Magyar Pedagógiai Tárgyszójegyzék

A Magyar Pedagógiai Tárgyszójegyzék (MPT) célja, hogy a neveléstudományi szakirodalom tartalmi feldolgozásához és a szakirodalmi adatbázisban (PAD) történő kereséséhez egységes terminológiát biztosítson. Jelenleg mintegy 3500 lexikai egységet tartalmaz. Nem lezárt rendszer, fejlesztése során meghatározott szabályok szerint követi a neveléstudomány terminológiájának változásait.

A tárgyszójegyzék segítségével a művek tartalmi feltárása a természetes nyelvi tárgyszavakon és az azokat rendszerező szakcsoportszámokon alapul. A könyvtári feltárás során a tartalmat leíró kifejezéseket a tárgyszójegyzékből kell venni, annak szabályai szerint kell képezni. Ennek következtében téma szerint keresni is a tárgyszójegyzék alapján lehet.

A tárgyszójegyzék célja:

  • egységes könyvtári feldolgozás (a művek tartalmi feltárása, leírása),
  • egységes szempontok mentén való visszakeresés (szakirodalmi kutatás),
  • publikációk rendszerezése, jellemzése könyvtári területen kívül is.

A tárgyszójegyzéket az OPKM az alábbi területeken használja:

  • Pedagógiai Adatbázis (PAD) – a neveléstudomány magyar szakirodalmi adatbázisa, nemzeti szakbibliográfia, amely feldolgozza a Magyarországon megjelent, illetve magyar vonatkozású szakkönyveket, tanulmányokat és folyóiratcikkeket, valamint reprezentatív válogatást nyújt a külföldi szakirodalomból.
  • Tankönyv adatbázis – a magyarországi közoktatás és a szakképzés jóváhagyott tankönyveinek adatait feldolgozó adatbázis.
  • Online katalógus (OPAC) – a könyvtár állományát reprezentáló elektronikus katalógus, 1984-től a könyvtár teljes állományát, illetve többek között a PAD és a tankönyvi adatbázis teljes anyagát tartalmazza.

További alkalmazási területek:

  • konferenciaanyagok, tudományos közlemények, absztraktok, folyóiratcikkek kulcsszavazása,
  • más könyvtárakban elérhető pedagógiai szakirodalom feltárása
  • segíti a külföldi pedagógiai adatbázisokban való keresést, a megfelelő idegen nyelvű keresőkifejezések kiválasztását.

Használatáról röviden
A tárgyszójegyzék adatbázisként épül, keresési, böngészi funkciókkal is rendelkezik. Emellett közvetlen kapcsolatban áll a PAD-dal, így látható a kifejezések előfordulási gyakorisága, a szakirodalom keresése a tárgyszójegyzéken belülről is indítható.

Az egyes tárgyszavak leírása tartalmazza az idegen nyelvi változatokat, a tárgyszavak kizáró és helyettesítő kapcsolatait, hasonló fogalmait, fölérendelt szakcsoportszámait. A jelenleg folyó fejlesztés eredményeként tartalmazni fog meghatározásokat, alá- és fölérendeltségi kapcsolatokat is.