Online források könyvtárostanároknak

Annotált bibliográfia

Utolsó frissítés: 2020.04.03.
Összeállította: Bakó Katalin és Dömsödy Andrea

Az alábbi, folyamatosan bővített gyűjteményünkben tematikus rendben teszünk közzé az információs műveltség fejlesztését segítő online elérhető tananyagokat, segédleteket, módszertani forrásokat.

A bővítéshez ezen az űrlapon várjuk a segítséget: Türelmét kérjük, míg a már összegyűjtötteket feltöltjük.
 
A felület a tananyag tematikus rendjét követi, de nyilvánvalóan több forrás, eszköz több helyre is besorolható lehet. Mi csak egy helyen közöljük ezeket. A felületen a oldalon való keresés funkcióval könnyen megtalálhatjuk az alsó, felső tagozatosoknak ajánlott forrásokat és a középiskolásokét is.
 
A tematikus rend még nem teljes, amit a nem folytonos számozás is mutat.
 
Általános gyűjtemények
 
Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny feladatbank. Bp., OPKM, <http://bod.opkm.hu/>
Az adatbázisban a 2006/2007-es tanévtől az összes versenyévad feladatait kereshetjük évfolyam, könyvtárhasználati tananyagegység és tantárgyi kapcsolat mentén. Felső tagozatos és középiskolai feladatok megoldókulcsokkal szövegszerkeszthető változatban tölthetők le.
Ebben a listában ezek egyes feladatait külön nem szerepeltetjük.
 
LearningApps.org. Däniken, LearningApp, <https://learningapps.org/>
Egy nonprofit szervezet által fejlesztett feladatkészítő alkalmazás, melyben regisztráció után ingyenesen állíthatunk össze megadott feladattípusokban online feladatsorokat (tankockákat) vagy szerkeszthetük át már meglévőket saját igényeinkhez. Emellett regisztráció nélkül is használhatjuk másokét.Minden tantárgyat és korosztályt lefednek. Sok könyvtári feladat is elérhető. A közzétett feladatokat nem lektorálják, így körültekintően kell alkalmazni. Gyűjteményünkben ezek közül válogatunk.
 
Tárgyszó: 'könyvtárhaszn$' ÉS Mező hívójel:'856'" keresőkérdés In: WebOPAC, Bp., OPKM, <http://opac.opkm.hu/pages/modules/opac/opac.php?fn=query&qs=%23%23%23DE%23%23%23k%C3%B6nyvt%C3%A1rhaszn%24%23%23%23%26%26%23%23%23FN%23%23%23856&f=1&t=10>
Az OPKM online szakirodalmi adatbázisában az összetett keresésben a különböző tárgyszavak kombinálása mellett lehetőség van az online elérhető forrásokra való szűrésre is. Ajánlott tárgyszavak: könyvtárhasználatra nevelés, könyvtárhasználat, információs műveltség, könyv- és könyvtárhasználati ismeretek tanítása, olvasóvá nevelés, feladatgyűjtemény, oktatási segédlet, óravázlat, módszertan
 

0. Módszertan

0.1 A könyvtárhasználati tananyag, tantervek

Dömsödy Andrea - Tóth Viktória (szerk.): Könyvtárhasználati óravázlatok 2. Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2016. (Kis KTE könyvek, 8.), <http://www.ktep.hu/sites/default/files/KisKTE8.pdf> Utolsó letöltés: 2020.03.24.
A kötet három tananyagegységre nézve bemutatja a NAT2012 könyvtárhasználati követelményeit. Emellett foglalkozásterveket tartalmaz.
 

1. Információ

1.1. információ fogalma, története

Számítástechnikai alapfogalmak. Adat, jel, információ, kód és mértékegységek. 2015.11.19. 13:20 perc
<https://www.youtube.com/watch?v=uC69StimYCs> Utolsó letöltés: 2020.04.02.
Hangosított prezentáció videóként közzétéve. Elméleti előadás, így elsősorban középiskolásoknak ajánljuk.
 
Matuz Éva: Kinek a nevéhez fűződik? 2019.01.05. <https://learningapps.org/2725963> Utolsó letöltés: 2020.04.02.
Rövid párosító feladat az információközvetítés történetéből felső tagozatosoknak.
 

1.5. információs problémamegoldás folyamata

Karvalics László, Z.: Kutatni szabad! In: Szitakötő. 2015. 31. sz. <https://ligetmuhely.com/szitakoto/kutatni-szabad/>
A kutatás, az információval való munka folyamatát bemutató színes folyamatábra magyar nyelvű adaptációja rövid magyarázattal. Felső tagozatban és középiskolában is sikerrel alkalmazható.
 

2. Információforrások

2.2. Információforrások típusai formai szempontból

A tömegkommunikáció sajtó, rádió, televízió, internet. In: Videotanár - digitális tananyag. h.n, k.n., 2014.09.13. 12:17 perc <https://www.youtube.com/watch?v=Rk2rglY1H9A&list=PL0hWfPdqf_3bfZE0QGsbQiJAnMbtux5x0&index=3&t=0s> Utolsó letöltés: 2020.04.02.
Hangosított prezentáció videóként közzétéve. Elméleti előadás, így elsősorban középiskolásoknak ajánljuk.
 

2.2.1. Információhordozó típusa

Pozsa Réka: Nem nyomtatott dokumentumok előkészítő. 2016.04.21. <https://learningapps.org/1963750> Utolsó letöltés: 2020.04.02.
Csoportosító feladat a nem hagyományos dokumentumtípusok felismerésének gyakorlására. Alsó és felső tagozatosoknak ajánlott.
 

2.2.1.2. könyv

Palkó Lajosné: „A könyv útja: az írótól az olvasóig”. Mintaprogram. Bp., FSZEK, é.n., 27 p. <http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/11543/32823/Akonyvutja.pdf> Utolsó letöltés: 2020.04.02.
Három modulos kidolgozott oktatási program egy könyv tanulókkal való elkészítésére.
 

2.3. Információforrások típusai tartalmi szempontból

2.3.1. Valóságtartalom és az információközlés célja szerint

Molnár Ildikó: Dokumentum típusok: Tartalom szerint. 2018.10.14 <https://learningapps.org/2285765> Utolsó letöltés: 2020.04.02.
Egyszerű csoportosító feladat a szépirodalmi és az ismeretközlő művek szétválogatására. Alsó tagozatra ajánlott, de felső tagozaton is hasznos lehet.
 

2.3.2. Kézikönyvek

Simonné Lőcsei Mónika: Kézikönyvek csoportosítása. 2016.04.21.<https://learningapps.org/2170525> Utolsó letöltés: 2020.04.02.
Egyszerű csoportosítós feladat könyvcímeket kell szétválogatni kézikönyvtípusok szerint (lexikon, enciklopédia, egynyelvű és kétnyelvű szótár). Alsó tagozatra ajánlott, de felső tagozaton is hasznos lehet.
 

2.3.2.2. Szótárak

Bogyó Katalin, Cs.: Melyik szótárat használjam, ha… 2018.10.23. <https://learningapps.org/3712543> Utolsó letöltés: 2020.04.02.
Csoportosítós játék az értelmező, az idegen szavak és a szinonimaszótár használati szituációról. Funkcionális megközelítés. Gyakorlatközpontú. Felső tagozatra és középiskolába is ajánljuk.
 
Bogyó Katalin, Cs.: Mit is jelentenek? 2018.04.22. <https://learningapps.org/3868581> Utolsó letöltés: 2020.04.02.
Az értelmező szótár használatát igénylő egyszerű feleletválasztós feladat. Mivel a keresendő szavak egyszerűek alsó tagozatban ajánljuk.
 
domsodyA: Kézikönyvhasználat a víz témában - könyvtár. 2019.03.05. <https://scratch.mit.edu/projects/291200565/> Utolsó letöltés: 2020.04.02.
Egy egyszerű választ igénylő feladat, mely így önmagában is használható, de nagyobb lehetőség van benne, ha az animációt tovább programozzák a diákok  a diákokkal. Erre a felületen van lehetőség. Ebben az esetben a keresés, kézikönyvhasználat folyamatának tervezése szükséges.
 
E-szótárak. Bp., Tinta Könyvkiadó, <http://www.tintakiado.hu/szotar/>
Egy- és többnyelvű szótárak adatbázis formában egyszerűsített szócikkekkel megbízható kiadótól.
 

3. Információs intézmények

3.2.1. A könyvtár fogalma, funkciói, társadalmi szerepe

3.2.2. könyvtári rendszer, könyvtárak típusai,

Bogyó Katalin, Cs.: Melyik könyvtárba menjek, ha... (könyvtártípusok). 2017.08.02. <https://learningapps.org/3703271> Utolsó letöltés: 2020.04.02.
Csoportosítós játék négy könyvtártípus használati szituációról. Funkcionális megközelítés. Gyakorlatközpontú. Felső tagozatra és középiskolába is ajánljuk.
 

Iskolai könyvtár

Eötvös Iskola, Százhalombatta, 2011.02.25, h.n, k.n., 2:19 perc <https://youtu.be/G39XuTLFsuo> Utolsó letöltés: 2020.04.02.
Szöveg nélküli vidám videómontázs egy általános iskolai könyvtárról. A videón megfigyelhetők a könyvtár terei, gyűjteményének összetétele és néhány szolgáltatás. Alsó tagozatosoknak ajánljuk.
 
Galamb könyvtár klip. Makó, Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Könyvtár, 3:11 perc, 2014.05.14. <https://youtu.be/zQxC7X9OPe0> Utolsó letöltés: 2020.04.02.
A videón rappelő diákok mutatják be a szakképző iskola könyvtárának funkcióit, gyűjteményét. A videó célja, hogy felhívják a figyelmet az új könyvek szükségességére. Tanulásra motivál.
 

3.2.3.1. A gyűjtemény elrendezése, raktári rend, betűrend

maco57: Betűrend - különböző kezdőbetűk. 2016.03.07. <https://learningapps.org/1902125> Utolsó letöltés: 2020.04.02.
Sorrendező feladat. A legkülönbözőbb szavakat kell betűrendbe sorolni. A játék versenyként is játszható. Alsó és felső tagozatban ajánljuk.
 
maco57: Betűrend ékezetes és ékezet nélküli betűk. 2016.03.07. <https://learningapps.org/1902866> Utolsó letöltés: 2020.04.02.
Sorrendező feladat: az ékezetes és az ékezet nélküli betűkre. A játék versenyként is játszható. Alsó és felső tagozatban ajánljuk.
 

3.2.5. Könyvtári szolgáltatások

domsodyA: Könyvtári párbeszéd - feladat. 2019.03.04. <https://scratch.mit.edu/projects/290771080/> Utolsó letöltés: 2020.04.02.
Animáció egy gyakorlatlan olvasó kérdéseiről, amely rávilágít arra, hogy a fontos a jó kérdés és a könyvtáros tudása. Az animáció programkódja átalakítható, így a diákok maguk átírhatják a párbeszédet a kereséssel, kölcsönzéssel kapcsolatos tudásukat megmutatandó. De a könyvtárostanár is készíthet ennek alapján példaértékűbb párbeszédet.