A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny rövid története

Utolsó módosítás: 2020.10.13.

1. A verseny formai keretei
2. A versenyszervezés
3. A feladatok jellege
4. A tehetségfejlesztés és a felkészítő munka támogatása
5. A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny története vázlatosan, számokban
6. Ajánlott módszertani irodalom

 

A Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny több, mint 25 éves múlttal rendelkezik. Születését Zsoldos Jánosnénak, országossá válását Ugrin Gábornénak köszönheti.

1. A verseny formai keretei

A verseny kezdetben megyei jellegű volt, majd az 1993-as próbaversenyt követően az 1993/1994-es tanévtől országossá nőtte ki magát. A versenyt törekszünk határainkon túlra is kiterjeszteni. Erre már többször tettünk felhívást, de eddig csak Kassát sikerült bekapcsolnunk, de őket is csak versenyen kívül. Ott Fülöp Éva kollégánknak köszönhetően 2009/2010-es tanévtől párhuzamos versenyként működik. A lehetőség viszont továbbra is nyitott mások számára is. A felhívást megismételtük 2018-ban is. A történethez hozzátartozik, hogy szintén Zsoldos Jánosnénak köszönhetően a Bod versenytől függetlenül, de hasonló célokkal működött a Kölcsey Ferenc Nemzetközi Könyvtárhasználati Verseny a 2000-es évek közepén.

A korcsoportok száma is folyamatosan bővült, 2001-ben már négy kategóriában versenyezhettek az 5-12. évfolyamos tanulók. Sajnálatos módon 2004-től megszűnt a pályázati lehetőség az 5-6. és a 11-12. évfolyamos tanulók országos tanulmányi versenyeinek támogatására, így a verseny korosztályai leszűkültek.

A verseny a többi országos tanulmányi versenyhez hasonlóan három fordulóval vált országossá. Az iskolai fordulót követte a megyei szintű válogató, majd az országos. Kezdetben a megyei fordulónak is volt írásbeli és szóbeli fordulója. Először a kötelező szóbeli forduló kopott le szervezési és anyagi gondok miatt, majd 2012/2013-tól a teljes megyei forduló megszűnt és csak országos írásbeli fordulót írnak a tanulók a megyei helyszíneken és annak alapján jutnak a döntőbe.

A verseny professzionalizálódásának jele az is, hogy a verseny kezdetén még a megyei fordulókat a megyei munkaközösségek állították össze, majd később ezek írásbeli része központilag készült.

2. A versenyszervezés

Az országos versenyszervezői feladatokat a 2003/2004-es tanévig a Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény (KÁOKSZI) látta el. Ekkor az intézmény megszűnésével a verseny léte veszélybe került, hiszen nem volt állami intézmény, mely ezt a feladatot felvállalta volna. Így a verseny megszervezésére való igény, és annak szakmai elismertsége miatt a Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) és a budapesti Karinthy Frigyes Gimnázium felvállalta az országos szervezői feladatokat, és a 2004/2005-ös tanévben lebonyolította a versenyt.

Mivel ezen szervezetek infrastruktúrája csak jelentős többletmunkával kiegészítve volt alkalmas a versenyszervezésre, a következő tanévben a Fővárosi Pedagógiai Intézet (FPI) vállalta az országos versenyszervezést. 2006/2007-ben az országos versenyszervezői feladatokat az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) vállalta fel, mint az iskolai könyvtárakat szakmai szolgáltatásokkal támogató országos intézmény. A versenynek azóta is ez az intézmény biztosítja a szerevzési és szakmai hátterét.

Az országos versenyszervező munkáját a több intézmény képviselőjéből összeálló versenybizottság irányítja. Az egész országra kiterjedő szervezés pedig a megyei pedagógiai intézetek, majd azok megszűnése, átalakulása óta az Oktatási Hivatal (OH) Pedagógiai Oktatási Központjai (POK) munkájának köszönhető. A 2019/2020-as tanévtől az OH nem vállalja a feladatokat.

Az országos versenynek 2001-től van honlapja, melyet Benkő Ilona, budapesti könyvtárostanár, az KÁOKSZI akkori munkatársa szerkesztett. Az OPKM versenyszervezői feladataival a honlap is átkerült az OPKM honlapjára.

3. A feladatok jellege

A verseny több fejlődési szakaszon van már túl. Elmondhatjuk, hogy mindig törekedett a projektszerű feladatokra, de kezdetben több kiskönyvtáros feladat szerepelt a fordulókon. Ma már egyértelműen a használói szempontok uralkodnak a könyvtárosi tudás felett. Például a katalóguscédula készítése helyett katalógusrekordok értelmezése a feladat. Emellett a könyvtárhasználói tudás is a korral haladva sokkal tágabb értelmű, gyakorlatilag az információs műveltség minden területét lefedik a feladatok az információ keresésétől az információ felhasználásáig.

A kezdetektől fogva, megelőzve annak országos elterjedését, a projektszerű feladatok megvalósításának módszerét alkalmazta, melynek során a tanulóknak komplexen kellett alkalmazniuk információs műveltségüket, a könyvtárak nyújtotta lehetőségek segítségével. Minden évi verseny feladatai egy központi, abban az évben aktuális téma köré szerveződnek (Ld: táblázat). Ez jelenleg az írásbeli fordulókon általában kisebb feladatok keretében, míg a szóbeli fordulókn, különösen a döntőn egy nagyobb komplex feladat megoldását jelenti.

A kezdetekhez képest bővült a feladatok köre is. 2002-től már az elektronikus adathordozók és az internet lehetőségeit is használniuk kell tudni a versenyen résztvevő tanulóknak.

4. A tehetségfejlesztés és a felkészítő munka támogatása

Az évek során többféle publikáció született, ezekről honlapunkon tájékozódhatnak. Visszamenőleg is elérhetőek a verseny különböző fordulóinak feladatlapjai és néhány módszertani segítséget is publikáltunk.

Különösen nagy jelentőségű, hogy az egyes fordulók feladatlapjai feladatonként is elérhetők egy sokszempontú visszakeresést nyújtó adatbázis segítségével: http://bod.opkm.hu/ A feladatbank 2010-ben készült el. Azóta pedig 2006/2007-es tanévg visszamenőleg is feltöltésre került. A korábbi évek feladatainak feltöltése még kapcitáshiány miatt nem történt meg.

2016-ban sor került az első, kifejezetten a versenyre való felkészítést célzó egynapos továbbképzésre. Ezen 133 kolléga vett részt és helyhiány miatt 22-őt el kellett utasítanunk. 2017-ben két helyszínen még nagyobb részvétellel rendeztük meg második továbbképzésünket. A képzések anyagi elérhetők honlapunkon.

Versenyünk fontosnak tartja a versenyző diákok munkájával kapcsolatos minél részletesebb visszajelzést. Ennek eredménye, hogy a 2015/2016-os tanévtől egyre részletesebb eredménytáblázatokat teszünk közzé. Kezdetben az országos írásbeli összpontszámán túl az geyes feladatok elért pontszámait is közzétettük, míg egy évvel később már az eredmények itemenként is megtekinthetővé váltak, így a felkészítő tanárok és a versenyzők is látták, hogy mely tudáselem tekintetében teljesítettek jól vagy rosszul. Az itemtáblázatok értelmezését segíti, hogy ettől az évtől a megoldókulcsnak is két változata van a "beírós", mely a feladatlap eredeti formájában tartamazza a válaszokat és az értékelési útmutatót és az "itemes", mely részletesebb, az összes lehetséges alternatív megoldásra kitér, továbbá tartalmazza az item könyvtárhasználati tudás besorolását is.

Az iskolai forduló bevezetésétől annak formája és tartalma teljesen az iskola, az iskola könyvtárostanárának hatásköre. Ez így van a mai napig. A 2017/2018-as tanévben viszont a felkészítő kollégák igényeit figyelembe véve az országos versenyszervező adott ki opcionálisan hazsnálható feladatlapokat. Ezek gyakorlásra és a forduló lebonyolítására is hasznosíthatóak.

 

5. A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny története vázlatosan, számokban
 


 
Tanév Téma Iskolák
száma1
Versenyzők
száma
Korcsoportok
Országos döntő helyszíne
0. 1993, próbaverseny Bod Péter és kora
9
28
  Budapest,
Veres Pálné Gimnázium
1. 1993/1994 Kossuth Lajos és kora
150
nincs adat
5-10. évf. Budapest, Móricz Zsigmond Gimnázium
2. 1994/1995 A Duna
213
533
5-10. évf. Budapest, Varga István Szakközépiskola
3. 1995/1996 1000 éves a magyar iskola
250
600
5-10. évf. Budapest,
Szent István Gimnázium
4. 1996/1997 A mesterségek
313
626
5-10. évf. Budapest,
Veres Pálné Gimnázium
5. 1997/1998 Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
300
520
5-10. évf. Budapest,
Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola és Gimnázium
6. 1998/1999 Hazánk védett értékei (természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem)
284
599
5-10. évf. Budapest, Berzsenyi Dániel Gimnázium
7. 1999/2000 Ezer éves magyar államiság
337
827
5-10. évf. Budapest,
Szent István Gimnázium
8. 2000/2001 Az olimpiák története
459
1420
5-10. évf. Budapest, Németh László Gimnázium
9. 2001/2002 Nagy magyar tudósok, feltalálók és földrajzi utazók
663
1500
5-12. évf. Budapest, Eötvös József Gimnázium
10. 2002/2003 Könyv, könyvtár, nemzeti könyvtár
670
1622
5-12. évf. Budapest, Városmajori Gimnázium
11. 2003/2004 Az Európai Unió
650
1654
5-12. évf. Budapest, ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Iskola
12. 2004/2005 Örökségünk, néphagyományunk – Világjáró magyarok
670
1698
7-10. évf. Budapest, Városmajori Gimnázium
13. 2005/2006 1956 művelődéstörténeti bemutatása
650
1720
7-10. évf. Székesfehérvár, Teleki Blanka Gimnázium
14. 2006/2007 Batthyány és kora
680
1870
7-10. évf. Szentendre, Móricz Zsigmond Gimnázium
15. 2007/2008 Mátyás király és a reneszánsz (7-8. évf.)
A Nyugat és kora (9-10. évf.)
176
7402
7-10. évf. Budapest, Budai Középiskola
16. 2008/2009 Az erdő (7-8. évf.)
A levegő (9-10. évf.)
216
1042
7-10. évf. Békéscsaba, Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium
17. 2009/2010 Tömegközlekedés
206
1176
5-10. évf. Szentendre, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
18. 2010/2011 Gyermek és ifjúsági irodalom az EU-ban
180
1291
7-10. évf. Mátészalka, Esze Tamás Gimnázium
19. 2011/2012 Kopernikusz és a NAprendszer
181
8753
7-10. évf. Budapest, Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
20. 2012/2013 Sokszínű világ – a biodiverzitás az irodalomban, a művészetekben és a tudományban 164 304 (nevezők)4 7-10. évf. Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium
21. 2013/2014 „… nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt kis ország…” – Radnóti és kora   283 (versenyzők) 7-10. évf. Budapest, Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium
22. 2014/2015 A 200 éve született Rómer Flóris öröksége   258 (nevezők) 7-10. évf. Budapest, Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium
23. 2015/2016 „…olyan gyönyörű, olyan tökéletes a népzene.” - 135 évvel ezelőtt született Bartók Béla   282 (versenyzők) 7-10. évf. Budapest, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
24. 2016/2017 Kétszáz éve... - 1817 öröksége   335 (nevezők) 7-10. évf. Budapest, Könyves Kálmán Gimnázium
25. 2017/2018 A víz   316 (nevezők) 7-10. évf. Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
26. 2018/2019 Hatalom és demokrácia 122 256 (nevezők) 7-10. évf. Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium
27. 2019/2020 A világűr és az ember 106

1195 (résztvevő)
246 (nevezők)

7-10. évf. online
28. 2020/2021 Csodálatos Dánia        


1Részletesebb statisztikai adatok az adott éves beszámolókban találhatók.
2Ettől az évtől az összes résztvevő becslésének módszerét megváltoztattuk. Felkészítői kérdőívek adatai alapján számítjuk. Így feltehetően ekkora visszaesés nem volt.
3Ebben az évben a 185 felkészítő könyvtárostanárból csupán 8 töltötte ki a kérdőívet, így a becslés feltehetően torz.
4Ettől az évtől nem becsültük az iskolai fordulón résztvevő diákok számát.  

6. Ajánlott módszertani irodalom

 

Dömsödy Andrea: Egy tehetséggondozó verseny, Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny In: Dán Krisztina - Fehér Miklós (szerk.): Korszerű könyvtár, Finanszírozás, gyarapítás, menedzsment, Z4.3, Bp., Raabe, 2009. április, 11 p.

Hock Zsuzsanna: A tehetséggondozás lehetőségei az iskolai könyvtárban In: Iskolakönyvtáros, 2009/1., 13-16. p.

Hock Zsuzsanna: Tehetséggondozás projektmódszerrel (Könyvtárpedagógiai füzetek, 7.), Bp., MFPI, 2009., 56 p.

Hock Zsuzsanna: Tradíció és innováció a tehetséggondozásban, A Bod Péter Könyvtárhasználati verseny szóbeli fordulói (2005-2007) In: Könyvtári Levelező/lap, 2008/2., 20-22. p.

Melykóné Tőzsér Judit (összeáll.): A Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny megyei fordulójának feladatai, 1996-2000, Eger, Heves M. Önkormányzat Ped. Int., 2001, 209 p.

Mészáros Antal: Iránytű a Gutenberg-galaxishoz, avagy a könyv- és könyvtárhasználati vetélkedő tanulságai In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 1996/4., 23-27. p.

Ugrin Gáborné: Könyvtárhasználati versenyek 1992 és 2007 között a közoktatásban, 15 év a Bod Péter könyvtárhasználati verseny alapítójának szemével In: Könyvtári Levelelező/lap, 2007/6., 34-37. p.

Zsoldos Jánosné: Tíz év az országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny szolgálatában, Feladatsorok és elemzések, 1993-2003, Nyíregyháza, Kölcsey Gimn., 2003., 130 p.

Zsoldos Jánosné: Országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Feladatsorok és eredmények, 1993-2002, Nyíregyháza, Kölcsey Gimn., 2002.,112 p.

Teljes körű bibliográfiát A versennyel kapcsolatos írások menüpontban talál.


Összeállította: Dömsödy Andrea