Hírek

Kelemen Elemérre (1937 – 2022) emlékezünk 2022.12.14.Kelemen Elemérre (1937 – 2022)
Kelemen Elemér, Tapolca, 1994 (OPKM Adattár)

Kelemen Elemér Egerben született 1937-ben. Iskoláit a Tolna megyei Tamásiban végezte, az ELTE Bölcsészettudományi Karán 1959-ben kapott magyar-történelem szakos középiskolai tanári oklevelet. Ezután Dombóváron tanított, majd Kaposváron a tanítóképző könyvtárában dolgozott. Itt bízták meg a megyei pedagógiai kabinet megszervezésével és vezetésével.
1970-ben egyetemi doktori fokozatot nyert, 1981-ben a történettudományok témakörében védte meg kandidátusi értekezését. Tudományos kutatása nemcsak a pedagógiatörténetre, hanem az oktatás és nevelés elméleti és aktuális kérdéseire (így többek között az iskolai könyvtárak munkájára) is kiterjedtek.

1983-ban az OPKM múzeumi osztályát vezette főigazgató-helyettesként, majd a következő évben a Művelődési Minisztérium alapfokú nevelési főosztálya élére nevezték ki.
1989-ben rövid ideig művelődési miniszterhelyettesként a közoktatást irányította. 1990-től 1992-ig főigazgatóként, majd 1995-ig tudományos főmunkatársként dolgozott intézményünkben. 1995-96-ban az Iskolatörténeti Emlékbizottság ügyvezető igazgatójaként szervezte a magyar iskola 1000 éves jubileumának nagyszabású programját.

Küzdött azért, hogy az OPKM gazdag múzeumi anyagából a gyűjteményt átfogóan bemutató kiállítás nyílhasson. Kitartó erőfeszítéseinek is köszönhető, hogy később az OPKM mai épületébe költözhetett a Könyves Kálmán körúton.
1995-től 1999-ig a Budapesti Tanítóképző Főiskola főigazgatói pozícióját töltötte be. Miután az intézmény az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez került, immár mint a Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar vezetőjeként dolgozott. 2008-tól a Wesley János Lelkészképző Főiskola neveléstudományi tanszékén oktatott.

Több jelentős pedagógiai folyóirat (így a Könyv és Nevelés) kérte fel szerkesztőbizottsági tagságra.
Nagy erudícióját, széleskörű tudását, kutatói és közéleti elkötelezettségét tükrözi munkássága, melynek bibliográfiáját alább adjuk közre. Ezzel is egykori főigazgatónkra emlékezünk.

Kelemen Elemér bibliográfia 1966 - 2022


 

további hírek