Hírek

Pedagógiai könyvtárhasználati foglalkozások 2010.09.10.

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum régi-új szolgáltatása

Az alábbi szolgáltatások előzetes időpont és tematikai egyeztetés után rendelhetők. A foglalkozásokon való részvétel az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatása jóvoltából ingyenes.

A) Csoportos OPKM-bemutató

Előre bejelentkezett csoportok számára vállaljuk az OPKM épületének, gyűjteményeinek, szolgáltatásainak, a neveléstudományi kutatáshoz szükséges alapvető információforrások bemutatását.

Célközönség: pedagógia forrásaival ismerkedő hallgatók, tanári karok, munkaközösségek
Munkaforma: előadás, igény szerint egyéni konzultációval kiegészítve
Maximum létszám: 40 fő
Időtartam: min. 45 perc
Kapcsolattartók: Varga Kovács Amarilla (06-1-323-55-12); Borostyániné Rákóczi Mária (06-1-323-55-50)
 

B) Kihelyezett könyvtárhasználati órák

Igény szerint a megrendelő intézményébe kihelyezett foglalkozásokat is tartunk elsősorban az OPKM könyvtári adatbázisainak használatáról és más pedagógiai információforrásokról. A foglalkozás tematikája és feladatai előzetes egyeztetés után kerülnek kidolgozásra. A megvalósítás történhet egy kurzus keretében vagy felsőoktatási könyvtári rendezvény keretében is.

Célok (pontos tematika függvényében):

 • a hallgató legyen képes önállóan szakirodalmat keresni az OPKM online katalógusában
 • ismerje a rendelkezésre álló pedagógiai szakirodalmi forrásokat

Szükséges előismeretek:

 •  alapszintű számítógép-kezelői ismeretek
 •  bibliográfiai hivatkozás

Célközönség: pedagógia forrásaival ismerkedő elsős és szakdolgozatot író végzős hallgatók
Munkaforma: gyakorlat
Maximum létszám: a biztosított számítógépeknek megfelelően
Időtartam: min. 45 perc
Kapcsolattartó: Dömsödy Andrea (06-1-323-55-55)

C) Szakórák a szakkönyvtárban

A pedagógusképzést, könyvtárpedagógusképzést és továbbképzéseket támogatandó vállalunk szakkönyvtári szakórákat. A könyvtári szakóra lényege, hogy valamely az OPKM könyvtári állományához illeszkedő témában olyan feladatot kapnak a hallgatók, melyet a könyvtár állományának és eszközeinek segítségével kell megoldaniuk.
A szakkönyvtári szakóra kiemelt fejlesztési céljai:

 • a résztvevők információs műveltségének fejlesztése,
 • különös tekintettel a könyvtárhasználati, az információkeresési, és értelmezési készségekre
 • a pedagógiai szakirodalom sokféleségének, hasznosítási módjainak bemutatása
 • tapasztalatot nyújtani erről a közoktatásban elterjedt óratípusról

A könyvtári szakórák hozzájárulnak az önálló tanulás fejlesztéséhez, az önálló kutatómunkára való felkészüléshez, a minőségi szemináriumi és szakdolgozatok elkészítéséhez, a gyakorlati pedagógiai munka minőségének emeléséhez.

Szükséges előismeretek:

 • alapszintű számítógép-kezelői ismeretek
 • bibliográfiai hivatkozás
 • az OPKM online katalógusának ismeretében komplexebb órák is szervezhetők (Például a B) pont szerinti foglalkozás után)

Ezeken a foglalkozásokon a megrendelő oktató választ témakört. A pontos témát, a hallgatók által megoldandó feladatot, az óravázlatot az oktató az OPKM könyvtárosával közösen dolgozza ki. A foglalkozást kettős óravezetéssel közösen tartják meg. Példák a témakörökre: A gyermek fogalma a különböző tudományterületeken, Tankönyvválasztás, 1990 pedagógiai szaksajtója, az 1970-es évek gyermekképe, XY szakirodalmi munkássága, Középkorúak a felsőoktatásban, Hátrányos helyzetű vagy-e? Az andragógia fő fogalmai, Gyermekábrázolás a tankönyvekben/gyerekkönyvekben …

Ezekre a foglalkozásokra a többi szolgáltatás zavartalan működése érdekében hétfőn van lehetőség olvasótermeinkben.
Ezt a foglalkozást bármely a pedagógia területét érintő kurzus részeként ajánljuk. Különös tekintettel a pedagógia, andragógia, tanító/tanár szakos hallgatókra, a pedagógus-továbbképzésen résztvevőkre. A foglalkozás hallgatói óravezetéssel is megszervezhető (oktatói támogatással). Emellett a kihelyezett munkaközösségi ülés is szervezhető ily módon.

Munkaforma: gyakorlat
Maximum létszám: 25 fő
Időtartam: min. 1,5 óra max. 8 óra
Kapcsolattartó: Dömsödy Andrea (06-1-323-55-55)


Várjuk az érdeklődők jelentkezését!

Budapest, 2010. szeptember 8.

Letölthető formátum

  

további hírek