Hírek

Gyermekfelruházás, kakaóosztás, diáknyomorenyhítés 2014.07.31.

„Az első világháború korából származó, a gyermekvédelemről és a gyermeknyomor enyhítéséről szóló huszonkét plakát restaurálása”
című NKA-pályázatunkról

A Pedagógiai Múzeum plakátgyűjteménye az oktatással, az iskolai élettel, a gyermekséggel kapcsolatos dokumentumokat őriz. A kollekció értékét az adja, hogy ezeket a hirdetéseket, kisnyomtatványokat papírhiányos időben, igen rossz minőségű alapanyagra nyomták. Legnagyobb részük csak rövid ideig volt aktuális, így a gyorsan romló papír mellett ez is oka volt kiselejtezésüknek. Ha manapság ilyen anyag egyáltalán előkerül, komoly árverési tételként jelenik meg az antikváriumokban, s a jelen anyagi körülményekhez képest inkább a magángyűjtői szférába kerül, mintsem a közgyűjteményekbe.
Ezért fordultunk a Nemzeti Kulturális Alaphoz támogatásért plakátjaink megőrzése érdekében. 2005-ben főként gyermek-egészségügyi plakátok restauráltatására nyílt lehetőségünk. 2013-ban újabb pályázatot nyújtottunk be, melyben egy tematikailag is összefüggő csoportot választottunk ki restaurálás céljából. Ennek időszerűségét az immár nagyon is szükségessé vált állagvédelmi munkák mellett az I. világháború kitörésének centenáriuma adta. A restaurált plakátok témája a gyermekvédelem, a gyermeknyomor enyhítése és a gyermekegészségügy az első világháború idején, és az azt követő években, különös tekintettel a tbc elleni küzdelemre, az anya- és csecsemővédelemre és az ínségenyhítő akciókra. Egyúttal forrásként szolgálnak az 1910-es és 1920-as évek közegészségügyi – szociális politikája jobb megismeréséhez.
Pályázati célkitűzéseinket – az NKA 40 %-os anyagi támogatása mellett, 60 %-os önrész felvállalásával – 2014-ben valósítottuk meg. 

A részletes beszámoló itt olvasható.

további hírek