Tanfolyam

Felhívás
A pedagógiai szaktájékoztatás eszközei és módszerei
Online továbbképzés könyvtári és egyéb információszolgáltató szervezetekben dolgozó szakemberek számára

 
 
 
Szervező: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
Tanfolyami idő: 2021. március 16. - április 27.
  • kötelező konzultációk: 2021. március 16., március 30., április 20.
  • az időszakon belül igény szerinti további konzultációk érhetők el
A továbbképzés célja: bemutatja mindazon információforrásokat, szolgáltatásokat és tájékozódási, illetve tájékoztatási módszereket, amelyek segítségével a pedagógia területén hatékony információszerzés és információszolgáltatás végezhető. 
A tanfolyam elvégzését követően a résztvevő képes lesz eligazodni a pedagógiai szaktájékoztatás forrásaiban, intézményei között és tapasztalatot szerez a pedagógiai szakirodalmi kutatás, tájékoztatás területén. 
 
A jelentkezés feltétele: érettségi vizsga, könyvtáros szakképzettség (nem könyvtárosok számára később hirdetünk tanfolyamot)
A tanfolyam óraszáma: 30 óra blended learning (önálló munka és konzultáció)
 
Helyszín: online tér (e-learning tananyag Moodle felületen + webináriumos konzultáció)
 
Tanulástámogatás: tanulási útmutató; a Moodle felület adta navigációs és kommunikációs segítségek; gondolkodtató és gyakorló feladatok; eseti konzultáció/tájékoztatás az OPKM tájékoztató szolgálatán (személyesen, telefonon, videochaten); zárt kérdéses önellenőrzést szolgáló tesztek; nyitott kérdéses önellenőrző tesztek az OPKM munkatársai által nyújtott értékeléssel; célzottan szervezett egyéni konzultáció
 
A tanfolyam oktatói: Borostyáni Gézáné, Dömsödy Andrea, dr. Varga Katalin
 
Az ismeretek számonkérésének módja: online tesztsorok és egy referensz kérdés megválaszolásának reflektív naplója
 
A továbbképzés igazolásának módja: részvételi igazolás
 
A képzés témakörei: 
1. A pedagógia, a neveléstudomány és az oktatás rendszere, jellegzetességei
2. Információs igények és szolgáltatások a pedagógia területén
3. A pedagógiai információ és forrásai
4. Publikációs szokások a pedagógia területén
5. Információszolgáltató intézmények
6. Hatékony információkeresés elmélete és gyakorlata
7. Az etikus és szakszerű információ-felhasználás
 
Részvételi díj: a képzésen való részvétel ingyenes
Jelentkezési határidő: 2021. március 12.
Jelentkezési felület: https://forms.gle/XzhmKvPCSkBsevxH9
 
Bővebb tájékoztatás: Dömsödy Andrea iskolai könyvtári referens, domsody.andrea@opkm.hu, 06-70-683-44-32
 
A tanfolyam alapjául szolgáló tananyag kidolgozását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.