Hírek

Palkó iskolába megy 2022.09.02.

Itt a szeptember, kezdődik az iskola. Hajnali ötkor Palkó a kockás dunna alatt jóízűen aludna még, de az óra beszélni kezd hozzá.


Itt a szeptember, kezdődik az iskola. Hajnali ötkor Palkó a kockás dunna alatt jóízűen aludna még, de az óra beszélni kezd hozzá. Kisvártatva a fiúcska ruhája és csizmája is szólongatja:
„Hallgass, Palkó, a jó szóra,
Hatot ütött már az óra!”
Nincs mit tenni, ki az ágyból, irány a mosdótál, tele friss (mondhatnánk: jeges) kútvízzel. A kéz-, nyak- és arcmosáshoz a szappant is használni kell. Végül a mellényt meg a kabátot is fel kell ölteni, aztán egy rövid fohász után jöhet a reggeli tej. Mire hetet üt, indulni kell az iskolába, illedelmesen el kell köszönni édesanyától (kézcsókkal), aztán venni az iskolatáskát. Kishúga, Böske azonban nem mehet vele, hiszen ő még csak jövőre kezdi majd koptatni az iskolapadot.

Palkó, népiskolai szemléltető falikép (az OPKM gyűjteményéből)
Palkó, népiskolai szemléltető falikép (az OPKM gyűjteményéből)

Közel egy és egy negyed évszázaddal ezelőtt így írta le Benedek Elek versben és rímes prózában a mindenkori kis magyar elemista reggeli készülődését az 1908-as első osztályos olvasókönyvben (és annak további kiadásaiban). Ha az iskolás belépett az osztályterembe, a falon színes szemléltető képeket látott, az egyiken épp Palkó készülődését az iskolába, négy képmezőn elbeszélve.
Az iskolai beszéd- és értelemgyakorlatokhoz tervezett, 1909-től bevezetett faliképeket és a hozzájuk készített tanítói kézikönyvet többek között a Néptanítók Lapja ismertette, és kiemelte a Palkó-történetet:
„Különösen ügyes az a beszélgetés, melyet a Palkó című négyes képhez fűz: Palkó alszik, Palkó mosdik, Palkó öltözködik és Palkó iskolába indul. Oly közvetlenséggel, annyi melegséggel szólaltatja meg a képet, a képnek minden egyes részét, hogy a gyermeknek föltétlenül belemarkol a lelkébe és viszi, ragadja magával Palkó nyoszolyájától egész az iskola küszöbéig, sőt még azon is túl, ahová a tanító csak akarja.”
Nemcsak a szemléltető faliképet, hanem az olvasókönyv illusztrációit is az a Mühlbeck Károly (1869 – 1943), festő és grafikus alkotta, aki Mackó úr, Tányértalpú koma, Dörmögő Dömötör alakjainak képi megteremtője volt, és folyóiratok – köztük gyermeklapok – állandó munkatársaként is működött. Ahogyan az Uj Idők c. folyóirat 1911-ben méltatta:
„Nincs népszerűbb művészünk Mühlbeck Károlynál. Hetenkint az emberek tízezrei elé kerülnek a munkái s mindig szívesen látott vendégek. Az Uj Idők valamennyi számát elmés fejlécei díszítik. A Magyar Lányok és Az Én Újságom seregszámra közli illusztrációit. A magyar gyermekirodalom legjobb könyveit az ő meserajzai ékesítik. Nincs hét, amelyen el ne látná az egész magyar publikumot rajzzal, apraját épp úgy, mint nagyját.”

Ma már sok Palkót és Böskét autóval visznek iskolába, meg nem is biztos, hogy olyan illedelmesen búcsúznak, mint az ükapjuk tette, de az iskola küszöbének átlépése ma is izgalmat okoz.
A faliképet Palkó történetével múzeumunk őrzi, Benedek Elek, Kőszegi Henrik és Tomcsányi János ábécés könyvének 1922-es kiadását pedig könyvtárunkban lehet megtekinteni.

B-n M-a

Irodalom:
Benedek Elek, Kőrösi Henrik, Tomcsányi János: Magyar ABC és olvasókönyv az elemi népiskolák I. osztálya számára, Budapest, 1922.
Kőrösi Henrik: Benedek Elek emlékezete. In: Néptanítók Lapja, 62. 1929:41–42, (okt. 4.) 24.
Mühlbeck Károly. In: Uj Idők, 17. 1911:49. (dec. 3.) 537–538.
Népiskolai szemléltető faliképek. In: Tanügyi Értesítő, 9. 1910:4. (ápr.15.) 89–90.
Utasítás a Benedek-Kőrösi-Tomcsányi-féle szemléltető faliképekhez. In: Néptanítók Lapja, 44. 1911:7. (ápr. 1.) 10–11.

Népiskolai szemléltető falikép, I. rész 7. kép: Palkó, 1909. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. In: MuseuMap, https://www.museumap.hu/record/-/record/oai-aggregated-bib9530814;jsessionid=992D90B9549AE0277D6E0B63FC092892 (2022-09-02)

Palkó alszik
Palkó alszik
Palkó mosdik
Palkó mosdik
Palkó öltözködik
Palkó öltözködik
Palkó iskolába megy
Palkó iskolába megy

további hírek