Kortárs olvasnivalót az iskolai könyvtárakba! 2018
 
Állománygyarapítási és olvasásfejlesztési pályázat iskolai könyvtáraknak
 
Nyertesek és a sorsolás felvételei
 
Pályázati kiírás
 
Az EKE OFI Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) a Magyar Olvasástársaság közbenjárásával nagy mennyiségű gyermek- és ifjúsági irodalomhoz jutott. Ezeket az iskolai könyvtárak állományának gyarapítására fordítjuk többek között azon a módon, hogy az alábbi pályázati felhívást tesszük közzé.
 
A pályázat céljai
 • A kortárs gyermek- és ifjúsági irodalom olvasásának népszerűsítése.
  • Felhívni a figyelmet az élményszerző olvasás fontosságára.
 • Az iskolai könyvtárak funkcióinak megerősítése. Felhívni a figyelmet arra, mekkora előny az, ha egy iskolában van könyvtár.
  • Figyelemfelhívás arra, hogy nagy állománygyarapítási hiány van ma a magyar iskolai könyvtárakban. Megmutatni, hogy kellő állománnyal, hozzáértő könyvtárostanár szakemberekkel elérhető, hogy a gyerekek, fiatalok olvassanak.
 • A szakmai tudásmegosztás előmozdítása. Jó ötletek, jó gyakorlatok terjesztése.
 
Az elnyerhető könyvcsomagok
 • 30 csomag áll rendelkezésre:
  • csomagtól függően 80-100 db kötet,
  • egy műből 1-4 példány,
  • a csomagok 90%-ban azonosak,
  • egy ajándékcsomag összértéke kb. 300 ezer Ft.
 • A művek 4-17 éves korosztályi besorolásúak. Többségük ifjúsági regény.
  • A korosztályos besorolás miatt elképzelhető, hogy az ajándékcsomagban az iskolai könyvtár gyűjtőkörébe nem illő könyvek is vannak. Ebben az esetben ezekre sajátos szolgáltatást kell bevezetni (pl.: korlátozott kölcsönzés, tesókölcsönzés, óvodába kijáró felolvasók, ha újra gyerek lennénk ...) vagy más módú könyvtári hasznosulásáról dokumentáltan gondoskodni kell (pl.: csere, jótékonysági árverés ...). Ennek leírása jó téma az egyik beküldendő szakmai anyaghoz.
  • A címek listája lentebb érhető el.
 • A nyertes pályázók elszállítási sorrendben választanak a lezárt, sorszámozott dobozok közül.
 
Pályázók köre
 • könyvtárat működtető, OM azonosítóval rendelkező magyarországi köznevelési intézmények
 
Pályázat feltételei
 • Az iskola
  • könyvtárat működtet,
   • arról az Oktatási Hivatal által működtetett Közoktatási Információs Rendszer (KIR) Köznevelési statisztikájába adatot szolgáltat,
  • szakképzett könyvtárostanárt, könyvtárost alkalmaz,
   • róla a KIR-be adatokat szolgáltat,
  • vállalja, hogy a kapott könyveket az iskolai könyvtár állományába veszi,
  • vállalja, hogy a kapott könyvek népszerűsítését, olvastatását megtervezi, megszervezi, megvalósítja,
  • vállalja, hogy az olvasásnépszerűsítő tevékenységgel kapcsolatban 5 publikálásra alkalmas szakmai anyagot elküld az OPKM számára,
  • vállalja, hogy az adományozó HUNRA nevét tartalmazó (általunk biztosított) matricát minden kötet címlapjára beragasztja,
 • A könyvcsomagot a nyertes pályázónak kell elszállítania az OPKM épületéből (1087 Bp., Könyves K. krt. 40.).
 • A könyvcsomag átvételét és a vállalásokat igazoló dokumentumot a nyertes intézmény vezetőjének és könyvtárostanárának, könyvtárosának alá kell írnia.
 
A beküldendő szakmai anyagok jellege
A pályázat feltételeként beküldendő szakmai anyagoknak az elnyert könyvekhez kell kapcsolódniuk. Ezek nagyon sokfélék lehetnek, de az alábbiak közül legalább kétfélének kell megjelennie:
 • saját ötleten alapuló vagy adaptált tanórai vagy tanórán kívüli tevékenység terve, leírása, beszámolója és reflexiója pl.:
  • foglalkozás,
  • projekt,
  • feladatlap,
  • foglalkozássorozat, szakkör, klub vagy bármilyen rendszeres tevékenység,
 • könyvajánló, könyvkritika (diáktól, pedagógustól, könyvtárostanártól, szülőtől),
 • olvasási kampány terve, beszámolója, reflexiója (online, offline, vegyes),
 • olvasásnépszerűsítő PR munka,
  • elrendezés, installáció,
  • poszter, plakát,
  • kisfilm…,
 • bármilyen más saját vagy adaptált jó gyakorlat, sikeresen megvalósított ötlet leírása, reflexiója,
 • jó gyakorlat az állományba nem illő dokumentumok hasznosítására,
 • hatékonyságvizsgálat, hatásvizsgálat bármely megvalósított tevékenységről (ideális esetben minden megvalósult tevékenységhez kapcsolódik legalább egy kis volumenű mérés, de önmagában is szívesen veszünk a mérés módját leíró írásokat),
 • a kortárs irodalom arányának elemzése az iskolai könyvtár állományában (pl.: gyarapítási, kölcsönzési, dezideráta statisztikák alapján),
 • tantestületi vagy bármely más szakmai közösség bevonására vonatkozó gyakorlat, tevékenység,
 • ...
 
Ötletek a felhasználásra
 • közös projekt más nyertes iskolai könyvtárakkal,
 • közös projekt más nem nyertes iskolai könyvtárakkal,
 • olvas a tantestület (akár a kortárs gyermek- és ifjúsági irodalmat, akár a Könyv és Nevelést, akár más pedagógiai szakirodalmat),
 • felolvasás másoknak (gyermekkönyveket is nyerő középiskolák figyelmébe),
 • esti iskolások, túlkoros magántanulók ellátása (magasabb korhatáros könyveket nyerő általános iskolák figyelmébe),
 • ...
 
A beküldendő szakmai anyagokkal kapcsolatos elvárások
 • jogtiszta fényképekkel illusztrált,
 • szövegszerkeszthető formában elküldött,
 • terjedelmi korlát nincs, rövid anyagokat is szívesen veszünk, ha azok inspirálóak, látványosak, adaptálhatóak …,
 • a szakmai anyagot az iskola bármely dolgozója, diákja, diákjának szülője írhatja, de legalább egyet a könyvtárostanárnak (is) kell.
 • A szakmai anyagoknak kötődniük kell a kapott könyvekhez, de nem feltétlenül kizárólag azokhoz. A programok, tevékenységek kombinálhatók más művekkel, forrásokkal.
Az újszerű, szokatlan, kreatív ötleteket, jó gyakorlatokat szakmailag igényesen és adaptálhatóan részletesen leírt szakmai anyagokat az OPKM kiválogatja és külön díjazza 2018 őszén.
 
A szakmai anyagok közzététele
 • A beküldött szakmai anyagokat lektorlás, szerkesztés után a pályáztató OPKM Olvasás portálján a szerző(k) és a nyertes intézmény nevének közzétételével közzéteszi.
  • Annak megjelenése után azt a pályázó köteles saját iskolai és iskolai könyvtári felületein megjeleníteni, reklámozni.
 • A kiemelkedő újdonságerejű és kidolgozottságú munkákat a pályáztató kiemeli és a Könyv és Nevelés c. folyóiratnak adja át publikálásra.
 • A pályáztató OPKM fenntartja azt a jogot, hogy egy későbbi kötetben a kiemelt szakmai anyagokat publikálja. Ennek nyomtatásban való megjelenése esetén a szerzőnek tiszteletpéldány jár.
 
A nyertes pályázók kiválasztása
Az OPKM nem szeretne különbséget tenni a már eddig is jelentős könyvtárpedagógiai munkát mutató és az ezen a területen eddig még nem kiemelkedő iskolai könyvtárak között. Minőségi és kortárs irodalom olvasására minden iskola diákjának szüksége van. Így esélyt biztosít minden olyan iskolának, mely könyvtárat működtet, könyvtárost alkalmaz. Így a kiválasztást sorsolással fogja eldönteni. Mivel fontos, hogy az ország minél több pontjára jussanak el a könyvcsomagok a nyilvános sorsolást megyénként fogja végezni. Vagyis minden megyébe legalább egy könyvcsomagot juttat. A hátrányos helyzetű tanulókat nagy arányban nevelő intézmények külön sorsolásban IS részt vesznek.
Visszalépés esetére 2 várólistás intézményt is sorsolunk.
 
A sorsolás időpontja: 2018. február 8. 13.30
A sorsolás programjáról bővebben: 
https://www.opkm.hu/?lap=hir/egyhir&hir_id=531
 
Határidők
Jelentkezési határidő: 2018. január 30. - Meghosszabbítva: 2018. február 5.
Az első vállalások beküldési határideje: 2018. március 30.
 • másolat az állományba vételt igazoló nyilvántartásból,
 • fotók a beragasztott ajándékozási matricáról,
 • legalább 1 szakmai anyag.
Az összes többi vállalás beküldési határideje: 2018. június 30. Szükség esetén indoklással egyszeri határidőmódosítás kérhető.
Külön pályázatra kiválasztott szakmai anyagok szerzőinek értesítése 2018. október 30.
 
Csatlakozási lehetőség
Várjuk további adományozók jelentkezését, akik a fenti célok érdekében nagyobb mennyiségű kortárs könyvet vagy vásárlási lehetőséget ajánlanának fel akár ebben a pályázati körben, akár egy újabb önálló pályázat keretében.
Ennek a pályázatnak a keretében lehetőség:
- teljes doboz(ok) felajánlása, melyek iskolai könyvtárakba illő kortárs irodalmat tartalmaznak kb. 100 kötetnyit,
- egy-egy műből 30 példány felajánlása, hogy minden meglévő dobozba tegyünk.
 
Újabb könyvcsomagok - kiegészítés (2018. jan. 30.)
A Babilon Könyvkiadó (Tessloff-Babilon Kft.) szintén fontosnak tartja az olvasóvá nevelést és az iskolai könyvtárak munkáját, így a pályázatot kiegészíti további öt doboznyi könyvadománnyal. Így további öt iskola részesülhet nyereményben.
A kiadó saját szépirodalmi és ismeretterjesztő kiadványaiból állít össze csomagonként 50 könyvből álló könyvadományt. A kiadványok általános iskolai korosztálynak szólnak, így ezen könyvcsomagok sorsolásán az általános iskolai feladatot is ellátó intézmények vesznek részt. Az 5 csomagból egyet a hátrányos helyzetű tanulókat nagy arányban nevelő általános iskolák között sorsolunk ki.
A Babilon Könyvkiadó adományát nyerő iskolai könyvtárak szakmai anyagait a Babilon Kiadónak is megküldjük hasznosításra.
 
 
Jelentkezési felület
Ezen a felületen jelezheti részvételi szándékát, melyben vállalja, hogy amennyiben az Ön intézményét sorsoljuk ki, a fenti elvárásoknak eleget tesz.
 
Bővebb információ
Dömsödy Andrea, iskolai könyvtári referens
domsody.andrea@opkm.hu
Telefon:06-70-683-44-32
Irodai telefon: 06-1-323-55-55
 
A könyvcsomagok tartalma
Az OPKM múzeuma minden nyertes iskolának felajánlott egy ingyenes múzeumi foglalkozást, melyet egy diákcsoport vagy a tantestület válthat be egy előre egyeztetett időpontban.
 
Az eredetileg felajánlott 30 könyvcsomag
Gyermek és ifjúsági irodalmi művek
Abedi, Isabel: Sosem látott világ
Agosti, Silvano: Pinokkió visszatér
Almond, David: A Vadóc
Almond, David: Csókás nyár
Babendererde, Antje: Indigó nyár
Beerten, Els: Mind a mennybe vágyunk
Blackman, Malorie: Rémálom a vonaton
Boomsma, Christien: Boszorkányvér
Bökös Borbála: Szmirkó
Böszörményi Gyula: Ezopara 1.
Böszörményi Gyula: Ezopara 2.
Böszörményi Gyula: Ezopara 3.
Bright, Paul: Morcos Borz karácsonya
DiCamillo, Kate: Örömhír
Dowd, Siobhan: Éles és gyors sikoly
Eldjárn, Sigrún: Elveszett szemek
Enthoven, Sam: Mászkák
Fisher, Catherine: Incarceron
Fisher, Catherine: Sapphique
Gandolfi, Silvana: Rám lőttek
Gísladóttir, Thórdís: Randalín és Mundi
Gonzalez, Maria Teresa Maia: Szeretettel, Beatríz
Hurley, Tonya: Szellemlány II. – Hazatérés
Hurley, Tonya: Szellemlány III. – Vágyakozás
Kent, Jennie: Puberscrác
Knudsen, Michelle: Oroszlán a könyvtárban
Kosik, Rafał: Félix, Net, Nika és a láthatatlan emberek bandája
Kosik, Rafał: Félix, Net, Nika és az elméletileg lehetséges katasztrófa
Lange, Kathrin: Florenturna – Az éjszaka gyermekei
Limpár Ildikó: Emlékek tava
McKnight, Artair: Becky Apple és az újjászületők
Meister, Derek: Ghosthunter – Gyilkos Fény 1.
Meister, Derek: Ghosthunter – Gyilkos Fény 2.
Milway, Alex: Egerek és egyebek
Molnár Edit, L: A sárga kanapé
Molnár Edit, L: A sárga kanapé 2.
Molnár Edit, L: Circus Mortalis – Tűzvész
Molnár Edit, L: Csika manó otthonra lel
Morgan, Nicola: Látlak…
Neumann Ottó: Tettes után tipegő
Pfister, Marcus: Miértek és hogyanok
Poznanski, Ursula: Erebos
Raud, Piret: Tóbiás és a 2/b
Rech, Lindsay Faith: Felelsz vagy mersz
Rinaldi, Patrizia: Piano forte
Smallman, Steve: Ugye nincsenek szörnyek?
Sortland, Bjørn:Az őszinteség perce
Szendrey, Nita: Hollow Creek Akadémia Évkönyv 2009-2010
Thiemeyer, Thomas: Felfedezők krónikája – Az esőfalók városa
Walder, Vanessa: A tündekirály átka
Walder, Vanessa: A tündekirály éjszakája
Walder, Vanessa: A tündekirály utazása
Walsh, Barbara: Sammy az égen
 
 
További művek:
Könyv és Nevelés 2016/4.
Könyv és Nevelés 2017/1.
Könyv és Nevelés 2017/2.
Könyv és Nevelés 2017/3.
Könyv és Nevelés 2017/4.
Mikkamakka 2016/8. A közlekedés
Mikkamakka 2016/10. Az álom
Mikkamakka 2017/8. Kincsem, aranyam
Új Köznevelés 2016/56.
Új Köznevelés 2017/3-4.
Új Köznevelés 2017/8-9.
Új Pedagógiai Szemle 2016/7-8.
Új Pedagógiai Szemle 2017/1-2.
 
Eck Júlia - Kaposi József - Trencsényi László (szerk.): Dráma - pedagógia - színház - nevelés. Szöveggyűjtemény középhaladóknak. Bp., OFI, 2016., URL: http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/dramapedagogia_online.pdf Utolsó letöltés: 2018.01.16.
 
A Babilon Kiadó által felajánlott további 4 csomag (50 kötet/csomag)
KÉPESKÖNYVEK, MESEKÖNYVEK: 
Szabó T. Anna: Tükörcicák: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/kepes-es-mesekonyvek/tukorcicak
Szabó T. Anna: Tükörrobot: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/kepes-es-mesekonyvek/tukorrobot
Tasnádi Emese: Városi legendák: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/kepes-es-mesekonyvek/varosi-legendak
 
SZERETEK OLVASNI! - kezdő olvasóknak: http: //www.tessloff-babilon.hu/kategoria/szeretek-olvasni
Brissy, Pascal – Vidal, Oriol: Bolygónyammogó: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/szeretek-olvasni/bolygonyammogo
Doinet, Mymi – Vallageas, Coralie: Kistesó? Nem, köszi!: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/szeretek-olvasni/kisteso-nem-koszi
Mathuisieulx, Sylvie de - Le Tande, Prisca: Barbarella morcos: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/szeretek-olvasni/barbarella-morcos
Lestrade, Agnes de – Fay, Laure de: A negyedik kismalac: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/szeretek-olvasni/a-negyedik-kismalac
Sepsi László: Az éjszaka réme: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/szeretek-olvasni/az-ejszaka-reme
 
IFJÚSÁGI REGÉNYEK: http: //www.tessloff-babilon.hu/kategoria/ifjusagi-regenyek
Auer, Margit: Mágikus állatok iskolája 1.: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/ifjusagi-regenyek/magikus-allatok-iskolaja/magikus-allatok-iskolaja-1
Harrell, Rob: Támadnak a vérmenyétek: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/ifjusagi-regenyek/zarf/zarf-elete
Solomons, David: Szuperhős lett a bátyám!: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/ifjusagi-regenyek/szuperhos/szuperhos-lett-a-batyam
Hanlon, Abby: Dory Fantáziája elszabadul: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/ifjusagi-regenyek/dory/dory-fantaziaja-elszabadul
Tolonen, Tuutikki: Mumusdadus színre lép: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/ifjusagi-regenyek/mumusdadus/mumusdadus-szinre-lep
 
GONDOLJ BELE!: http: //www.tessloff-babilon.hu/kategoria/gondolj-bele
Allonnes, Myriam Revault d': Miért vannak háborúk?: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/ismeretterjeszto-konyvek/gondolj-bele/gondolj-bele-miert-vannak-haboruk
Robelin, Cécile – Robelin, Jean: Mi az ember?: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/ismeretterjeszto-konyvek/gondolj-bele/gondolj-bele-mi-az-ember
Klein, Étienne: Volt-e nulladik pillanat?: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/ismeretterjeszto-konyvek/gondolj-bele/gondolj-bele-volt-e-nulladik-pillanat
Castel, Anissa: Szeretni:  kicsit, nagyon, őrülten: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/ismeretterjeszto-konyvek/gondolj-bele/gondolj-bele-szeretni-kicsit-nagyon-orulten
 
TUDÁS 30 MÁSODPERCBEN: http: //www.tessloff-babilon.hu/kategoria/tudas-30-masodpercben
Harrison, Paul: Leonardo da Vinci 30 másodpercben: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/ismeretterjeszto-konyvek/tudas-30-masodpercben/leonardo-da-vinci-30-masodpercben
Ganeri, Anita: Mítoszok: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/ismeretterjeszto-konyvek/tudas-30-masodpercben/mitoszok-30-masodpercben
 
MI MICSODA sorozat: http: //www.tessloff-babilon.hu/kategoria/a-klasszikus-sorozat
Crummenerl, Rainer: Természeti katasztrófák: 
Frühsorge, Lars – Schmelz, Bernd: Maják, inkák, aztékok: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/mi-micsoda/a-klasszikus-sorozat/mi-micsoda-112-majak-inkak-aztekok
Steghaus-Kovac, Sabine: Hörcsögök, hódok és más rágcsálók: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/mi-micsoda/a-klasszikus-sorozat/mi-micsoda-113-horcsogok-hodok-es-mas-ragcsalok
Steghaus-Kovac, Sabine: Ragadozók: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/mi-micsoda/a-klasszikus-sorozat/mi-micsoda-114-ragadozok
Dix, Eva – Schuck, Sabine: Az ókori Egyiptom: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/mi-micsoda/junior/az-okori-egyiptom
Kiefmann, Elisabeth: Bálnák és delfinek: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/mi-micsoda/junior/balnak-es-delfinek
 
 
A Babilon Kiadó +1 csomagja (50 kötet):
KÉPESKÖNYVEK, MESEKÖNYVEK
Szabó T. Anna: Tükörcicák: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/kepes-es-mesekonyvek/tukorcicak
Szabó T. Anna: Tükörrobot: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/kepes-es-mesekonyvek/tukorrobot
 
SZERETEK OLVASNI! - kezdő olvasóknak: http: //www.tessloff-babilon.hu/kategoria/szeretek-olvasni
Mán-Várhegyi Réka: Kókusz Franci, a fodrász titkosügynök: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/szeretek-olvasni/kokusz-franci-a-fodrasz-titkosugynok
Sanvoisin, Éric: A sárkányfiú 1. Láng lobban: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/szeretek-olvasni/a-sarkanyfiu-1-lang-lobban
Sanvoisin, Éric: A sárkányfiú 2. Az Éj Nagy Könyve: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/szeretek-olvasni/a-sarkanyfiu-2-az-ej-nagy-konyve
Sanvoisin, Éric: A sárkányfiú 3. Tűz és víz gyermeke: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/szeretek-olvasni/a-sarkanyfiu-3-tuz-es-viz-gyermeke
 
IFJÚSÁGI REGÉNYEK: http: //www.tessloff-babilon.hu/kategoria/ifjusagi-regenyek
Auer, Margit: Mágikus állatok iskolája 1.: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/ifjusagi-regenyek/magikus-allatok-iskolaja/magikus-allatok-iskolaja-1
Auer, Margit: Rejtélyes gödrök: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/ifjusagi-regenyek/magikus-allatok-iskolaja/magikus-allatok-iskolaja-2-rejtelyes-godrok
Solomons, David: Szuperhős lett a bátyám!: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/ifjusagi-regenyek/szuperhos/szuperhos-lett-a-batyam
Solomons, David: Földönkívüli a tesitanárom!: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/ifjusagi-regenyek/szuperhos/foldonkivuli-a-tesitanarom
 
TUDOMÁNY, TÖRTÉNELEM, TÁRSADALOM, TECHNIKA
Smith, David J.: Ha a világ egy falu lenne: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/ismeretterjeszto-konyvek/tovabbi-ismeretterjeszto/ha-a-vilag-egy-falu-lenne
 
TUDÁS 30 MÁSODPERCBEN: http: //www.tessloff-babilon.hu/kategoria/tudas-30-masodpercben
Callery, Sean: Dinoszauruszok: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/ismeretterjeszto-konyvek/tudas-30-masodpercben/dinoszauruszok-30-masodpercben
 
MI MICSODA sorozat: http: //www.tessloff-babilon.hu/kategoria/a-klasszikus-sorozat
Crummenerl, Rainer: Természeti katasztrófák
Frühsorge, Lars - Schmelz, Bernd: Maják, inkák, aztékok: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/mi-micsoda/a-klasszikus-sorozat/mi-micsoda-112-majak-inkak-aztekok
Steghaus-Kovac, Sabine: Hörcsögök, hódok és más rágcsálók: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/mi-micsoda/a-klasszikus-sorozat/mi-micsoda-113-horcsogok-hodok-es-mas-ragcsalok
Steghaus-Kovac, Sabine: Ragadozók: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/mi-micsoda/a-klasszikus-sorozat/mi-micsoda-114-ragadozok
 
Mi MICSODA JUNIOR - Ismeretterjesztő sorozat óvodásoknak és kisiskolásoknak interaktív elemekkel: http: //www.tessloff-babilon.hu/kategoria/junior
Steinhorst, Stefanie: A posta: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/mi-micsoda/junior/a-posta
Dix, Eva: Az indiánok: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/mi-micsoda/junior/az-indianok
Dix, Eva – Schuck, Sabine: Az ókori Egyiptom: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/mi-micsoda/junior/az-okori-egyiptom
Kiefmann, Elisabeth: Bálnák és delfinek: http: //www.tessloff-babilon.hu/termek/konyvek/mi-micsoda/junior/balnak-es-delfinek
 
 
Határidőre beérkezett pályázatok
Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Berhida
Ajkai Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium Bánki Donát Intézményegysége, Ajka
Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola, Sóskút
Arany János Református Általános Iskola és Óvoda, Nagykőrös
Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola, Hódmezővásárhely
Árpád Fejedelem Általános Iskola, Vác
Árpád Utcai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Budapest
Athéné Idegenforgalmi, Informatikai és Üzletemberképző Középiskola, Budapest
Bajai Eötvös József Általános Iskola, Baja
Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola, Kunszentmiklós
Balázs Győző Református Gimnázium, Egységes Művészeti Szakgimnázium, és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Művészeti Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Miskolc
Bán Aladár Általános Iskola és Rákóczi Telepi Tagiskola, Várpalota
Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Általános Iskolája és Sportiskolája, Pécs
Barcsi Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Barcs
Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Bátaszék
Báthory István Általános Iskola és Köznevelési Típusú Sportiskola, Veszprém
Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium, Békéscsaba
Békéscsabai Szakképzési Centrum Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakkgimnáziuma és Szakközépiskolája, Békéscsaba
Belső-Pesti Tankerületi Központ BP2701/Losonci Téri Általános Iskola Losonci Téri Általános Iskola, Budapest VIII. Losonci tér 1.
Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium, Budapest
Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Bihari Alapfokú Művészeti Iskola, Berettyóújfalu
Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Berettyóújfalu
Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Csiha Győző Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Hajdúnánás
Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Közgazdasági Szakgimnáziuma, Hajdúszoboszló
Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium, Sopron
Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium, Hódmezővásárhely
BGSZC Békésy György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Budapest
BGSZC Katona József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Felnőttoktatási Gimnáziuma, Budapest
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola, Budaörs
Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, Hajdúnánás
Bolyai János Katolikus Általános Iskola, Szerencs
Bonyhádi Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Széchenyi István Általános Iskola, Bonyhád
Bőcsi Általános Iskola és Szakközépiskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Bőcs
Bp.III.Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola, Budapest
Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola, Budapest
Budafoki Herman Ottó Általános Iskola, Budapest
Budafoki Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Budapest
Budaörsi 1. Számú Általános Iskola, Budaörs
Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Budapest
Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, Budapest
Budapest III. Kerületi Kerék Általános Iskola és Gimnázium, Budapest
Budapest III. Kerületi Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Budapest
Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium, Budapest
Budapest VI. Kerületi Derkovits Gyula Általános Iskola, Budapest
Budapest XIV. Kerületi Liszt Ferenc Általános Iskola, Budapest
Budapest XVII. Kerületi Czimra Gyula Általános Iskola, Budapest
Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola, Budapest XVII.
Budapest XVIII. Kerületi Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola, Budapest
Budapest XVIII. Kerületi Eötvös Loránd Általános Iskola, Budapest
Budapest XXIII. Kerületi Mikszáth Kálmán Általános Iskola, Budapest
Budapest, XXI. ker-i Eötvös József Általános Iskola, Budapest
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium, Budapest
Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Erzsébet Királyné Szépészeti Szakgimnáziuma, Budapest
Budapesti Komplex SZC Mándy Iván Szakközépiskolája és Szakiskolája 1211 Bp. Tanműhely köz 7, Budapest
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma, Budapest
Budavári Általános Iskola, Budapest
Ceglédi Szakképzési Centrum Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma, Cegléd
Cibakházi Damjanich János Általános Iskola, Cibakháza
Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, Pécs
Csajági Református Általános Iskola, 8164. Balatonfőkajár, Árpád U. I/A., Balatonfőkajár
Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola és Középiskola, Budapest
Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Keszthely
Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Csurgó, Csurgó
Csurgói Eötvös József Általános Iskola, Csurgó
Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Dabas
Debreceni Benedek Elek Általános Iskola, Debrecen
Debreceni Bocskai István Általános Iskola, Debrecen
Debreceni Fazekas Mihály Általános Iskola, Debrecen
Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája és Kollégiuma, Debrecen
Debreceni SZC Könnyűipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája, Debrecen
Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola, Szőlősgyörök
Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola, Szigetvár
Dési Huber István Általános Iskola Szombathely, Szombathely
Dobozi Általános Iskola, Doboz
Dombóvári József Attila Általános Iskola, Dombóvár
Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola, Tatabánya, Tatabánya
Dr. Béres József Általános Iskola, Budapest
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Békés
Dr. Mező Ferenc Általános Iskola, Budapest
Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény ( Sárvári Tankerületi Központ VB 2001 ), Kőszeg
Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola, Gyöngyösfalu
Dugonics András Piarista Gimnázium Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, Szeged
Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaharszti
Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskola, Dunakeszi
Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola, Dunaújváros
Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola, Dunaújváros
Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Lorántffy Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Dunaújváros
Egri SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és Kollégiuma, Eger
Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola /Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule, Budapest 
Érdi Batthyány Sportiskolai Ált. Iskola, Érd
Erzsébethelyi Általános Iskola, Békéscsaba
Erzsébethelyi Általános Iskola, Békéscsaba
Erzsébetvárosi Kéttanyelvű Általános Iskola és Szakgimnázium, Budapest
Esztergomi József Attila Általános Iskola, Esztergom
Európa2000 Középiskola, Budapest
Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Dunakeszi
Fehérlófia Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, Nemesvámos
Feszty Árpád Általános Iskola, Komárom
Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium (Dunakeszi Tankerületi Központ), Fót
Gádor Általános Iskola, Budapest
Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium, Eger
Gorsium Általános Iskola, Tác
Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola, Gödöllő
Gödöllői Török Ignác Gimnázium, Gödöllő
Grassalkovich Antal Általános Iskola - Anton Grassalkovich Grundschule, Budapest
Gregor József Általános Iskola, Budapest
Gyöngyösi Arany János Általános Iskola, Gyöngyös
Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium, Gyöngyös
Gyöngyösi Kálváriaparti Sport- és Általános Iskola, Gyöngyös
Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola, Győr
Győri Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Győr
Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakgimnázium És Szakközépiskola, Győr
Győri Móricz Zsigmond Általános Iskola, Győr
Győri Műszaki SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Győr
Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Veszprém-Gyulafirátót
Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola, Hajdúböszörmény
Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium, Hajdúböszörmény
Hajósi Szent Imre Általános Iskola, Hajós
Hartyán Általános Iskola, Budapest
Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola, Hatvan
Helvécia-Ballószög Általános Iskola Feketeerdői Általános Iskolája, Helvécia
Herman Ottó Általános Iskola, Budapest
Hétvezér Baptista Általános Iskola, Óvoda és AMI, Tiszaszalka
Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Budapest
Horváth Mihály Gimnázium, Szentes
Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola, Hosszúpályi
Hugonnai Vilma Általános Iskola, Budapest
Hunyadi János Ének-zenei és Nyelvi Ált.Isk., Budapest
Hunyadi János Középiskola, Mezőkovácsháza
Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Göd
II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, AMI, Óvoda, Gyöngyös
II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakgimnázium, Kiskunhalas
Intézmény neve, Település
Jálics Ernő Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, Kadarkút
Jankó János Általános Iskola és Gimnázium, Tótkomlós
Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola és Gimnázium, Jánoshalma
Jászárokszállási Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Jászárokszállás
József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium, Monor
József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Budapest
József Nádor Általános Iskola és AMI, Üröm
Kalocsai Eperföldi Sportiskolai Általános Iskola, Kalocsa
Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kalocsa
Kálvin Téri Általános Iskola, Püspökladány
Kandó Téri Általános Iskola, Budapest
Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium, Kaposvár
Kaposvári Szakképzési Centrum Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Nagyatád
Kaposvári Szakképzési Centrum Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakgimnáziuma, Kaposvár
Kaposvári SZC Barcsi Ipari, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Barcs
Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Kaposvár
Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Tab
Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium, Kaposvár
Karcagi Arany János Általános Iskola, Karcag
Karcagi SZC Varró István Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Karcag
Károlyi Gáspár Általános Iskola, Gönc
Katona József Általános Iskola, Budapest
Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Ádám Jenő Tagiskolája, Kazincbarcika
Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskola, Kazincbarcika
Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola, Budapest
Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium, Győr
Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája, Kecskemét
Kecskeméti Bolyai János Gimnázium, Kecskemét
Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Hunyadi Mátyás Általános Iskolája, Kecskemét
Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája, Kecskemét
Kecskeméti Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Kecskemét
Kecskeméti Szakképzési Centrum Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Kecskemét
Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános iskola, Kecskemét
Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Kerepes
Kesjár Csaba Általános Iskola, Budaörs
Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Perbál
Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Kisbajcs
Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola, Gádoros
Kisfaludy Károly Általános Iskola, Tét
Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Környe
Kiskunfélegyházi Darvas Általános Iskola, Kiskunfélegyháza
Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Kiskunfélegyháza
Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola, Kiskunhalas
Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kiskunlacháza
Kiss György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szászvár
Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium, Kisvárda
Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakgimnázium és Szakközépiskola, Kecskemét
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, Budapest
Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium, Székesfehérvár
Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Pécsvárad
Kolozsvár Utcai Általános Iskola, Budapest
Komlóstetői Általános Iskola, Miskolc
Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, Kozármisleny
Kozma Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Mezőhegyes
Kőbányai Fekete István Általános Iskola, Budapest
Kőkúti Általános Iskola, Tata
Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola, Debrecen
Lázár Ervin Általános Iskola, Budapest
Leövey Klára Görögkatolikus Gimnázium, Közgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola, Budapest
Létavértesi Arany János Általános Iskola, Létavértes
Lónyay Menyhért Általános Iskola Tiszabezdédi Tagintézménye, Tiszabezdéd
Magyar Műhely Általános Művelődési Központ, Mezőörs
Mátyás Király Gimnázium, Fonyód
Mihály Kertje Kecskeméti Waldorf Óvoda, Általános Iskola és AMI, Kecskemét
Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Mikepércs
Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Zalaegerszeg
Miskolci Herman Ottó Gimnázium, Miskolc
Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Miskolc
Miskolci Szakképzési Centrum Andrássy Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Miskolc
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Budapest
Monori Jászai Mari Általános Iskola, Monor
Móri Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola, Mór
Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Károlyi József Tagiskola, Fehérvárcsurgó
Móri Táncsics Mihály Gimnázium, Mór
Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, EGYMI és Kollégium, Budapest
Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola, Nagycenk
Nagyszentjánosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Nagyszentjános
Németvölgyi Általános Iskola, Budapest
Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium, Veszprém
Nyergesújfalui Kernstok Károly Általános Iskola, Nyergesújfalu
Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola, Nyíregyháza
Nyíregyházi Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakgimnáziuma, Nyíregyháza
Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium, Orosháza
Palotás Gábor Általános Iskola, Budapest
Pápai Weöres Sándor Általános Iskola, Pápa
Patay István Általános Iskola, Nyírmada
Péczeli József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Putnok
Pécsi Bánki Donát Utcai Általános Iskola, Pécs
Pécsi Bártfa Utcai Általános Iskola, Pécs
Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium, Pécs
Pécsi Jókai Mór Általános Iskola, Pécs
Pécsi Kovács Béla Általános Iskola, Pécs
Pécsi Református Kollégium, Pécs
Pécsi SZC Mohácsi Radnóti Miklós Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Mohács
Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola, Pécs
Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda És Kollégium, Győr
Pilisszántói Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola, Pilisszántó
PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Általános Iskolája, Pécs
Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola, Ráckeve
Református Általános Iskola Balatonfüred, Balatonfüred
Reményik Sándor Református Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola Kazay Endre Német Nemzetiségű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Vértesacsa
Reményik Sándor Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda, Lovasberény
Rókusi Általános Iskola, Szeged
Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium, Sárbogárd
Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Kaba
Simonyi Zsigmond Ének - Zenei és Testnevelési Általános Iskola, Veszprém
Siófoki Széchenyi István Általános Iskola, Siófok
Sirius Szakgimnázium és Szakközépiskola, Debrecen
SM Duráczky EGYMI Marcali Hétszínvirág Tagintézménye, Marcali
Sopronhorpácsi Általános Iskola, Sopronhorpács
Szabadhegyi Magyar - Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium, Győr
Szakcsi Általános Iskola Kocsolai Általános Iskolai Tagintézménye, Kocsola
Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, Kazincbarcika
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szolnok
Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Százhalombatta
Széchényi Imre Általános Iskola és AMI, Balatonföldvár
Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és kollégium, Hajdúböszörmény
Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szolnok
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Pallavicini Sándor Általános Iskolája, Sándorfalva
Szegedi Arany János Általános Iskola, Szeged
Szegedi Dózsa György Általános Iskola, Szeged
Szegedi Gregor József Általános Iskola, Szeged
Szegedi Jerney János Általános Iskola, Szeged-Kiskundorozsma
Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Szeged
Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Szeged
Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Túrisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Szeged
Székesfehérvári István Király Általános Iskola, Székesfehérvár
Székesfehérvári SZC Árpád Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Székesfehérvár
Székesfehérvári Tankerületi Központ FA - 4301, Bakonycsernyei Általános Iskola és AMI, Bakonycsernye
Székesfehérvári Tankerületi Központ FA3101 Székesfehérvári Németh László Általános Iskola, Székesfehérvár
Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78.
Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégium és Általános Iskola, Szekszárd
Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Tamási
Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Jászalsószentgyörgy
Szent II. János Pál Iskolaközpont, Budapest
Szent Imre Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola, Eger
Szent István Egyházi Általános Iskola és Kollégium, Makó
Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Mezőtúr
Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium, Jászberény
Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola, Hódmezővásárhely
Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola, Szentendre
Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, Szentendre
Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma, Tokaj
Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Sátoraljaújhely
Szigethalmi Szent István Általános Iskola, Szigethalom
Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, Szarvas
SZMSZC Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szombathely
Szoboszlói Úti Általános Iskola, Debrecen
Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Klapka György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Jászberény
Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy-Vízügyi Szakgimnázium, Szolnok
Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Építészeti és Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Szolnok
Szolnoki Szolgáltatási SZC Damjanich János Szakképző Iskolája és Kollégiuma, 5435 Martfű, Gesztenyesor 15. 
Szolnoki Szolgáltatási SZC Sipos Orbán Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Szolnok
Szolnoki Szolgáltatási SZC Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Szakképző Iskolája, Szolnok
Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola, Szombathely
Szombathelyi Neumann János Általános Iskola, Szombathely
Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Szombathely
Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola, Hódmezővásárhely
Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Budapest
Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda, Tamási
Tessedik Sámuel Általános Iskola, Albertirsa
Tiszaföldvári Kossuth Lajos Általános Iskola, Tiszaföldvár
Tiszalúci Arany János Általános Iskola, Tiszalúc
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium, Tiszaújváros
Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Tiszaújváros
Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola, Tiszaújváros
TTRE Diószegi Kis István Református Általános Iskola és AMI, Berettyóújfalu
Ujhelyi Imre Általános Iskola, Mosonmagyaróvár
Újpesti Bajza József Általános Iskola, Budapest
Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola, Budapest
Újpesti Halassy Olivér Német Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola és Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola, Budapest
Újpesti Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Budapest
Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium, Budapest
Újpesti Szigeti József Utcai Általános Iskola Könyvtára, Budapest
Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Újszász
Újvárosi Általános Iskola, Baja
Váci Földváry Károly Általános Iskola, Vác
Váci Juhász Gyula Általános Iskola, Vác
Váci Radnóti Miklós Általános Iskola, Vác
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola, Budapest
Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Kisvárda
Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Vásárosnamény
Vasvár Úti Általános Iskola, Ózd
Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Baktalórántháza
Vénkerti Általános Iskola és AMI, Debrecen
Vermes Miklós Általános Iskola, Budapest
Vértesboglári Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola, Vértesboglár
Veszprémi Báthory István Általános Iskola és Köznevelési Típusú Sportiskola, Veszprém
Veszprémi Cholnoky Jenő Általános Iskola, Veszprém
Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Veszprém
Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola, Veszprém
Veszprémi Szakképzési Centrum Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziuma, Veszprém
Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, Nyíregyháza
Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Visegrád
VSZC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Veszprém
Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium, Eger
Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium és Szakgimnázium, Budapest
XIV. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola, Budapest
XXI. kerületi Jedlik Ányos Gimnázium, Budapest 
Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg
Zuglói Heltai Gáspár Általános Iskola, Budapest
Zuglói Munkácsy Mihály Általános Iskola és AMI, Budapest
 
Nyertesek
A fotóalbum itt tekinthető meg: https://flic.kr/s/aHsmf9jwQM
 
 
A Babilon Kiadó könyvcsomagját nyerték

Hartyán Általános Iskola, Budapest
Kálvin Téri Általános Iskola, Püspökladány
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Budapest
Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola, Nyíregyháza
Szent Imre Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola, Eger
 
A 30 eredetileg felajánlott csomagból nyertek
Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Berhida
Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Általános Iskolája és Sportiskolája,  écs
Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Berettyóújfalu
Debreceni Bocskai István Általános Iskola, Debrecen
Dobozi Általános Iskola, Doboz
Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola, Tatabánya, Tatabánya
Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Sárvári Tankerületi Központ VB 2001), Kőszeg
Grassalkovich Antal Általános Iskola - Anton Grassalkovich Grundschule, Budapest
Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium, Gyöngyös
Hajósi Szent Imre Általános Iskola, Hajós
Helvécia-Ballószög Általános Iskola Feketeerdői Általános Iskolája, Helvécia
Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kalocsa
Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Tab
Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Kisbajcs
Kozma Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Mezőhegyes
Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Mikepércs
Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium, Veszprém
Pécsi Bánki Donát Utcai Általános Iskola, Pécs
Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola, Pécs
Sopronhorpácsi Általános Iskola, Sopronhorpács
Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Szeged
Székesfehérvári Tankerületi Központ FA - 4301, Bakonycsernyei Általános Iskola és AMI, Bakonycsernye
Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégium és Általános Iskola, Szekszárd
Szolnoki Szolgáltatási SZC Sipos Orbán Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Szolnok
Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola, Szombathely
Tessedik Sámuel Általános Iskola, Albertirsa
Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Újszász
Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Vásárosnamény
Vasvár Úti Általános Iskola, Ózd
Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg
 
Várólistára kerültek
Bolyai János Katolikus Általános Iskola, Szerencs
Budafoki Herman Ottó Általános Iskola, Budapest