Hírek

Közgyűjtemények és oktatás 2013.05.28.

Beszámoló a szakmai rendezvény megvalósításáról

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma pályázatának támogatásával 2013. május 13-án tartotta meg egynapos szakmai konferenciáját, a könyvtár Könyves Kálmán körúti dísztermében.

A Közgyűjtemények és oktatás című rendezvény céljaként tűztük ki, hogy támogassa a közgyűjtemények állománya és adatbázisainak jobb társadalmi hasznosulását, az oktatásba való bevonását és az intézmények képzési tevékenységének innovációját az olvasásnépszerűsítés és a digitális, információs kompetenciák területén.

Könyvtárunkban nagy múltja van a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósított egynapos, országos szakmai rendezvényeknek (pl. Iskolai könyvtárosok országos konferenciája). A rendezvények mindig egy témát kívánnak az elmélet, a normatívák és a gyakorlati megvalósítás szempontjából bemutatni, keretet adva a közös gondolkodásnak, a tapasztalatcserének és a műhelybeszélgetéseknek egyaránt.

A közgyűjtemények és az oktatási intézmények könyvtárainak szerepét, a képzésben betöltött feladatát a digitális és hálózati technológiák hozta változásokra tekintette újra kell definiálni. A Nemzeti Alaptanterv is új feladatokat ró a közgyűjteményekre és különösen az iskolai könyvtárakra.

A közgyűjtemények honlapja folyamatos tartalmi fejlesztést igényel, szükséges a szolgáltatásokat megújítani, kihasználandó a hálózat adta lehetőségeket, segítendő a használók tájékozódását. A fejlesztések közben szerzett tapasztalatok közkinccsé tétele, a működő szolgáltatások szakmai körben lefolytatott elemzése a közgyűjteményi rendszer közös érdeke. A téma alkalmat adott a neveléstudomány és az oktatásügy országos szakkönyvtára szolgáltatásainak bemutatására is, különös tekintettel az intézmény honlapján elérhető Olvasás Portál interaktív szolgáltatásaira.

Az intézményünk, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum a Nevelési Tudásdepó (TÁMOP 3.2.4-08/2-2009-0001) projekt keretében, a nemzetközi elvárásoknak megfelelő oktatási programokat fejlesztett ki szakemberek részvételével.
(http://olvasas.opkm.hu/portal/menu/nevelesi_tudasdepo) A közgyűjteményekben, könyvtárakban megvalósítható nemformális képzési programok megismertetése, a kipróbálásuk során szerzett tapasztalatok megosztása nagyban hozzájárul a képzési tevékenység megújításához.

 Az országos szakmai rendezvény tematikájának középpontjában az állt, hogyan segíthetik a közgyűjtemények a közoktatást, melyek a téma szempontjából meghatározó elméletek, milyenek a hazai és nemzetközi elvárások, valamint a bizonyítékokon alapuló gyakorlatok. A rendezvény, a tematikának megfelelően két fő részre oszlott. Az első részben, az EMMI képviseletében átfogó tájékoztatást kaptak a résztvevők a közgyűjteményi terület fejlesztési irányairól és stratégiájáról.
Ezt követték különböző közgyűjtemények (múzeum, levéltár, közkönyvtár) oktatási tevékenységét bemutató eladások. A múzeumi, levéltári és könyvtári megvalósult oktatási programokon túl az előadók további hasznosítható kapcsolódási pontokat is ismertettek a múzeumpedagógia és az iskolán kívüli oktatás számára. A második részben az ország különböző pontjain megvalósult olvasásfejlesztési programokat mutattak be pedagógusok és iskolai könyvtárosok. A délutáni program lehetőséget adott kötetlen műhelybeszélgetésre, szakmai tapasztalatcserére.

A rendezvény résztvevőinek száma 60 fő volt. A résztvevők 50%-a közgyűjteményi szakember, 20%-a pedagógus, 30%-a iskolai könyvtáros volt.  

A konferencia részletes programja:

9:30-9:45 Dr. Sepseyné Dr. Vígh Annamária (EMMI főosztályvezető) – A konferencia megnyitása. Köszöntő

9:45-10:15 Sörény Edina (EMMI vezető tanácsos) – „Közgyűjtemények az oktatásért” a hosszú távú együttműködés érdekében

10:15-10:45 Dr. Bereczki Ibolya (Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettes) – A múzeumok oktatást támogató tevékenysége

10:45-11:15 Dr. Mikó Zsuzsanna (Magyar Országos Levéltár főigazgató) – A levéltárak szerepe az oktatási intézmények oktató-nevelő munkájának támogatásában

11:15-11:45 Dr. Dippold Péter (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár igazgató) – A közkönyvtárak és az oktatás kapcsolata

11:45-12:45 Büféebéd

12:45-14:15 Dr. Hámoriné Váczy Zsuzsanna (oktatási szakértő) – A könyvtárakban megvalósított nem formális oktatási programok

14:45- 16:30 Könyvtári mintaprogramokat bemutató workshop:

Cserlakiné Hagymássy Krisztina (Arany János Gimnázium Ált. Isk. és Kollégium, Nyíregyháza) – Olvasunk és cselekszünk egészségünk megvédéséért

Hock Zsuzsanna (Veres Pálné Gimnázium, Budapest) – Könyvtárhasználati verseny

Molnár Jolán (Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola és Óvoda, Miskolc) – A hátrányos helyzetű gyerekek anyanyelvi kompetenciáinak megalapozása, fejlesztése

Rácz Tímea (SKÁID Beszterce-lakótelepi Tagiskola, Salgótarján) – Életünk füveskönyve, avagy ismerd meg önmagad)

Tóth Krisztina (Krúdy Gyula Városi Könyvtár, Várpalota) – Digitális erőd.

Budapest, 2013. május 23.

Borostyáni Gézáné
témafelelős

további hírek