Trianon 100! – Illusztrációk jegyzéke
Figyelem!
Ez egy archív dokumentum, amit tájékoztató jelleggel őriztünk meg. Jellegéből adódóan nem gondozzuk, nem frissítjük, ezért pontatlanságokat, túlhaladott információkat tartalmazhat.
Kérjük, ezek figyelembe vételével használja!

 1. Ábécés könyv az izraelita elemi népiskolák I. osztálya számára. Szerkesztette: az Országos Izraelita Tanítóegyesület Tankönyvszerkesztő Bizottsága. Budapest: Singer és Wolfner, [1940] p. 142 [2]
 2. Apponyi Albert gróf. In: Magyar család. 1926. III. évf. 6. sz. p. 113.
 3. Balanyi György: 1920. június 4. In: Zászlónk, 1920. XVIII. évf. 9-10. sz. p. 162.
 4. Bencsik Péter, Horváth Levente Attila. Történelem 8: A huszadik század története. Állampolgári ismeretek. Szeged: Mozaik 2018. p. 199.
 5. Csiszér Béla, Sári Gusztáv: Történelem az általános iskolák 8. osztálya számára. Budapest: Tankönyvkiadó, 1966. p. 208.
 6. Dékány István közreműködésével írta Ember István: A magyar nemzet történet a középiskolák III. osztálya számára. Budapest: Athenaeum, 1926. p. 152.
 7. Dezső Lipót: Első magyar könyvem: Magyar ABC és olvasókönyv a kisebbségi tanítási nyelvű elemi iskolák számára. Budapest: Franklin, [1926] p. 114
 8. Dupcsik Csaba, Répárszky Ildikó: Történelem IV. középiskolák számára. Budapest: Műszakai, 2003. p. 311.
 9. Egri György: Ábécés könyv az elemi népiskolák 1. osztálya számára. 3. átdolg. kiad. Budapest: Singer és Wolfner, [1926] p. 127 [2]
 10. Erdődi Kálmán közreműködésével írták: Albrecht István, Jovicza Sándor, Máté János: Földrajz az elemi népiskolák V. osztálya számára, Budapest: Singre és Wolfner, 1927. p. 102.
 11. Farkas Sándor, Úrhegyi Alajos: A magyar nyelv könyve: Eredmény és példatár az osztatlan elemi népiskola harmadik és negyedik osztálya számára. Budapest: Egyetemi Nyomda, 1926. p. 90 [1]
 12. Ferdinándi Mihály [et.al]: Magyar történelem. Argentína, Buenos Aires: Kossuth Kiadó, 1957. p. 295.
 13. Jovérné Szirtes Ágota: Történelem a gimnázium IV. osztálya számára: A legújabb kor története. Budapest: Tankönyvkiadó, 1984. p. 229.
 14. Koreň József, Ježo Márton: történelem a Csehszlovák Köztársaság magyar tanításnyelvű elemi iskoláinak 6-8. évfolyama számára. Prešov: Stehr, 1932. p. 123 [1]
 15. Kosáryné Réz Lola: Tibi hazajön. Budapest: Dante, 1928. p. 80.
 16. Kovács István, Kovácsné Bede Ágnes: Történelem 12. osztály. Debrecen: Pedellus, 2001. p. 276.
 17. Nagy T. Perpetua: Betűbokréta: Magyar olvasókönyv a katolikus népiskolák negyedik osztálya számára. Budapest: Szent István Társulat, 1942. p. 312.
 18. Sebestyén Gyula, Sebestyén Júlia: A magyar nemzet története a mohácsi vésztől napjainkig: A polgári leányiskolák IV. osztálya számára. Budapest: Franklin, [1928] p. 176. [3]
 19. Siklaki István (szerk.): A kispesti magyar királyi állami polgári fiúiskola XXIV. évi értesítője az 1934-35 iskolai évről. Kispest: Az iskola igazgatósága, 1934. p. 90.
 20. Stelly Géza, Tanfi Iván: Számország: Számtani és mértani példatár és eredménytár: A székesfővárosi elemi népiskolák 5-6. osztálya számára Budapest: Egyetemi Nyomda, [1926] p. 140.
 21. Száray Miklós: Történelem 11 a négyosztályos gimnáziumok és szakközépiskolák számára. Eger: Eszterházy Károly Egyetem, 2019. p. 296.
 22. Száray Miklós: Történelem 11. a hat- és nyolc osztályos gimnáziumok számára. Eger: Eszterházy Károly Egyetem, 2018. p. 324.
 23. Száray Miklós, Kaposi József: Történelem IV.: Középiskolák, 12. évfolyam. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2015. p. 268 [4]

A békeszerződés nyomtatásban megjelent ratifikált szövege: 1921. évi XXXIII. törvénycikk az Eszakamerikai Egyesült Államokkal, a Brit Birodalommal, Franciaországgal, Olaszországgal es Japánnal, továbbá Belgiummal, Kínával, Kubával, Görögországgal, Nicaraguával, Panamával, Lengyelországgal, Portugáliával, Romanaival, a Szerb- Horvát- Szlovén Állammal, Sziámmal es Cseh- Szlovákországgal 1920. évi június hó 4. napja i a Trianonban kötött békeszerződ és becikkelyezéséről. In: Budapesti Közlöny: Hivatalos lap, 1921. 168. sz. Rendkívüli kiadás. p. 94.
https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=92100033.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D39


Trianon 100! – Válogatás az OPKM kincseiből