Hírek

Varga Kovács Amarillára (1950-2022) emlékezünk 2023.01.10.Varga Kovács Amarilla 1971-2012-ig, nyugdíjazásáig dolgozott az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban, könyvtár és népművelés szakon szerzett diplomával. Már főiskolai gyakorlatát is a könyvtárban töltötte. Az olvasószolgálati munkát kezdettől fogva szívügyének tekintette, a könyvtárban töltött évtizedek alatt jelentős szerepet vállalt a szakirodalmi tájékoztatás eszközeinek folyamatos fejlesztésében. Számos témabibliográfiát és személyi bibliográfiát állított össze, melyek az adott terület kutatói és a tájékozató könyvtárosok számára napi munkaeszközként használatosak. Nemcsak a hagyományos tájékoztatási források területén dolgozott, sokat tett a pedagógiai szakirodalmi adatbázis, az ERIC megismertetéséért, használatának elterjesztéséért a tájékoztatásban és irodalomkutatásban.

Könyvtári munkája során folyamatosan képezte magát, mind könyvtárszakmai, mind pedagógiai területen. 1974-ben egyetemi diplomát szerzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán könyvtár szakon, 2002-ben pedig pedagógia szakon. Szakmai kapcsolatai révén rendszeresen hívott meg előadókat az intézménybe, továbbképzéseket szervezett munkatársai számára is. Szaktájékoztató munkája szerves részének tekintette a könyvtárhasználat és az információs műveltség színvonalának emelését – pedagógushallgatók generációi tanulták tőle a szakirodalomban való eligazodás hagyományos és elektronikus eszközeinek használatát. Hasonlóképpen segítette a könyvtárosképzésben tanuló, a könyvtárban szakmai gyakorlatukat töltő hallgatókat és az új munkatársakat is. Jó kapcsolatot épített ki és tartott fenn a pedagógusképző intézményekkel, a neveléstudományi és neveléstörténeti kutatásokat folytató intézményekkel és egyes kutatókkal is. Tevékenysége legfontosabb célja a színvonalas pedagógiai szakirodalmi szolgáltatások fenntartása volt, a legszélesebb szakmai közösség számára. Varga Kovács Amarilla egész pályája során, személyes ambícióit is alárendelve, rendkívüli alázattal és hivatástudattal gyakorolta a szó legnemesebb értelmében az olvasók szolgálatát.  

Akik ismerték, tudják, milyen jó munkatárs, segítőkész és egyenes ember volt. Emlékét szeretettel megőrizzük!

Varga Kovács Amarillára (1950-2022) emlékezünk

további hírek