Hírek

Növénytani tábla restaurálása 2022.12.14.

Múzeumunk számos szemléltető eszközt őriz, amely egykor megkönnyítette a növénytan tanulását a diákok számára. Ezek közül egy növénytani faliképet restaurált az idei évben munkatársunk, Cs. Tóth Levente. Az év vége közeledtével ezt a tárgyat mutatjuk most be.


Múzeumunk számos szemléltető eszközt őriz, amely egykor megkönnyítette a növénytan tanulását a diákok számára. Ezek közül egy növénytani faliképet restaurált az idei évben munkatársunk, Cs. Tóth Levente. Az év vége közeledtével ezt a tárgyat mutatjuk most be.
A dualizmus időszakában számos iskolai szemléltető eszköz készült a legkiválóbb szakemberek közreműködésével. Erre jó példa az itt ismertetett falikép is, melyet Anton Hartinger (1806–1890) neve fémjelez, aki a korszak egyik legismertebb növényillusztrátora volt Bécsben. Az ő munkája többek között a „Paradisus Vindobonensis” (Wien, 1844–1860), amelyben a bécsi és más botanikuskertekben fellelhető növényritkaságokat mutatták be színes képeken. Szintén ő készítette az illusztrációkat ahhoz a több kötetes műhöz, amelyben Németország és Ausztria alpesi flórája kapott helyet („Atlas der Alpenflora”, Wien, 1882).

A restaurált Hartinger-féle természetrajzi szemléltető falikép.
A restaurált Hartinger-féle természetrajzi szemléltető falikép.

Hartinger már az 1850-es években is készített illusztrációkat iskolai szemléltetés céljára. 1855-ben adták ki az ehető és mérges gombákat bemutató falikép sorozatát („Die essbaren und giftigen Pilze in ihren wichtigsten Formen”), amely hat táblán szemléltette a legfontosabb gombafajokat. Számos hazai gimnázium már az 1855/56-os tanévben beszerezte a sorozatot, melynek használatát a minisztérium is támogatta. Hartinger „szelíd és mérges gomba táblái” az első természetrajzi témájú szemléltető faliképek közé tartoztak a hazai iskolákban.

Gyapot, kerti mák.
Gyapot, kerti mák.

Az itt bemutatott nyolc növényt ábrázoló falikép egy három sorozatból álló kiadvány egyik táblája. A botanikai összeállítás 15 tábláján közel 100 olyan növény szerepel, amelyek kertészeti vagy ipari szempontból fontosak, vagy Ausztriában honos vadnövények közé tartoznak.

Mocsári gólyahír, pompás szegfű.
Mocsári gólyahír, pompás szegfű.

A természetrajzi szemléltető faliképek („Wandtafeln für den naturgeschichtlichen Anschaungsunterricht”) másik két sorozata a jelentősebb fafajokat, illetve gerinces állatokat mutatta be. Ezek az 1880-as években jelentek meg, majd 1906-ban mindhárom sorozatot újra kiadták. Bár a bemutatott tábla egy prágai nyomdában készült, a Monarchia más részein is beszerezhető volt, amelyet a falitáblára ragasztott, nyomdai úton készült magyar nyelvű magyarázó szöveg is bizonyít.

Hartinger-féle természetrajzi szemléltető falikép a restaurálás elött.
Hartinger-féle természetrajzi szemléltető falikép a restaurálás elött.

A korábban különösen rossz állapotú, vízkárt szenvedett, penészes tárgyról a múzeum restaurátora először eltávolította a penésztelepeket, majd a papír savtalanítására és fehérítésére is sor került. A hiányzó részek kiegészítése papíröntéssel, anyagában színezett papírpéppel történt. A falitábla hátoldalán a gyengült, foltos pamutvászon kasírozás cseréje vált szükségessé. A színes, litográfiai eljárással nyomtatott növények egységes képét a szakadások, kiegészítések mentén retusálás biztosítja. A kezelés, kiegészítés után a magyar nyelvű jelkulcs is visszakerült a műtárgyra.

Pifkó Dániel, Cs. Tóth Levente

Magyar nyelvű magyarázó szöveg rekonstrukciója.
Magyar nyelvű magyarázó szöveg rekonstrukciója.
további hírek