Hírek

Elhunyt Munkácsy Gyula 2020.08.25.Munkácsy GyulaMunkácsy Gyula az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeummal már gimnazista korában kapcsolatba került: az adminisztratív feladatokra szerződött diákból négy évtized alatt múzeumigazgató vált. Az oktatás-nevelést illetve a muzeológiát mindig is szívügyének tekintette: előbb tanítói, majd pedagógiai diplomát, végül fotótörténészi végzettséget szerzett.

Az egyedülálló, mára több mint kétszázezer darabos, országos pedagógiai gyűjtemény létrejöttéhez az ő tevékenysége is hozzájárult. Mind a gyűjtemény építésében, mind a szakma és a nagyközönség számára történő megismertetésében jelentős érdemei voltak.
Az ismeretterjesztés fontosságát mindig szívén viselte; ennek kiváló példája a „Táskamúzeum” ötletének elindítása, amelynek keretében – évtizedes múltra visszatekintően – összetett múzeumpedagógiai program valósult meg a múzeum falain kívül. Ennek keretében különböző korosztályok saját iskolai környezetükben találkozhatnak múzeumi élménnyel. Ehhez kapcsolódóan épített ki ma is élő intenzív kapcsolatot iskolákkal, amelynek eredményeként a múzeumi gyűjtemény páratlan műtárgyakkal is gazdagodott.
Publikációkkal járult hozzá a múzeum anyagának közzétételéhez, ezek tudományos és ismeretterjesztő lapokban egyaránt megjelentek. Kutatásai során foglalkozott a történeti fotótechnikákkal, eljárásokkal, az ismereterjesztő és iskolai szemléltető diapozitívok 19-20. századi szerepével.

Kiállításaival a legkülönfélébb oldalakról közelítette meg az iskolakultúrát. Kurátorsága alatt készült el az intézményünkben jelenleg is látható „Orbis Pictus – Szemléltetés az iskolában” című állandó kiállítás, amely többek között arra is vállalkozott, hogy bemutassa a hazai neveléstörténet egy kevéssé kutatott területét, az iskolai demonstráció történetét.
A Pedagógiai Múzeum egyik „filiáléja”, az ópusztaszeri emlékparkban található iskolatörténeti tárlat kialakításában is részt vállalt.
Időszaki kiállításai közül a Dr. Domsa Patríciával és Kolta Magdolnával közösen jegyzett „Képmutogatók. Képnézési formák és szokások” című munkáját tartotta a legfontosabbnak, amit a Magyar Fotográfiai Múzeumban rendeztek meg.

Múzeum-informatikai szakfelügyelőként, majd szakértőként sokat tett a magyarországi múzeumügyért. Számos múzeum informatikai fejlesztését segítette a digitalizáció hajnalán. Alapításától – tizenöt esztendőn át – a Magyar Fotográfiai Múzeum munkatársa is volt.

Munkácsy Gyula aktívan támogatta és formálta a szakmai szervezetek munkáját: a Magyar Fotográfiai Múzeum Múzeumi Tanácsában, a Pulszky Társaság felügyelő bizottságában. A Magyar Fotótörténeti Társaság egyik alapító tagjaként, első elnökeként, majd alelnökeként tevékenykedett.
Munkásságát az Emberi Erőforrások Minisztériuma elismerő oklevéllel honorálta.

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, amely első és egyetlen munkahelye volt, és amelynek teljes szakmai életpályáját szentelte, kegyelettel őrzi emlékét.

Bogdán Melinda

Munkácsy Gyula bibliográfia

Munkácsy Gyula: Tudás-Hatalom. Iskolai tárgyú sajtófotók a hatvanas évekből In: Apertúra, LII. évf. 2017. augusztus – október sz. Forrás: http://mafot.hu/apertura_tudas-hatalom.html (2020-08-23)

Bogdán Melinda - Munkácsy Gyula: A Pedagógiai Múzeum múzeumpedagógiai mentorprogramja - százesztendős iskolák In: Könyv és Nevelés 2012. 14. évf. 4. sz. Forrás: http://olvasas.opkm.hu/portal/ (2020-08-24)

Munkácsy Gyula: A fotográfia ideje In: Apertúra, III. évf. 2012. június sz. Forrás: http://mafot.hu/apertura_a-fotografia-ideje.html (2020-08-23)

Mann Miklós: Magyar oktatási miniszterek, 1848-2002. A képanyagot összeállította Munkácsy Gyula. Budapest : Önkonet, 2005.

Munkácsy Gyula: Üzenet egykori iskolákból... [elektronikus dok.] : magyar iskolák - képeslapokon - az 1890-es évektől : Válogatás az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum fényképtárának képeslapgyűjteményéből. Budapest : BioDigit, [2004], cop. 1996

Munkácsy Gyula: „Muzeális” pedagógiai információk In: Pedagógiai információ határok nélkül : Budapest, 2002. október 10-12. : A nemzetközi konferencián elhangzott előadások / [... a kiadvány elkészítésében részt vettek Celler Zsuzsanna et al.]. - Budapest : OPKM, 2003. - 149-154. p.

Munkácsy Gyula: A fotó mint műtárgy : Fotográfiák a múzeumokban, s azok digitalizálása In: Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum évkönyve / Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum / [szerk. Balogh Mihály]. - 2003. - Budapest : OPKM, 2003. - 66-77. p.

Munkácsy Gyula: Budapest Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum In: Múzsák kertje. A magyar múzeumok születése. Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület. Budapest, 2002. 65-69. p.

Munkácsy Gyula, Bogdán Melinda: Az Uránia „decoratív” képei In: Fényszülte képek: tudomány - technika - művészet. A fotográfiai innováció és a művészet kapcsolata Magyarországon. 1839-2001. CD-ROM. Magyar Fotográfiai Múzeum - Magyar Szabadalmi Hivatal. 2002.

Munkácsy Gyula: Orbis Pictus : szemléltetés az iskolában az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiállítása In: Módszertani Lapok: Informatika + Technika 2001. 6. évf. 2. sz. 10-13. p.

Kincses Károly - Munkácsy Gyula – Nagy Gábor: Hogyan (ne) bánjunk (el) régi fényképeinkkel? CD-ROM. Kiadja a Magyar Fotográfiai Múzeum. Kecskemét. 2000.

Kincses Károly, Munkácsy Gyula: Történeti fotóeljárások Magyarországon. Webpublikáció. 2000. Forrás: http://fotomult.c3.hu/ (2020-08-24)

Munkácsy Gyula: Tárak - Szertárak - Válogatás az OPKM gyűjteményeiből című kiállításról Múzeumi Hírlevél 1999. XX. évf. 4. sz.

Munkácsy Gyula: Számítógép a múzeumban. Történeti fényképek számítógépes feldolgozása. In: Fotóművészet 1999. 42. évf. 3-4. sz. 93-95. p. Forrás : http://www.fotomuveszet.net/ (2020-08-24)

Munkácsy Gyula: Üzenet egykori iskolákból ... : Válogatás az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum fényképtárának képeslapgyűjteményéből In: Népiskolák Magyarországon : Nemzetközi Iskolatörténeti Konferencia előadásainak anyaga : Tatabánya, 1996. augusztus 26-27. - Tatabánya : Tatabányai Múz., 1997. - 182-189. p.

Munkácsy Gyula: Exhibition – photo – computer – restoration of the content of archive photographs. In: The future of our past '93-'95 : international conference of informatics / [ed. in chief István Gedai] ; [ed. by Erzsébet Marton]. - Budapest : Hung. Nat. Mus., 1996.

Bíró Katalin, T. - Munkácsy Gyula - Rajczy Miklós: Rendszergazda tanfolyam : muzeológusoknak, IBM PC kompatibilis személyi számítógépekről Bp. : Archeocomp Egyes., 1994

Munkácsy Gyula: A pedagógiai múzeum fotógyűjteménye és egy országos fotóadatbázis munkálatai In: Érték a fotóban : Országos Fotótörténeti Konferencia előadásainak anyaga : Tata, 1993. szeptember 27, 28. - Tata : Komárom-Esztergom M. Önkormányzat Múz. Ig., 1994. - 146-149. p.

Munkácsy Gyula – Bogdán Melinda: Vetített képes előadások. Forrás: http://urania-nf.hu/vetitett-kepes-eloadasok (2020-08-23)


Kiállítások rendezése

Tudás – Hatalom. Iskolai tárgyú sajtófotók a hatvanas évekből. Európai Oktatáskutatási Szövetség (ECER) kongresszus, Budapest, 2015. szeptember 7–11 és OPKM, 2015 ősz.

Bogdán Melinda, Munkácsy Gyula: Orsónyi tudás. Az oktató- és nevelő film.
OPKM, 2008. június 17-től 2009. május 31-ig.

Bogdán Melinda, Munkácsy Gyula: Külső és belső érzékenységek. Orgovány, 2004. november.

Fénymeleg. Felvégi Andrea vak gyermekekről készített fényképei. Orgovány, 2004. november.

Becsöngettek (kamarakiállítás). Budapest, Független Pedagógiai Intézet, 2004. szeptember 3.

A „Kassai Ipariskola 125 éve”. Kassa, Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola (Kassai Ipariskola), 2002. február – április.

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum címen részkiállítási forgatókönyv megírása. Múzsák kertje – 200 éves a magyar múzeumügy, a BTM és a Pulszky Társaság szervezésében az Országos Széchenyi Könyvtárban, 2002.

Bodó Sándor, Munkácsy Gyula: A tudományos ismeretterjesztés 160 éve. Budapesti Planetárium, 2001. június.

Bogdán Melinda, Munkácsy Gyula: Mackó úr utazásai (kamarakiállítás). Comenius Tanítóképző Főiskola, Sárospatak, 2001. április.

Munkácsy Gyula, P. Bálind Márta: Orbis Pictus szemléltetés az iskolában. OPKM, 2000.

Munkácsy Gyula, P. Bálind Márta: Tárak, szertárak…válogatás a Pedagógiai Múzeum gyűjteményeiből. OPKM, 1999.

1848/49 emlékezete az oktatásban. OPKM, 1998.

Domsa Patrícia, Kolta Magdolna, Munkácsy Gyula: Képmutogatók. Képnézési formák és szokások. Kecskemét, Magyar Fotográfiai Múzeum, 1998.

Munkácsy Gyula, Pőcze Attila: Tabló.tif . Budapest, Galéria 21, 1995.

Részvétel a Száz esztendő a magyar iskola ezer évéből című kiállítás rendezésében (kurátor: P. Bálind Márta) Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 1996.

Gyermekélet - játék és iskola a századelőn. OPKM, 1991.

Kovács Éva, Marosvári Attila, Munkácsy Gyula: Klebelsberg Kunó és korának iskolaügye, tanyasi népiskola. Ópusztaszeri Nemzeti Emlékpark és Skanzen, 1990.

Haider Edit, Kovács Éva, Munkácsy Gyula: Gyermekálmok, gyermekvágyak. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 1989.

további hírek