Küldetés

A Pedagógiai Múzeum küldetésnyilatkozata

„... minden előrelátás csak úgy lehetséges, hogy azon tárgynak, mellyel foglalkozunk, jelen helyzetét ismerjük, s ismerjük azt az utat, melyben ez e helyzetbe jutott.”
(Eötvös József)

A Pedagógiai Múzeum elődjének az 1877-ben megalapított Országos Tanszermúzeumot tekinti. Az 1968-ban újra alapított múzeum országos feladatkörű, nyilvános, tudományos szakgyűjtemény. A 21. század második évtizedében a Pedagógiai Múzeum Kelet-Közép-Európa legnagyobb oktatástörténeti gyűjteménye.
Elsődleges feladata, hogy a magyar oktatás és nevelés intézményi és személyi történetének, illetve tágabb értelemben véve a gyermekség, a gyermekkor történetének muzeális értékű tárgyi emlékeit felkutassa, megőrizze és bemutassa a nagyközönség számára. Szakmai támogatást ad az országban működő iskolamúzeumoknak, iskolatörténeti kollekciókkal rendelkező helytörténeti gyűjteményeknek. Fontosnak tartja a tudásközvetítést, ennek érdekében széleskörű tudományos ismeretterjesztést és múzeumpedagógiai munkát végez.
„A hivatástudat rekvizitumainak” megőrzésével és közzétételével segíti a pedagógus társadalmat annak nemzetnevelő munkájában és közmegbecsülésének érdekében. Értékmentés mellett értéket teremt, amely iránymutatás a pályaválasztás előtt álló, tanítónak vagy tanárnak készülő fiatalok számára.

Budapest, 2022. március 26.

Bogdán Melinda
múzeumvezető
  Péterfi Rita
főigazgató