Hírek

Múzeumok Majálisa a Magyar Nemzeti Múzeumban 2018.05.07.

2018. MÁJUS 13.

A 2018-as év különleges a Nemzeti Múzeum történetében, hiszen megújul a Múzeumkert. A rekonstrukciós munkák miatt az MNM úgy döntött, hogy a 23 évre visszanyúló, immár hagyománynak számító majálist 2018-ban a saját belső tereiben rendezi meg. A klasszicista enteriőrökben láthatóvá válnak a múzeumi hálózatok az ICOM aktuális jelmondatához kapcsolódva: „Múzeumok hiperhálózata – új megközelítés, új közönség”.

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum az „ISKOLAHÁLÓK” című programjával jelenik meg a majálison.

Az idei év fontos évforduló a hazai oktatás és nevelés történetében: 150 éve született meg a tankötelezettséget előíró népiskolai törvény. Az Eötvös József nevéhez fűződő intézkedések nyomán az egész országban kialakult a népiskolák hálózata. (Addig csak a felekezetek tartottak fenn iskolákat.)
Nagyon sok kistelepülés, tanyabokor viszont nem jutott iskolához. Ezen a hátrányon akart segíteni az I. világháború után Klebelsberg Kuno kultuszminiszter, amikor létrehozta a tanyasi népiskolák hálózatát.
Sokat emlegetik, hogy a költségvetés oktatásra fordítható hányada soha nem volt akkora, mint az 1920-as években. Ehhez azonban nemcsak az a felismerés vezetett, hogy a megcsonkított országot csak a műveltség segítségével lehet újra fontos szereplővé tenni. A másik ok a trianoni békefeltételekben keresendő, amely megtiltotta a hadkötelezettséget Magyarországon.
Így az ugyancsak Klebelsberg által bevezetett leventemozgalom – mintegy fedett hálózatként – helyettesítette a sorkatonai szolgálat alaki kiképzését.
A Múzeumok Majálisán megidézzük a népiskolák világát és azok közösségeit is. Az iskolai oktatás régtől fogva mindmáig osztályokban történik. Az iskolai osztályokat is felfoghatjuk hálózatként. Ezt a kategóriát a szociológia formális csoportnak nevezi. Az osztályon belül azonban kialakulnak spontán informális csoportok, melyek érzelmi alapon, közös érdekek és értékek mentén jönnek létre. Hogy miként működtek ezek a hálók, arra a fotótárunk régi osztályfényképei segítségével keresünk válaszokat, a látogatók aktivitására is számítva új közösséget formálunk.

B-n M-a

Góczy István tanító és családja, Kökényesd (Ugocsa vármegye), 1908.

Góczy István tanító és családja, Kökényesd (Ugocsa vármegye), 1908.

A szászvárosi (Hunyad vármegye) elemi iskola diákjai tanítójukkal, 20. század eleje

A szászvárosi (Hunyad vármegye) elemi iskola diákjai tanítójukkal, 20. század eleje

Báró Eötvös József arcképe. Schrecker Ignác felvétele, Pest, 1865.

Báró Eötvös József arcképe. Schrecker Ignác felvétele, Pest, 1865.

„Emlék tanéveimre”. A nagytapolcsányi (Nyitra vármegye) elemi iskola lányosztálya az 1900/1901-es tanévben. Kohn Henrik („Elvira” fotó) felvétele, Nagytapolcsány, 1901.

„Emlék tanéveimre”. A nagytapolcsányi (Nyitra vármegye) elemi iskola lányosztálya az 1900/1901-es tanévben. Kohn Henrik („Elvira” fotó) felvétele, Nagytapolcsány, 1901.

Múzeumok Majálisa 2018

további hírek