TRIANON – BIBLIOGRÁFIA
Figyelem!
Ez egy archív dokumentum, amit tájékoztató jelleggel őriztünk meg. Jellegéből adódóan nem gondozzuk, nem frissítjük, ezért pontatlanságokat, túlhaladott információkat tartalmazhat.
Kérjük, ezek figyelembe vételével használja!

Összeállította: Bakó Katalin (OPKM)
Utolsó módosítás: 2020. június 1.

TRIANON TÉMÁJA AZ OPKM ONLINE KATALÓGUSÁBAN

Jelen bibliográfia az OPKM online katalógusában ​megtalálható dokumentumok listája. Tehát a bibliográfia nem tartalmazza a cédulakatalógus állományát, s azokat a folyóiratcikkeket sem, amelyeket nem tártunk fel analitikusan ​– hiszen ezek nem kifejezetten pedagógiai témával foglalkoznak. Ugyanakkor a témát pedagógiai aspektusból vizsgáló folyóiratcikkeket beemeltük a listába. A ​különszámok​, illetve a ​tematikus számok ​tekintetében egy folyóiratnál (Rubicon) kivételt tettünk, ezeket a számokat időrendben fel is soroltuk.
A bibliográfia nem tartalmaz tankönyvet, csak könyvek, tanulmányok, folyóiratcikkek és tematikus különszámok kerültek be a listába.
Ha egy műből vagy cikkből több kiadás is megjelent, akkor a könyvek esetében az átdolgozott kiadások, a cikkeknél pedig az összes kiadás bibliográfiai adatát közöljük.
Az egyes rekordokat ​dokumentumtípusok​, s azon belül ​szerzői betűrend ​szerint csoportosítottuk. Az egyes címekre kattintva az OPKM online katalógusát lehet elérni, az URL-címet jelölve pedig magát a cikk teljes szövegét. A bibliográfia szerves részét képezi a ​Szabó Károly ​által összeállított és szerkesztett digitális centenáriumi tankönyvkiállításnak, kiegészíti azt.

 

KÖNYVEK

Balanyi György: Hazánk története a kiegyezéstől a trianoni békéig​. [​Budapest] : Lampel, [1928]
[Leltári szám: ​A527.684]
Botlik József: Nyugat-Magyarország sorsa, 1918-1921. ​Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2012
[Leltári szám: A175.032]
Domanovszky Sándor:A honfoglalástól Trianonig​ : Magyarország történelme művészi képekkel, térképekkel és korabeli íróktól vett olvasmányokkal. Budapest : Kir. M. Egyet. Ny.,1927
[Leltári szám: A551.824]
Elekes Dezső:Hazánk, népünk, szomszédaink​ : Az ezeréves, a trianoni és a megnagyobbodott Magyarország ismertetője [Onga] : Nemzeti Örökség K.,[2014]
[Leltári szám: AX175.641]
Galántai József: Trianon and the protection of minorities​. ​Boulder Col. : Social Sciences Monogr. ; Highland Lakes NJ : Atlantic Research a. Publ. ; [New York] : Columbia Uniw. Press,1992
[Leltári szám: A238.160]
Pomogáts Béla (sajtó alá rend.): ​Erdélyről Trianonban.​ Marosvásárhely : Mentor, 2010
[Leltári szám: A250.694]
Kollányi Károly: A trianoni boszorkánykonyha​. Cikkek, tanulmányok​ Bp. : Kráter Műhely Egyes.,1993
[Leltári szám: A238.846]
Palotás Zoltán:A trianoni határok ​: Dr. Palotás Zoltán tanulmánya.​ Bp. : Interedition,1990
[Leltári szám: A237.034]
Raffay Ernő:Magyar tragédia​ : Trianon 75 éve.​ Bp. : Püski,1995
[Leltári szám: A164.736]
Raffay Ernő:Trianon titkai avagy hogyan bántak el országunkkal. ​Budapest : Tornado Damenija Kft.,1990
[Leltári szám: A160.033]
Romsics Ignác:A trianoni békeszerződés​. ​Budapest : Osiris,2001
[​Leltári szám: A168.033]
Romsics Ignác:A trianoni békeszerződés.​ Budapest : Osiris,2007
[​Leltári szám: A248.722]
Rónay László:Egyenes gerinccel​ : a magyar katolicizmus Trianontól a világválságig​. ​Budapest : Éghajlat Kvk., 2012
[Leltári szám: ​A175.018]
Szidiropulosz Archimédesz: Trianon utóélete​. Válogatás a magyar nyelvű irodalom bibliográfiájából, 1920-2000. [Budapest]: XX. Század Intézet, cop. 2002
[Leltári szám: ​A249.675]
Tilkovszky Loránt: Nemzetiség és magyarság​ : Nemzetiségpolitika Magyarországon Trianontól napjainkig Bp. : Ikva,1994
[Leltári szám: ​A163.379]
Ujváry Gábor (szerk.) Trianon és a magyar felsőoktatás.​ A Veritas Történetkutató Intézet és a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2017. december 4-én, a budapesti Eötvös Collegiumban rendezett konferenciájának előadásai. 1. köt. Budapest : Veritas Történetkutató Intézet - Magyar Napló, 2018
[Leltári szám: AX254.611/ ]
Vajda Gábor: A magyar irodalom a Délvidéken​ : Trianontól napjainkig​. ​Bp. : Bereményi,[1995]
[Leltári szám: ​A164.159]
Virágh Ferenc:Trianontól Reaganig​ : Egy pálya környezete​. ​Bp. : [Árpád Vezér K.],1993
[Leltári szám: ​A163.936]
Zeidler Miklós: Trianon​. ​Budapest : Osiris,2008
[Leltári szám: ​A317.687]
Zeidler Miklós: Trianon​. ​[Budapest] : Kossuth,cop. 2016
[Leltári szám: ​A473.737]

 

TANULMÁNYOK

Albert Gábor: A Trianon-kép megjelenítése a Horthy-kor középiskolai történelemtankönyveiben (1924-1934 között)​ In: Történelempedagógiai füzetek / [a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara kiadványa]; [sorozatszerk. Szabolcs Ottó]. - 11. - Budapest : MTT Tanári Tag. : ELTE BTK, 2002. - 62-100. p.
[Leltári szám: B700.263/11=4]
Balogh Róbert:Trianon az általános iskolai tankönyvekben 1945-1988.​ In: Szemelvények ötszáz év magyar történelméből : a III. modern kori magyar történeti Phd-konferencia tanulmányai / szerk. Antos Balázs, Tamás Ágnes. - Szeged : [SZTE BTK Törtenettud. Doktori Isk.], 2011. - 281-288. p.
[Leltári szám: BX174.226=2]
Bán Gergely Károly:Trianon megjelenése a középfokú földrajzoktatásban a két világháború között
In: Szülőföldön magyarul : Iskolák és diákok a határon túl / Pusztai Gabriella, Márkus Zsuzsanna szerk. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2017. 112-125. p.
[Leltári szám: BX254.557=7]
Bándy György: A somorjai evangélikus elemi iskola bezárása a trianoni békeszerződés árnyékában​. ​In: "Vidimus enim stellam eius..." : Konferenciakötet / szerk. Szávay László. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2011. - 19-24. p.
[Leltári szám: BX252.479=1]
Ujváry Gábor:Klebelsberg Kuno és a Trianon utáni magyar felsőoktatás-politika​. ​In: Trianon és a magyar felsőoktatás. - 1. köt. - A Veritas Történetkutató Intézet és a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2017. december 4-én, a budapesti Eötvös Collegiumban rendezett konferenciájának előadásai / szerk. ... Ujváry Gábor ; ... közrem. és a mutatókat összeáll. Ligeti Dávid. - Budapest : Veritas Történetkutató Intézet : Magyar Napló, 2018. 237-262. p.
[Leltári szám: BX254.611/1=10]
Dévényi Anna:Nemzetnevelés : Oktatáspolitikai válasz a Trianon-krízisre.​ In: Trianon és a magyar felsőoktatás. - 1. köt. - A Veritas Történetkutató Intézet és a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2017. december 4-én, a budapesti Eötvös Collegiumban rendezett konferenciájának előadásai / szerk. ... Ujváry Gábor ; ... közrem. és a mutatókat összeáll. Ligeti Dávid. - Budapest : Veritas Történetkut. Int. : M. Napló, 2018. - 307-332. p.
[Leltári szám: ​BX254.611/1=12]
Rébay Magdolna:A trianoni béke hatása a magyar cserkészmozgalomra​ In: KozmaPolisz : Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára / Pusztai Gabriella, Engler Ágnes, Kocsis Zsófia, szerk. - Debrecen : Debreceni Egy. K. : CHERD, 2019. - 209-219. p.
[Leltári szám: BX254.694=15]
Lázárné Szanádi Csilla:A magyarországi bencés rendi gimnáziumok könyvtártörténete Trianontól az államosításig.​
In: Interdiszciplinaritás a pedagógiában / szerk. Kereszty Orsolya. [Kaposvár] : KE PFK, 2008. - 237-246. p.
[Leltári szám: BX171.778=22]
Vajda Barnabás: Történelemtankönyvek fejlesztése Szlovákiában.​ In:Nemzetkép és identitás a nemzetiségi iskolák tankönyveiben : Közép-európai példák: Magyarország és Szlovákia / szerk. ... Ruda Gábor, Szabómihály Gizella ; [közread.a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület [etc.]. - Pilisvörösvár [etc.] : Muravidék Baráti Kör Kult. Egyes. [etc.], 2013. -57-70. p.
[Leltári szám: BX251.941=7]

 

FOLYÓIRATCIKKEK

Bertha Zoltán:Magyar sors- és hitköltészet​. A magyarokhoz - Magyarság- és istenes versek az Ómagyar Mária-siralomtól Trianonig és napjainkig című antológiáról.​ In: Magyartanítás​ 45. 3. 2004. - 3-6.p.
[Leltári szám: C098 04 003 03 Magyar]
Bogdánffy-Szőke Anett: Kölcsey-verseny Szózattal és Trianon emlékezetével.​ In: Evangélikus Élet 85. 3-4. 2020. - 11. p.
URL: ​http://eisz.lutheran.hu/ajanlo/evangelikus-elet/2020
[Leltári szám: C212 20 03-04 11 Kölcsey-verseny]
F. M.: ​Közoktatás Trianon előtt és után.​ In: Keresztyén Nevelés​ 1995. 3.évf. No.3. 5-6.p.
[Leltári szám: C276 95 003 05 Közoktatás]
Fodor Zsuzsa, V.:A nemzettudat kérdése a Trianon utáni Magyarország oktatáspolitikájában.​ In: Megyei Pedagógiai Körkép​ 24. 3-4. 1996. - 37-41.p.
[​Leltári szám: C102 96 3-4 37 A nemzettudat]
Gazda István: A pozsonyi egyetem (1912-1919) : Trianon Tudományos előtörténetéből​. ​In: Természet világa​ 151. 4. 2020. - 159-165. p.
[Leltári szám: C164 20 004 59 A]
Jakab György: [et al.]: Magyar és szlovák történelemtanárok együttműködése. Trianon - részlet a tervezett közös
történelemtankönyvből​
In: Új Pedagógiai Szemle​ 59. 2. 2009. - 76-94.p.​
URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/magyar-es-szlovak-tortenelemtanarok-egyuttmukodese
[Leltári szám: C135 09 002 76 Magyar]
Jakab György - Lator László - Kratochvíl, Viliam - Vajda Barnabás: Magyar és szlovák történelemtanárok együttműködése.​ In: Történelemtanítás Online 3. 2011.
URL: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/jakab-gyorgy---ifj-lator-laszlo---viliam-kratochvil---vajda-barnabas-magyar-es-szlovak-tortenelemtanarok-egyuttmukodese-02-03-05/
[Leltári szám: C469 11 003 02 Magyar]
Katona András: Szarajevótól Trianonig​. Az első világháború és következményei a Horthy-korszak középiskolás történelemtankönyveiben. In: Könyv és Nevelés 16. 4. 2014. - 33-53. p.
URL: ​http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/szarajevotol_trianonig
[Leltári szám: C365 14 004 33 Szarajevótól]
Katona András: Szarajevótól Trianonig : II.​ Az első világháború és következményei a pártállami időszak történelemtankönyveiben I. (1945-1956)​ In: Könyv és Nevelés 17. 4. 2015. - 74-93. p.
[Leltári szám: C365 15 004 74 Az első]
Katona András: Szarajevótól Trianonig : III.​ Az első világháború és következményei a pártállami időszak történelemtankönyveiben (1956-tól az 1980-as évekig) In: Könyv és Nevelés​ 18. 1. 2016. 61-84. p.
[Leltári szám: C365 16 001 61 Szarajevó]
Katona András: Szarajevótól Trianonig : IV.​. Az első világháború és következményei a rendszerváltozást megelőző és követő évek történelemtankönyveinkben (1980-tól 1998-ig)​ In: Könyv és Nevelés 18. 3. 2016. - 43-75. p.
[Leltári szám: ​C365 16 003 43 Szarajevó]
Katona András: Szarajevótól Trianonig : V.​ Az első világháború ábrázolása a Nemzeti alaptantervek időszakának történelemtankönyveiben (1998-tól 2013-ig)​. ​In: Könyv és Nevelés​ 18. 4. 2016. - 62-85. p.
[Leltári szám: C365 16 004 62 Szarajevó]
Katona András: Trianon-kép a nyertesek tankönyveiben.​ In: Történelemtanítás Online​ 1. 2011.
URL: ​http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/03/katona-andras-trianon-kep-a-nyertesek-tankonyveiben-02-01-09/
[Leltári szám: ​C469 11 001 07 Trianon]
Kovács József, Ö.: Trianon a középiskolába​. ​In: Reformátusok Lapja​. ​55. 23. 2011. - 9. p.
[Leltári szám: C213 11 023 09 Trianon]
Knausz Imre: A történelemtanítás Trianonja​ - avagy a megújulás esélye?​ In: Élet és tudomány 52. 17. 1997. - 526-528.p.
[Leltári szám: C028 97 017 26 A történelemtanítás]
Körmöci Katalin: Június 4. a Nemzetközi Összetartozás napja az óvodákban is!​ - De hogyan? In: Óvodai nevelés 65. 6.
2012. - 21-23. p.
[Leltári szám: C125 12 006 21 Június]
Lázárné Szanádi Csilla:A magyarországi bencés rendi gimnáziumok könyvtártörténete Trianontól az államosításig​ In: Képzés és gyakorlat​ 5. 3. 2007. - 48-58.p.
[Leltári szám: C389 07 003 48 A magyarországi]
Lipcsei Imre: A Trianon utáni Békés Vármegyei Gimnáziumok oktatástörténete​ In: Neveléstörténet 1. 3-4. 2004. - 112-126.p.
URL:​http://www.kodolanyi.hu/nevelestortenet/index.php?rovat_mod=archiv&act=menu_tart&eid=30&rid=1&id=125
[​Leltári szám: C398 04 003 12 A Trianon]
Markó Anna: Mit jelent egy hetedikesnek a Nemzeti Összetartozás Napja?​ In: Új Köznevelés 72. 9. 2016. - 34-35. p.
[Leltári szám: C082 16 009 34 Mit jelent]
Martin Jánosné: Összetartozás határtalanul​ In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 5. 5. 2019. - 9-17. p.
[Leltári szám: C014 19 005 09 Összetartozás]
Murvai Róbert Dávid:Négy honalapítás​. Az aradi Alma Materem Trianonja​ In: Honismeret 39. 2. 2011. 59-62. p.
URL: ​https://honismeret].hu/sites/default/files/media/document/2018/02/28/honismeret_2011_2_sz.pdf#page=61
[Leltári szám: C209 11 002 59 Négy]
Pázmány Kata, M.: Száműzöttek.​ A kolozsvári és a pozsonyi egyetem sorsa Trianon után​ In: Honismeret 38. 4. 2010. - 32-35.p.
[Leltári szám: C209 10 004 32 Száműzöttek]
Pogány György​:​ Magyar könyvtárak Erdélyben a trianoni diktátum előtt és a román impérium alatt, illetve a második bécsi döntés időszakában (1914-1940)​. ​In: Könyv és Nevelés​ 20. 4. 2018. 7-47. p.
URL: http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/magyar_konyvtarak_erdelyben_a_trianoni_diktatum_elott_es_a_roman_imperium_alatt_illetve_a_masodik_becsi_dontes_idoszakaban_19141940
[Leltári szám: C365 18 004 07 Magyar]
Sebestyén Kálmán: Kalotaszeg iskolázása Trianon előtt és után​. ​In: Honismeret​ 41. 2. 2013. - 11-13. p. URL:
https://honismeret.hu/sites/default/files/media/document/2017/09/16/honismeret_2013-2.pdf#page=13
[Leltári szám: C209 13 002 11 Kalotaszeg]
Sipos Endre:Az összetartozás fogalmának megalapozása június 4-én. ​Mit kell megértetnünk utódainkkal? In: Honismeret. 41. 3. 2013. - 11-15. p.
URL: ​https://honismeret.hu/sites/default/files/media/document/2017/09/16/honismeret_2013-3.pdf#page=11
[Leltári szám: C209 13 003 11 Az összetartozás]
Szabó Károly:Trianon kép változása középiskolai történelem tankönyveinkben 20-as évektől napjainkig.​ In: Könyv és Nevelés​ 12. 2. 2010.​
U​RL: http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/trianon_kep_valtozasa_kozepiskolai_tortenelem_tankonyveinkben_20as_evektol_napjainkig
[Leltári szám: ​C365 10 002 04 Trianon]

 

TEMATIKUS FOLYÓIRATSZÁMOK, KÜLÖNSZÁMOK

Rubicon.​ Történelmi magazin. Trianon különszámok [Budapest] : Ötlet,1990-

A folyóirat az OPKM időszaki kiadványai között megtalálható, aktuális évfolyama az Olvasóteremben helyben használható, leltári száma: F0232, az egyes évfolyamok és példányok raktári jelzete: L730.836.

Az egyes különszámok és tematikus kiadások évfolyam/szám-listája és címe időrendben felsorolva:

  • 2005/6. Rubicon. Trianon és a revízió
  • 2010/1. Rubicon. Különszám. Trianon és a revízió
  • 2012/9-10. Rubicon. Különszám. Aktuális Horthy-kép. Trianon és holokauszt
  • 2017/7-8. Rubicon. Különszám. Trianon
  • 2020/1-2. Rubicon. Különszám. Trianon, 1920

További információ: ​www.rubicon.hu