Tájékoztató az országos döntőről felkészítőknek
Figyelem!
Ez egy archív dokumentum, amit tájékoztató jelleggel őriztünk meg. Jellegéből adódóan nem gondozzuk, nem frissítjük, ezért pontatlanságokat, túlhaladott információkat tartalmazhat.
Kérjük, ezek figyelembe vételével használja!

Kedves Felkészítő Tanárok!

Még egyszer gratulálunk a szép munkákhoz! A döntő idén is két részből áll majd. A feladatlap és a döntő is még erőteljesebben a könyvtárhasználati ismeretek – korcsoportnak megfelelő – tudására épít.
A diákok először egy 30 perces teszt jellegű dolgozatot írnak, amely könyvtárhasználati tudásukat méri. A kérdések a könyvtárismeret, a dokumentumismeret és a tájékozódás a könyvtárban témakörökből kerülnek ki.
A gyakorlati verseny során könyvtárhasználati empirikus tudásukat szeretnénk megismerni.
A diákoknak egy ppt diasort (5 dia) kell készíteniük a könyvtár teljes információs bázisának felhasználásával.
Kiindulásul néhány, különböző dokumentumtípusból származó (3-5 dokumentum) részletet fognak kapni, amelyeket alkotó módon felhasználva kell - a könyvtári információs források segítségével - új szellemi alkotást, diasor előadást készíteni.
A diasor első diája is lehet informatív. Tartalmazza az előadás címét, készítőjének nevét.
A tényleges előadás 3 diából áll. A záró dia a felhasznált irodalom jegyzéke, amelynek szabványos formában kell elkészülnie.
A versenyzők munkáját a zsűri egy-egy tagja figyelemmel kíséri, majd valamennyi zsűritag meghallgatja az elkészített előadást.
A zsűri – amennyiben ez indokolt, szükséges – a könyvtárhasználati ismeretekhez kapcsolódó kérdéseket tesz föl a verseny ideje alatt tapasztaltak és az elkészült munkák alapján.
A felkészüléshez javasoljuk:
Tekintsék át a könyvtárhasználati ismeretek e korosztályra vonatkozó ismereteit, elevenítsék föl ezek legfontosabb elemeit (könyvtártípusok, a könyvtár fogalma, a könyvtár tevékenységei és terei, dokumentumtípusok, a tájékozódás alapvető eszközei).
Érdemes egy folyóiratcikk és egy lexikon szócikk alapján gyakorolni a fogalomszűkítés, majd az önálló új fogalomalkotás folyamatát.
A gyakorló feladat lehetőleg interdiszciplináris legyen, nem feltétlenül kell, hogy az év témájához kötődjön, sőt ajánljuk, ettől térjenek el, hogy a diákok megtapasztalják az információkeresés, rendszerezés, újraalkotás folyamatát, erősödjön információs műveltségük.

Sok sikert kíván:

A versenybizottság

Budapest, 2014. április 7.