Hírek

Nemzetiségi tankönyvek kutatóhelye a könyvtárban 2009.05.25.

A kutatóhely megnyitására az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által rendezett A nemzetiségi tankönyvkiadás és -fejlesztés új irányai c. konferencia keretében került sor.

 A kutatóhely megnyitására az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által rendezett „A nemzetiségi tankönyvkiadás és -fejlesztés új irányai” c. konferenciához kapcsolódóan, 2009. május 22-én került sor. A könyvtár munkatársai kamarakiállítást készítettek, mely a magyarországi nemzetiségi tankönyvkiadást mutatja be.

Az OFI – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum gazdag állománya a teljesség igényével tartalmazza a hazai közoktatásban használt tankönyveket a kezdetektől egészen napjainkig. A tankönyvgyűjteménynek – mint nemzeti archívumnak – szerves részét képezi a magyarországi nemzetiségek számára készült tankönyvek.
A könyvtár eddig is biztosította az érvényben levő jogszabályok szerint tankönyvvé nyilvánított dokumentumok – köztük a nemzetiségi tankönyvek – szabadpolcos használatát, áttekintést adva a hazai választékról, segítve a pedagógusokat a tankönyvválasztásban. A kutatóhely lehetőséget teremt arra, hogy ne csak a közoktatásban ma használatos tankönyvek legyenek közvetlenül is hozzáférhetők, hanem a nemzetiségi tankönyvkiadásunkat reprezentáló külön, szabadpolcos rész álljon az érdeklődők, a kutatók rendelkezésére.
Az intézmény tervezi a bemutatását azoknak a tankönyveknek is, amelyeket külföldön, a magyar nemzetiségi oktatásban használnak.
A tankönyvgyűjteményben való tájékozódást a könyvtár adatbázisa segíti, amely tartalmazza az 1980. óta megjelent tankönyvek adatait. Az adatbázis mindenki számára elérhető a weben a könyvtár on-line katalógusából (opac.opkm.hu). A korábban megjelent dokumentumok leírását, a különböző szempontok – mint szerzőség, iskolatípus, tantárgy stb. – szerinti keresést a hagyományos cédula-, illetve kötetkatalógus biztosítja. A gyűjtemény használatát és a katalógusokban való keresést a könyvtár teljes nyitvatartási idejében szaktájékoztatás segíti.

 

további hírek