Iskolai értesítők

Az OPKM a magyar tanügyigazgatás alá tartozó és tartozott alsó és középszintű oktatási intézmények tanévenként kiadott évkönyveit (értesítőit) a teljesség igényével gyűjti. Az iskolatörténeti kutatások elsődleges és legfontosabb forrásai a levéltári források mellett az iskolai értesítők. A korabeli iskolai életet leghitelesebben tükröző kiadványok, melyek nemcsak a hazai oktatás és nevelés tanévenkénti eseményeiről közölnek fontos és egyedülálló ismereteket, hanem osztályonként ismertetik a tantárgyakat, a tananyagot, a használt tankönyveket is. Az évkönyv a tanulmányok hiteles igazolására is alkalmas, a bizonyítvánnyal egyenértékű okmánynak számít. A gyűjtemény egyedülálló, jelenleg mintegy 85000 kötetből áll, muzeális értékű. Az értesítők első példányai a XVIII. századból származnak, a rendszeres évkönyvkiadás a XIX. század közepétől jellemző a történelmi Magyarország teljes területén.

A különgyűjtemény bibliográfiai feltárása 1744-1949-ig teljes:

 • A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája. 1. kötet. XVIII. századi érdemsorozatok. Összeáll. Dörnyei Sándor, V. Ecsedy Judit, Pavercsik Ilona. Bp. OPKM. 1989.
 • A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája : 1800-1850.
  Szerkesztette és összeállította Gráberné Bősze Klára.
  Bp. 2013. OFI-Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. 248 p.
 • Magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/51-1948/49. 1-19. kötet.
  Szerk. és öszeáll. Gráberné Bősze Klára.
  Bp. OPKM. 1996-

A könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, az Arcanum Adatbázis Kft. kivitelezésével megkezdte a gyűjtemény digitalizálását.

A teljes bibliográfia, illetve a már digitalizált dokumentumok (mintegy 120 000 oldal) elérhető a Közgyűjteményi Könyvtár oldalán. A digitalizált értesítők a bibliográfiai tételekhez csatoltan is megtalálhatók.