Biztos egyensúlyú baba

Kiállításunkon restaurálás után újból látható a „biztos egyensúlyú baba”.
Tárgyi gyűjteményünk legnagyobb része természettani, fizikai eszközökből áll. Külön egységet képviselnek a nagyszombati egyetem 18. századi demonstrációs eszközei, melyek között megtalálhatjuk a vízszintes hajítás összetett mozgását bemutató készüléket, az elektrosztatikus dobot, a leydeni palackot stb. E kollekció fő darabja és egyben múzeumunk egyik kiemelkedő jelentőségű tárgya az ú. n. „biztos egyensúlyú baba”. Nevét annak köszönheti, hogy az egyensúlyozó készülék biztos egyensúlyi helyzetben van, mert súlypontja az alátámasztási pontja alá esik (a testet nem tudjuk kitéríteni helyzetéből). A mi – kortársak által kötéltáncosnak is elkeresztelt – modellünk abban különbözik társaitól, hogy a báb része esetünkben egy hársfából készített, festett, aranyozott baba. A nagyszombati egyetemen ezt a gyönyörű barokk puttót, faszobrot a szilárd testek mechanikájának, a merev testek kinematikájának és statikájának egyik szemléltető eszközeként használták a jezsuita professzorok.
Az 1990-es évek elején műszaki restaurátor keze alá került, aki főként a funkcionalitás felől közelítve végezte el a szükséges munkákat, így a műtárgy kísérlet bemutatására is alkalmassá vált.
Ennek ellenére „biztos egyensúlyú babánkat” az elmúlt években nem tudtuk bemutatni törékeny, és megjelenését tekintve „fáradt”, apró sérülésekkel teli corpusa miatt. Martsa Piroska szobrász-restaurátorművész munkájának köszönhetően 2014-től újból megtekinthető az Orbis Pictus. Szemléltetés az iskolában című kiállításunkon, immár helyrehozott állapotban.

B–n M–a