Szakadatbázisok, portálok, repozitóriumok

EDUCATION PSYCHOLOGY SOCIOLOGY
LAW MULTIDISCIPLINARY STATISTICS
TEXTBOOKS / E-BOOKS


EDUCATION
ANGOL NYELVEN:

ERIC (Education Resources Information Center) – Az oktatáskutatás és a pedagógiai információk átfogó, könnyen kereshető bibliográfiai és teljes szövegeket is tartalmazó on-line könyvtára, amit a U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences szponzorál. Az adatbázissal ellentétben ezért az ERIC webhely nyilvános és ingyenesen használható. Nincs szükség tagságra vagy előfizetésre.
https://eric.ed.gov/

SSRN - Education Research Network
Az SSRN (a társadalomtudományok nyílt hozzáférésű kutatási platformja), tematikus kutatási hálózatokból épül fel. Ezek közé tartozik a pedagógiai kutatásokkal foglalkozó hálózat is, mely nyomtatás előtti (preprint) publikációkat tartalmaz, lehetőséget adva a szerzőknek kutatási munkáik bemutatására, felgyorsítva a disszeminációt. Ugyanakkor hozzáférést ad a tudományos közösség számára is a legújabb munkadokumentumokhoz és a korai stádiumú kutatásokhoz. Az SSRN lehetőséget biztosít a különböző kutatási eredmények megosztására, mint például előzetes vagy feltáró vizsgálatok, könyvfejezetek, PhD értekezések, tanfolyami és oktatási anyagok, prezentációk és poszterek. Az SSRN abban is segít az oktatáskutatóknak, hogy felfedezzék a legújabb kutatásokat saját és más érdeklődési területeken, miközben platformot biztosít a saját munkák korai megosztásához, elérhetővé téve azt a későbbi munkák számára, amelyekre gyorsabban lehet reagálni.
https://www.ssrn.com/en/index.cfm/edurn/

EdResearch Online – az adatbázis több mint 65000 cikket tartalmaz, több mint 500 ausztrál pedagógiai folyóiratból. Az adatbázisból ingyenesen letölthető cikkek száma meghaladja a húszezret.
https://opac.acer.edu.au/edresearch/

MERLOT (Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching) – A MERLOT rendszer 1997-ben indult a Sonoma State University keretein belül. Hozzáférést biztosít az oktatókból, tanulókból és kutatókból álló nemzetközi közösség által lektorált, online tanítást és tanulást támogató OER (Open Educational Resource) anyagokhoz és tartalomkészítő eszközökhöz, amelyek számos olyan szolgáltatást és funkciót tartalmaznak, amelyek javíthatják az oktatási gyakorlatot. Tulajdonképpen metaadatok adatbázisa, amely linket ad az eredeti anyagokhoz.
https://www.merlot.org/merlot/

InstructionalDesign.org – Az oktatástervezés az a folyamat, amelynek során az oktatás, a tanulási igények elemzése ill. a tanulási tapasztalatok szisztematikus fejlesztése révén javul. Az oktatástervezés (vagy oktatási rendszerek tervezése) ötvözi a megragadó tanulási élmények létrehozásának művészetét az agy működésének tudományával. Az oldal célja, hogy támogassa a diákokat, tanárokat, az oktatástervezőket, a gépi tanulási rendszerek tervezőmérnökeit és mindenkit, aki érdeklődik a hatékonyabb tanulási tapasztalatok megteremtése iránt.
https://www.instructionaldesign.org/

Emerald Publishing - Az adatbázisban az Emerald kiadó folyóiratai érhetők el teljes szöveggel.
https://www.emerald.com/insight

NÉMET NYELVEN:

Deutscher Bildungsserver – A német oktatási rendszer központi útmutatójaként és az oktatással kapcsolatos információk forrásaként, a német oktatásportál világszerte minden érdeklődő számára hozzáférést kínál magas színvonalú oktatási információkhoz és internetes forrásokhoz Gyors, naprakész, átfogó és ingyenes. Metaszerverként elsősorban azokra az internetes forrásokra utal, amelyeket többek közt a szövetségi és tartományi kormányok, az Európai Unió, a felső- és középfokú oktatás, valamint a tartományi-, a kutató- és más szolgáltató ill. szakinformációkkal foglalkozó intézmények bocsájtanak rendelkezésre.
https://www.bildungsserver.de

Fachportal Pädagogik (FIS Bildung) - Neveléstudomány- Oktatáskutatás – Szakdidaktika.
https://www.fachportal-paedagogik.de/

DIPF (Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation) PEDOCS – Az oktatási és neveléstudományi szakirodalomnak nyílt hozzáférésű tárháza. Honlapján folyamatosan bővülő, ingyenesen elérhető kiadványkészletet talál (jelenleg 23 657 darab). Ha nem csak kutatni szeretné a dokumentumokat, hanem szerzőként elérhetővé tenni, véglegesen archiválni kívánja publikációit, vagy kiadóként szeretne együttműködni a peDOCS-szal, erre is van mód.
https://www.pedocs.de/

Schulportal.de – Az ingyenes tananyagok legnagyobb plattformja.
https://schulportal.de/

4teachers.de – Tanárok által, tanároknak készített portál. Tagok számára lehetőséget kínál a platformon tananyagaik közzétételére és cseréjére. Fórum az eszmecseréhez, a kutatást segítő átfogó linkgyűjtemény és sok más a pedagógusok gyakorlati munkáját segítő lehetőség található még az oldalon.
https://www.4teachers.de/

„Das Kita-Handbuch“ – A „Kita kézikönyv” a (kis)gyermekek fejlesztésével, gondozásával, oktatásával és nevelésével kapcsolatos referenciamunka. A több mint 1500 szakcikk a témakör szinte minden kérdésére választ ad. A további olvasnivalók címszó alatt körülbelül 1100 releváns szakkönyvről és számos díjnyertes és (kis)gyermekek számára ajánlott médiumról is tájékozódhat.
https://www.kindergartenpaedagogik.de/

További neveléstudományi adatbankok linkgyűjteménye:
https://www.bildungsserver.de/erziehungswissenschaftliche-literaturdatenbanken-994-de.html

MAGYAR NYELVEN:

Iskolakultúra könyvek - Az Iskolakultúra főként az oktatással-neveléssel, az iskola belső világával, illetve az oktatási rendszer jellemzőivel kapcsolatos írásokat közöl. Elsősorban a bölcsészet- és társadalomtudományok (pl. filozófia, antropológia, könyvtártudomány, művelődéstudomány, művészettörténet, nyelvészet, pszichológia, pedagógia, szociológia, szociális munka) művelői számára kínál publikálási lehetőséget tudományos és ismeretterjesztő írások – tanulmányok, szemlék és kritikák – közlésével, erősítve ezzel a tudományterületek közötti kommunikációt. A folyóirat bírálati rendszerű, a benyújtott kéziratot két, az adott szakterületet jól ismerő bíráló véleményezi.
https://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/iskolakultura-konyvek

PSYCHOLOGY

PubPsych - A nemzetközi pszichológiai publikációk keresőportálja, amivel számos nemzetközi (főleg európai) adatbázisnak (PSYNDEX, PASCAL, ISOC-Psicolgia, MEDLINE, ERIC, NARCIS, NORART, PsychOpen, PsychData) a pszichológiában releváns adatait lehet keresni egyetlen közös felületen. A PubPsych célja az európai és nemzetközi pszichológiai irodalom láthatóságának növelése
https://zpidsu16.zpid.de/pubpsych/

PsyArXiv – Ingyenes nyomtatás előtti (preprint)szolgáltatás a pszichológiai tudományok számára.
https://psyarxiv.com/

PsychArchives – A pszichológia és a határterületek diszciplináris tárháza. Olyan digitális teret ad, amely integrálja a pszichológiával kapcsolatos összes kutatási tartalmat (cikkek, preprintek, kutatási adatok, tesztek stb.) elősegítve ezzel a kutatási adatok megtalálását, hozzáférhetőségét, interoperabilitását és újrafelhasználhatóságát. A PsychArchives ugyanakkor elkötelezett a FAIR használat elvei mellett. (Magába foglalja a korábbi Open Access PsyDok adatbázist is.)
https://www.psycharchives.org/

Cogprints - elektronikus archívum a pszichológia, idegtudomány, nyelvészet és a számítástechnika számos területén készített önarchívumokhoz.
http://cogprints.org/

NÉMET NYELVEN:

Psyndex - a ZPID referencia adatbázisa a német nyelvű országok (főleg Németország, Ausztria és Svájc) pszichológiai publikációihoz.
https://www.psyndex.de/ueber/steckbrief/

ANGOL + NÉMET NYELVEN:

Die ZPID (Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation) - a Public Open Science Institute for Psychology keretében a pszichológiában releváns szakirodalmat, teszteljárásokat és az audiovizuális médiát is dokumentálja és a tudomány ill. a gyakorlat számára sokféle hozzáférési lehetőséget kínál a pszichológiai szakinformációkhoz.
https://leibniz-psychology.org/

Open Test Archive: Repositorium für Open-Access-Tests. - Németország egyik legnagyobb tesztarchívuma, amelyet folyamatosan frissítenek és bővítenek, jelenleg 231 nyílt hozzáférésű tesztet tartalmaz, A tesztfejlesztők szerzői joggal védett teszteszközeinek (beleértve az eljárási dokumentációt és egyéb dokumentumokat, például szabványos táblázatokat, értékelési segédleteket, kéziratokat stb.) közzétételére a Creative Commons licenc vonatkozik. Az ingyenesen letölthető módszerek kutatási célra alkalmasak. Némelyik az oktatásban és gyakorlatban is alkalmazható.
https://www.testarchiv.eu/

SOCIOLOGY

Open Educational Resources for Sociology – A Douglas College Library (Vancouver, Canada) által kínált ingyenes szociológia tankönyvek és más oktatási anyagok.
https://guides.douglascollege.ca/sociology-sg/open-ed

SocioHub - Fachinformationsdienst Soziologie - A portál a szociológia és más társadalomtudományok kutatóinak készült. A DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) által finanszírozott kezdeményezés fókuszában a tudományos információellátás javítása és a kutatáskommunikáció előmozdítása áll. A portál három központi komponenst (kutatási modul, együttműködési portál és nyílt hozzáférés) tartalmaz, és központi belépési pontként szolgál a szociológiai kutatások információszolgáltatásához. A SocioHub mindenki számára elérhető, de a regisztrált felhasználók számára további funkciókat is (pl. saját profil kialakítása) kínál. Az irodalomkutatáson belül a szociológiában meghonosodott kutatási elemeket, pl. az SSOAR a SocINDEX, valamint a dokumentumkézbesítési szolgáltatást (Subito) is integrálja. A hangsúly nem a tárgyspecifikus teljes szövegek, különösen a speciális szakirodalom beszerzésén, hanem a nyílt hozzáférés biztosításán van, a helyi alapszükségletek kiegészítésére. A cél a szakirodalom és a kutatással kapcsolatos információk helyfüggetlen, gyors és közvetlen elérése.
https://sociohub-fid.de/dashboard

LAW

Bepress Legal Repository – A bepress jogi repozitórium a világ legkiválóbb jogi egyetemeinek tudósaitól és szakembereitől származó munkadokumentumokat és preprint anyagokat tartalmaz.
https://law.bepress.com/
Benne:
Discipline: Educationhttps://law.bepress.com/do/discipline_browser/disciplines?discipline_key=784

Gesetze im Internet – A szövetségi Igazságügyi Minisztérium (Das Bundesministerium der Justiz) és a tartományi közigazgatási szervek szinte az összes teljes hatályos jogszbaályt ingyenesen elérhetővé teszik az interneten az érdeklődő állampolgárok számára. A törvények és rendeletek aktuális változatukban érhetők el. Ezeket a minisztériumi dokumentációs iroda folyamatosan konszolidálja. Egyes esetekben azonban fizetni kell. A dokumentációs központ által még nem feldolgozott és a Szövetségi Jogi Közlönyben (Bundesgesetzblatt) újonnan közzétett rendeletek közvetlenül a hírszolgálaton keresztül érhetők el. - https://www.gesetze-im-internet.de/ Bundesgesetzblatt (BGBl.) – Online-Archivum (1949 - 2022 közt megjelent kiadások)

buzer.de - Das komplette Bundesrecht seit 2006 – 2006 óta a Német Szövetségi Jogszabályok összes változatát tartalmazza, beleértve a Szövetségi jogi közlöny (Bundesgesetzblatt) teljes szövegét is, kereshetően, szisztematikusan strukturálva és következetesen összekapcsolva. - https://www.buzer.de/

Bildungsrecht – Az oktatásra vonatkozó német jogszabályok tematikus linkgyűjteménye.
https://www.bildungsserver.de/bildungsrecht-29-de.html

MULTIDISCIPLINARY

ADT+ Arcanum Digitális Tudománytár – Magyarország legnagyobb és folyamatosan bővülő digitális periodika adatbázisa, amely a teljesség igényével teszi hozzáférhetővé több száz 19–20. századi hazai tudományos és szakfolyóirat, valamint heti- és napilap minden lapszámát. A magyar művelődés, társadalom és gazdaságtörténet fontos forrása.
https://adtplus.arcanum.hu/hu/

ANNO Historische Zeitungen und Zeitschriften – ANNO (Austrian Newspaper Online) az Osztrák Nemzeti Könyvtár virtuális újságolvasóterme. Az ANNO-ban történelmi osztrák újságok és folyóiratok böngészhetők, olvashatók és online kereshetők. Az újságok nemcsak nemzetközi, hanem regionális és helyi történelmet, politikát, kultúrát és társadalmi kérdéseket is dokumentálnak. A tematikus oldalon 55 pedagógiai folyóiratot (Bildung) találunk, köztük is pl. a Bukowiner Pädagogische Blätter, 1873-1902, Czernowitz vagy a Burgenländische Lehrer-Zeitung, 1923-1934, Sauerbrunn,Eisenstadt
https://anno.onb.ac.at/them_einstieg.htm

DART Europe – A DART-Europe 29 európai ország 580 egyetemének kutatási téziseihez ad nyílt hozzáférést. 2005-ben a nemzeti és egyetemi könyvtárak ill. konzorciumok partnerkapcsolatot alakítottak ki az európai kutatási tézisekhez való globális hozzáférés javítása érdekében. Ennek eredménye ez a portál, amit az UCL Library Services kezel.
https://www.dart-europe.org

The Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) – Egy nemzetközi szervezet, amely az elektronikus tézisek és disszertációk (ETD) elfogadását, létrehozását, használatát, terjesztését és megőrzését támogatja. Pártolja az elektronikus publikálást és az ösztöndíjakhoz való nyílt hozzáférést is, a nagyobb tudásmegosztás érdekében világszerte.
https://ndltd.org/

• Elérhető nyílt hozzáférésű elektronikus tézisek és disszertációk országok szerint.
https://ndltd.org/thesis-resources/find-etds/

HathiTrust Digital Library – Ez a szolgáltatás a partnerként csatlakozott akadémiai és kutatóintézetek együttműködésének terméke. Mostanra a gyűjtemény több millió digitalizált címet tartalmaz a világ könyvtáraiból.
https://www.hathitrust.org/

JSTOR – Museum Collection – A JSTOR teljes szövegű adatbázisban több más tudományterület mellett elsősorban társadalom-tudományi folyóiratcikkek érhetők el. Az adatbázis archívum jellegű, azaz a folyóiratok indulásától kezdve a legújabb évfolyamok kivételével tartalmazza a teljes állományt. A legfrisseb évfolyamok elérhetősége folyóiratonként változik, általában 2-5 év.
http://www.jstor.org/

SSOAR (Social Science Open Access Repository) – A GESIS Leibniz Társadalomtudományi Intézetben létrehozott és karbantartott speciális adattár, a társadalomtudományok tudományos tárháza, releváns publikációkkal. Elektronikus szakkiadványokat köt össze, és teszi világszerte elérhetővé az interneten a társadalomtudományi kutatóközösség számára, a tudományos ismeretek nyílt hozzáféréséről szóló berlini nyilatkozattal összhangban. A publikációk általában angol és németnyelvűek. Benne gazdag pedagógiai, pszichológiai és szociológiai anyaggal.
https://www.ssoar.info/ssoar/

SSRN (Social Science Research Network)https://www.ssrn.com/index.cfm/en/social-sciences/
A társadalomtudományok nyílt hozzáférésű kutatási platformja, mely tematikus kutatási hálózatokból épül fel:

The Digital Commons Network – Világszerte több száz felsőoktatási intézmény tudományos munkásságának ingyenes, teljesszövegű cikkeit gyűjti össze. Az egyetemi könyvtárosok és támogató intézményeik által gondozott hálózat a lektorált folyóiratcikkek, könyvfejezetek, disszertációk, munkaanyagok, konferenciaanyagok és más eredeti tudományos munkák egyre növekvő gyűjteményét tartalmazza.
https://network.bepress.com
• Education Commons – https://network.bepress.com/education/

Directory of Open Access Journals – A DOAJ egyedi és kiterjedt indexe a világ különféle nyílt hozzáférésű folyóiratainak. Az indexet egy állandóan növekvő közösség gondozza, elkötelezetten aziránt, hogy a minőségi tartalom mindenki számára ingyenesen elérhető legyen.
https://www.doaj.org/

Electronic Journals Library (EZB) - 1997-ben alapította a Regensburgi Egyetemi Könyvtár a Technische Universität München Egyetemi Könyvtára. A projekt célja, hogy az e-folyóiratokat áttekinthető, interaktív formában mutassák be a könyvtárhasználóknak, egyúttal hatékony adminisztrációs eszköz az EZB tagkönyvtárak licenszei számára. Jelenleg 657 intézmény vesz részt aktívan az Elektronikus Folyóirattárban; emellett az EZB-t a virtuális tantárgyi könyvtárak és információs szolgáltatások is használják. Színjelekkel ábrázolják, hogy az adott folyóirat teljesen, részlegesen vagy csak az adott intézményen keresztül érhető el.
http://ezb.ur.de/ezeit/index.phtml?lang=en
• Education - http://ezb.ur.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en¬ation=D

SocArXiv – A társadalomtudományok nyílt archívuma, mely platformot biztosít a társadalomtudósok számára munkadokumentumok, preprintek és publikált közlemények feltöltésére, adatok és kódok összekapcsolásának lehetőségével. A SocArXiv elkötelezte magát a társadalomtudományok megnyitása mellett, hogy minél több embert hatékonyabban elérjen, javítsa a kutatást és építse a tudományos kommunikáció jövőjét.
https://osf.io/preprints/socarxiv

Les Classiques des Sciences Sociales – A társadalomtudomány klasszikusai francia nyelven, az Université du Québec à Chicoutimi támogatásával.
http://classiques.uqac.ca/

STATISTICS

World DataBank – A World DataBank ingyenes hozzáférést biztosít statisztikai adatbázisaihoz, táblázataihoz és jelentéseihez. A kínálat folyamatosan frissül.
https://databank.worldbank.org/home.aspx

Eurostat – Megbízható statisztikai adatok Európából.
https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home

TEXTBOOKS / E-BOOKS

EBSCO eBook Collection – Teljes szövegű, az EBSCO-tól vásárolt saját tulajdonú e-könyveink pedagógiai és pszichológiai témakörökben. A kötetek az OPAC-ban is elérhetők.
https://search.ebscohost.com/

GEI (Georg Eckert Institute)-Digital – számos ország, tantárgy és korszak digitalizált tankönyveihez kínál hozzáférést. A Leibniz Institute for Educational Media kutatókönyvtára, A Georg Eckert Intézet (GEI) 2009-ben kezdte digitalizálni a régi német tankönyvek gyűjteményét válogatott tantárgyakból. A GEI célja az is, hogy minél több olyan tankönyvet gyűjtsön össze, amelyek még mindig elérhetők, bár általában nehezen hozzáférhetők Németország könyvtáraiban, a 17. századtól kezdve a nemzetiszocializmus végéig terjedő időszakban. Ezeket a könyveket digitalizálják és a teljes szöveget kereshetően on-line online elérhetővé teszik. A GEI gyűjteményét más könyvtárakban elérhető digitalizált tankönyvek egészítik ki. A digitalizálási projekt jelenleg azokra a szerzői jogoktól mentes művekre összpontosít, amelyeket a tizenhetedik századi első tankönyvek megjelenése és az 1918-as első világháború végéig tartó időszakban adtak ki. 2020 elejétől fogva a digitalizálás a Global Textbook Resource Center keretében nemzetközi, régi történelem tankönyveket is digitalizálnak az alkalmazott inter- és transzdiszciplináris kutatás megerősítésére.
https://gei-digital.gei.de/viewer/index/

Open Textbook Library – A kötetek a szerzők és a kiadók engedélyével szabadon felhasználhatók és adaptálhatók, szerkeszthetők és díjmentesen terjeszthetők. Jelenleg 1251 nyitott tankönyvet kínálnak az Open Education Network támogatásával.
https://open.umn.edu/opentextbooks

The 19th Century Schoolbooks Collection – Dr. John Nietz Régi Tankönyvgyűjtemény tankönyveit tartalmazza, valamint Dr. John Nietz két művét is, amelyek az amerikai történelem tankönyveket tárgyalják neveléstörténeti összefüggésekben. Dr. John Nietz pályafutása nagy részét a Pittsburgh-i Egyetemen töltötte, ahol a School of Educationban tanított. Amikor 1958-ban nyugdíjba vonult, 9000 kötetes korai általános és középiskolai szövegeket tartalmazó könyvtárának adományozásával alapította meg a Nietz Régi Tankönyvgyűjteményt. A szövegeket azért szerezte be, hogy bemutassa a tanítás történetét az Egyesült Államok korai éveiben. Dr. Nietz pályafutása során a gyűjtemény alapján több mint 30 disszertáció és mesterdolgozat konzulense volt.
https://digital.library.pitt.edu/collection/19th-century-schoolbooks

EDUMERES – A nemzetközi tankönyvkutatás virtuális hálózata.
https://www.edumeres.net

GEI (Georg Eckert Institute) Digital – számos tantárgyból, korszakból és országból kínál hozzáférést digitalizált tankönyvek teljes szövegéhez a 17. századtól a császárkor végéig kereshető formában.
https://gei-digital.gei.de/viewer/index/

GEI DZS – A Németországban jóváhagyott könyvek adatbázisa.
https://gei-dzs.edumeres.net/suche/

History Textbooks In The Russian Empire And In The USSR – A cári Oroszország és a Szovjetunió tankönyvei. Megismerteti ezen kívül az olvasót a szerzők és a tankönyvek összeállítóinak életrajzával, így számos tankönyv kommentári szerepét tölti be. A rovatban enciklopédiák, kutatási munkák, összegyűjtött cikkekből származó tudományos munkák, kortárs újrakiadott könyvek előszavai is megtalálhatók.
https://www.prlib.ru/en/collections/467164

The Online Books Page–Education-Textbooks -
https://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/browse?type=lccn&key=LT

OpenStax College Textbooks - K-12 40+ licenc-szel rendelkező nyílt hozzáférésű tankönyv a Rice University (Texas, USA) támogatásával. https://openstax.org

U.S. History: 19th c Education: Early Schoolbooks & Textbooks -
http://www.digitalbookindex.org/_SEARCH/search010histuseducationtextbooksa.asp

U.S. History: 17th-19th c: Higher Education -
http://www.digitalbookindex.org/_SEARCH/search010histuseducationhighera.asp

U.S. History: 19th c Education-Sunday Schools -
http://www.digitalbookindex.org/_SEARCH/search010histuseducationsundayschoola.asp

U.S. History: Home-Economics Textbooks -
http://www.digitalbookindex.org/_SEARCH/search010homeecotextbksa.asp

U.S. History: Women & Education -
http://www.digitalbookindex.org/_SEARCH/search010womeneducationa.asp

College, University, and High School Yearbooks – ingyenes iskolai évkönyvek az Egyesült Államokból.
https://theancestorhunt.com/yearbooks.html

E-KÖNYV PORTÁLOK

Directory of Open Access Books (DOAB) – Egy közösség által irányított szolgáltatás, amely indexeli és hozzáférést biztosít megbízható kiadók tudományos, lektorált nyílt hozzáférésű könyveihez. Minden DOAB szolgáltatás ingyenes, és minden adat szabadon hozzáférhető.
https://www.doabooks.org/

Pressbooks Directory – kereshető katalógus, amely 156 a Pressbook kiadói szoftvert alkalmazó szervezet 5333 nyílt hozzáférésű könyvét tartalmazza. A Pressbooks kiadói platformján könnyű másolni, felülvizsgálni, újrakeverni és újraterjeszteni az itt található nyílt licencű tartalmakat. Szinte minden könyv könnyen hozzáférhető, és sok interaktív H5P tanulási tevékenységet is tartalmaz a tanulók bevonására.
https://pressbooks.directory/?q=education&p=1

Open Access Publishing in European Networks (OAPEN) – A hálózat elősegíti és támogatja az átállást a tudományos szakkönyvek nyílt hozzáférésű gyakorlatához, azáltal, hogy nyílt infrastrukturális szolgáltatásokat kínál a tudományos kommunikációban érdekelt felek számára. Együttműködnek a kiadókkal, hogy általuk ellenőrzött minőségű gyűjteményt hozzanak létre nyílt hozzáférésű könyvekből, és különféle szolgáltatásokat nyújtanak a kiadók, könyvtárak és kutatástámogatók számára is a tárolás, letétbe helyezés, minőségbiztosítás, terjesztés és a digitális megőrzés területén.
https://oapen.org/home
• Education: https://library.oapen.org/browse?type=classification_text&value=Education

The Online Books Page – Több mint 3 millió ingyenes e-könyv a weben. Gyakori frissítéssel.
https://onlinebooks.library.upenn.edu/

Project Gutenberg – Ingyenes e-könyvek gazdag online könyvtára. Michael Hart, a Project Gutenberg alapítója 1971-ben találta fel az e-könyveket, és emléke ma is inspirálja az e-könyvek és a kapcsolódó tartalmak létrehozását.
https://www.gutenberg.org/

Gallica - A Bibliothèque nationale de France (BnF) digitális könyvtára, amely az egyik legnagyobb, az interneten keresztül ingyenesen elérhető digitális könyvtár. Hozzáférést biztosít különböző típusú dokumentumokhoz.
https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr

Internet Archive Ebooks and Texts - Az Internet Archívum több mint 20 000 000 ingyenesen letölthető könyvet és szöveget kínál. Ezenkívül 2,3 millió modern e-könyvből álló gyűjtemény található, amelyet bárki kölcsönözhet, akinek ingyenes archive.org fiókja van.
https://archive.org/details/texts