Hírek

Párbeszéd a történelemtankönyvről 2010.03.22.

Nemzetközi konferencia
2010. 03. 26-27.

A konferencia legfőbb célja az, hogy párbeszédet kezdeményezzen különböző országok történészei és történelemtanárai között a történelemtanítás nemzeti és nemzetközi szerepéről, felelősségéről. Mindez arra irányul, hogy megismerkedjünk egymás történelemszemléletével, nemzeti identitásával, illetve a különböző identitásokból fakadó konfliktusforrások okaival és természetével - lehetséges (fel)oldásuk módozataival.

Alapvető célkitűzés az is, hogy erősítsük és gazdagítsuk azt a "nyelvet" és kultúrát, amely lehetővé teszi a különböző - többnyire egymást kizáró - nemzetközpontú történelemszemléletek párbeszédét és együttműködését.

A nemzetközi konferencia fontos célja még, hogy megismertessen a történelemdidaktika és tankönyvkutatás aktuális nemzetközi kérdéseivel és újabb szakmai együttműködési formákat alakítson ki a történészek és történelemtanárok között.

Konkrétan mindez azt jelenti, hogy a konferencia első blokkjában az országok közötti párbeszédek lehetőségeit járjuk körül. Először a francia-német történelmi megbékélés egyik szimbolikus csúcsteljesítményéről a közös francia-német tankönyvet mutatjuk be. A közös tankönyv létrehozásában közvetlenül is résztvevő francia és német történészek és pedagógusok szólnak majd arról az össztársadalmi összefogásról - a szülői szervezetektől a pedagógusokon át a politikai támogatásig -, amelynek eredményeképpen létrejöhetett ez a tankönyv. A blokk másik részében a szlovák-magyar közös történész és pedagógus együttműködés sikereiről és buktatóiról lesz szó.

A konferencia második nagyobb egysége a történelemoktatás különböző szereplőinek - történészek, történelemtanárok, diákok, tankönyvszerzők és kiadók stb. - párbeszédét tartalmazza. A párbeszéd fő célja az, hogy a történelemoktatásban érdekelt, de eltérő helyzetű szereplők közösen beszélgessenek, vitatkozzanak arról, hogy: hogyan változott meg a történettudomány és a történelemoktatás viszonya; milyen szerepet játszanak a történelemkönyvek a nemzeti identitás formálásában; milyen a jó történelemtankönyv; melyek a történelemtanítás legfőbb módszertani kérdései napjainkban?

A konferencia második napjának középpontjában a tankönyvkutatás, illetve a korszerű tankönyvtár sajátosságinak bemutatása áll. Először annak az együttműködési megállapodásnak az ünnepélyes bejelentésére kerül sor, amelynek keretében a Braunschweigben működő Georg Eckert Nemzetközi Tankönyvkutató Intézet szoros szakmai támogatással, védnökséggel segíti nemzeti és  közép-kelet-európai regionális feladatokat kitűző Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumot (OFI-OPKM).

Ezután a német, illetve a francia tankönyvtár, tankönyvkutatás bemutatása következik, majd pedig az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Nemzeti Tankönyvtárként való működtetésének terveiről, valamint a korszerű tankönyv- és tudástár sajátosságairól lesz szó.

Részletes program.

Képek a rendezvényről:
 

 

további hírek