Hírek

TISZTELT OLVASÓINK! 2017.01.31.

Könyvtárunk a külföldi pedagógiai szakirodalom szolgáltatását elsősorban teljes szövegű adatbázisok és e-könyvek beszerzésével biztosítja. Az EBSCO-tól vásárolt e-könyvek az EBSCO adatbázisaival közös felületen kereshetők, beiratkozott olvasóink távolról is kölcsönözhetik.
Heti könyvajánlónkat itt olvashatják:

Railean, Elena: Psychological and Pedagogical Considerations in Digital Textbook Use and Development. Hershey, PA : Information Science Reference. 2015


A digitális eszközök megjelenése, a mind újabb applikációk és más technológiai alkalmazások egyre több lehetőséget adnak az információk széleskörű terjesztésére. Ugyanakkor nem szabad elfelejtkezni e ténynek az emberekre és ezáltal a társadalomra gyakorolt pszichológiai hatásáról sem. Különösen fontos ez a digitális tankönyvek, tananyagok fejlesztésénél és használatánál, ahol a technológiai megoldások mellett egy sor pedagógiai és pszichológiai szempontra is oda kell figyelni, miközben arra törekszünk, hogy a lehető legjobb hozzuk ki a lehetőségekből. Ehhez kínál segítséget ez a könyv, mely a hangsúlyt a tanuláselméletre és az értékelési mechanizmusokra helyezve, gyakorlati kézikönyvként is támogatja a digitális tankönyvfejlesztést. Jó gyakorlatok közlése mellett, többek közt foglalkozik a terminológiák tisztázásával, didaktikával, valamint a plágium, liszenszelés stb. kérdéseivel is.


Sokoldalúságára álljon itt a tartalomjegyzék:

 
 
  Walliman, Nicholas: Research Methods: The Basics

(London : Routledge. 2011.)

 



Közérthető stílusa méltán teheti népszerűvé ezt az átfogó, a kutatásba ill. a kutatás módszereibe bevezető kötetet. Különböző szempontokból tárgyalja a kutatás elméletét, gyakorlatát és módszereit. Az első, elméleti rész a kutatás jellegével, elméleti alapjaival és folyamataival foglalkozik, egyúttal kitér arra is, hogy mire lehet jó és mitől lesz jó egy kutatás. A második, gyakorlati részben a hatékony kutatás módszereit ismerteti és útmutatást ad, hogyan érdemes megtervezni és felépíteni egy új kutatási projektet. Nem kevésbé fontos a kutatásban használható adatok minőségével és etikai kérdéseivel foglakozó fejezet, melyhez az adatok elemzéséhez és szervezéséhez adott tanácsok is járulnak. Végül azt is megtudjuk, hogyan vonjunk le következtetéseket adatainkból és hogyan ábrázoljuk azokat. A könyv használatát kiterjedt szószedet és index segíti, melyhez egy témabibliográfia is csatlakozik. Ez a kötet igen hasznos lehet kezdő kutatók és a kutatással még csak ismerkedők számára a társadalom- és bölcsészettudományokban egyaránt.





további hírek