Hírek

Százhetven éve, 2021.10.01.

1851 szeptemberében tartottak először érettségi vizsgát Magyarországon.

A szabadságharc leverése után az osztrák kormányzat hazánkban is bevezette az ausztriai tanügyi reformokat, így az addigi hat osztályos gimnáziumot nyolc osztályossá bővítették, s ennek befejezésekor érettségi vizsgát kellett tenni, enélkül egyetemi tanulmányokat nem lehetett folytatni. A tényleges vizsgákra azonban csak az 1850/51-es tanévben került sor hét város: Pest, Buda, Pozsony, Sopron, Kassa, Nagyvárad és Temesvár gimnáziumában, egyelőre csak azok számára, akik egyetemen akartak tovább tanulni.
Múzeumunk egy 19. századi érettségi bizonyítvány történetével emlékezik meg az évfordulóról.


Sok elégséges, kevés jó. Egy késmárki érettségi bizonyítvány 1889-ből

további hírek