Iskolaberendezési katalógusok

Iskolaberendezési katalógusok

1. Max Kohl A.G. Nr. 100. Band. I-II. (473 o.)
Alappapírja nagyon savas és törékeny, nemcsak a fénynek kitett lapszéleken, vagy a sokat hajtogatott gerincben, hanem a lapok egészén.
Egy speciális eljárással a könyvtestet egybe savtalanítása és megerősítése történt, ennek köszönhetően elkerülhető volt a további sérülések keletkezése (BookKeepper- eljárással). Csak az előzékek kerültek kibontásra, illetve a kötés leválasztása.A vászongerinc és sarkak javítása után visszaillesztésre került.

2.-3.- 4. Restaurátori szempontból azonosan kezelt kötetek az alábbiak:
2. Max Kohl A.G. Nr. 21. (135 o.; melléklete 28 o.)
3. Max Kohl A.G. Nr. 50. Band I. (235 o.)
4. Max Kohl A.G. Nr. 100. Band III. (387 o.; melléklete 16 o.)
Keménytáblás, vászongerincű és sarkú beborított kötések (kopott szálak).Gerinc-ívélekben fémkapcsokkal tűzött, melyek rozsdásak, így kibontásrakerültek. Alappapírja igen törékeny, fatartalmú, savas.Előzéke a 3. kötetnek különösen törékeny, savassága a dokumentumra is veszélyes volt, ezért műtárgybarát anyagúra cseréltük (színben, felületbenhasonlóra), a rajta lévő címke áthelyezésével!
Savtalanítása megerősítésével egy lépésben (BookKeepper- eljárással)készült. A fém-kapcsokkal készült kötésekből, azok kivétele okán újrafűztük azon könyvtesteket. A folyamat dokumentált, műtárgybarát anyagok alkalmazása történt. A borító és gerinc-vászon javítása, alápótlása szintén az eredetihez hasonló anyagokból egészült ki.

5. Ferdinand Ernecke Nr. 18. (392 o.; melléklete 4 o.)
Fémkapcsokkal gerincben keresztbe tűzött, melyek erősen korrodálódtak, s azeredetit is szennyezik, veszélyeztetve a dokumentumot.
Alapos vizes kimosásakor a vízbe adagolt komplex-kelátképzővel(EDTA) állítható meg a szabad vas-ionok további kártétele.Lapjaira bontva savtalanítása megerősítésével egy lépésben (Neschen-eljárással) valósult meg. Újrafűzése az eredeti módon (kapcsokkal) nemmegoldható, így műtárgybarát anyagokból történő rekonstrukcióját készült el..Borítóját (vászon-felületeit) tisztításként sűrű metilcellulózzal kentük, mely mint vivőanyag az azonnali visszatörléskor képes magával ragadni a felülethez tapadt részecskéket.

6. Alois Kreidl Prag. 1848. (201 o.)
Borítókartonja mindkét oldalán nyomtatott, szamárfüles, gerinchajtásban sérült, felső részén igen piszkos volt.Piros metszésű élei egy korábbi beázáskor, nedvesedéskor megfutottak.
További nedvesítése kerülendő volt, mivel metszéséle igen könnyen oldódott. Savtalanítása megerősítésével egy lépésben ((BookKeepper-eljárással) történt.A fatartalmú borítópapírja savas, megerősítése, mivel vastag karton borító, vízben történő szétáztatás után belső kasírozással, és alápótlással valósultmeg, hibák kijavítás keményítő és metil-cellulóz ragasztók keverékével ,eredetihez hasonló színű és anyagú kiegészítésekkel történt.-

7. Ferdinand Ernecke Type NOR (120 o.)
A kötés gerincének vásznazása és borítóanyagai foszlottak, az előzékpapírjaoly mértékben volt törékeny savasságában, hogy a műtárgyra jelent veszély!
Újrafűzése és az előzékek cseréje történt (dokumentálás mellett; színben,felületben hasonló, műtárgybarát anyagokkal.)A borító és gerinc javítás és alápótlás ugyancsak hasonló anyagokból készült papír-borítója belső oldalán nem nyomtatott, így teljes felületén lehetőség volta megerősítő kasírozásra.

8. Calderoni 52. számú árjegyzék (292 o.)
A könyvtest alappapírjához készítésekor hozzáadagolt nagyon finom őrlésűlúgos Kalcium-karbonát, pufferként viselkedett az alkotó rostok és azenyvezés savasodása ellen.
Viszonylagos jó állapota miatt a katalógus csak száraztisztítást igényelt.Újrafűzése az eredetivel egyező módon készült. Az adagolt pufferanyagtól nehéz is, ezért védőtok-doboz készült számára ajövőben sérülések elkerülése érdekében.Karton borítópapírjai kasírozottak voltak, mely szintén a megerősítéstbiztosítja, így mi is visszakasíroztuk (búza-keményítő segítségével) azokat.

9. E. Leybold’s Nachfolger Nr. 322. (101 o.)
A főtömeg alappapírja simított, és az így hozzá adagolt nagyon finom őrlésűlúgos Kalcium-karbonát, pufferként viselkedett az alkotó rostok és azenyvezés savasodása ellen. Ezért papírja valamelyest még megtartással rendelkezik. Azonban a mélyen befűrészelt ívek és a vastagon enyvezett könyvtest gerincnél kitöredezett lapok okán bontása nem volt elkerülhető.
A vastag enyv leoldása nedves metil-cellulózhoz adagolt karbamid(urea) oldattal történt, a felületről való teljes letörléssel. A meglévő gerinc-közeli, ábrát nem tartalmazó sérülések a PreservationEquipment (en) gyártású akrilátos fátyolpapírral lettek kijavítva. Újra-fűzött, hisz az eddigi Z- varrásának megtartása csekély volt, fehérítetlenlen cérnával, a befűrészelés helyein alkalmazva az átöltéseket egy könnyennyitható kopt fűzés-alaphoz hasonlóan történt. Borítóján ismeretlen foltegyüttes halványítása került. Kiegészítése kalanderezett nyomot mintájára való különös figyelem mellett kézi kipótlással (metilcellulóz és japánpapírok, ingres-papírok segítségével) valósult meg. A könyvtest papírjának súlya nagy, így keményebb borítót készítettük neki.

10. Alois Kreidl Prag. 1848., Nr. 2. (32 o.)
Gerincben fémkapcsokkal tűzött, melyek rozsdásodtak, ezen okból ívekrekellett bontani. Alappapírja törékeny, fatartalmú, savas.
Savtalanítása vizes kimosás után, Kalcium-hidroxiddal történt, megerősítése Neschen-eljárással készült. Szintén fatartalmú borítópapírja is savasodott,megerősítése kasírozással történt. Lúgosra pufferolt kartonból, négyfüles pallium készült hozzá.

11. E. Leybold’s Nachfolger 1888. (392 o.)
Vékony szürkés-zöldes borítópapírja savas, töredezett, a gerinc környékén modern fehér ragasztószalaggal utólag a gerinchez erősített (maga a borítómegerősítésképpen belülről a könyvtest papírjához közel álló géppapírral kasírozott).
A könyvtest simított papírján finom vonalazású rajz- nyomtatás látható (acélmetszetek, cink-klisék). Ívlapjai korrodálódó fém-kapoccsal lettekegymáshoz tűzve, az ívek között a kapcsolatot csak ragasztó hivatott betölteni. Borítópapírját is savtalanítani kellett, a fémkapcsok cseréje okán, újtartós konzerváló- cérnafűzés készült hozzá.
A borítópapír megerősítése és kiegészítése kézi papíröntéssel készült el. Felillesztése az eredeti módon, rugalmas bőrenyvvel volt megoldható. Mivel ennyivel, csakúgy mint előzőekben, különösebb fizikai védelem nélkülmaradna a kötet, egyedi méretében rászabott karton kemény-doboz készülthozzá.

12. Calderoni Mű- és tanszervállalat részvénytársaság (124 o.; melléklete 12 o.)tanszerjegyzék 71.
Mályvás rózsaszínű, vékony, puha kartonborítóba csomagolták, azóta ahajtásai és biegelés-ei mentén szétszakadozott, kitöredezései, a borító fejénél és lábánál nagyobb mértékben. Ezen kiadói boríték szennycímlap rövidségű felirattal rendelkezik, és egyik oldalán nyomtatott (magasnyomással kivitelezett).A könyvtest simított alappapírja jó minőségű alapanyagból készült, savassága feltételezhetően erős gyanta-szappanos enyvezésének köszönhető, megtartásakielégítő, fűzése hevenyészett kivitelű és hiányos.
A viszonylagos jó állapot miatt bontása szárazon történt. Savtalanítása akiváltó tényező, a gyanta-lehetséges mértékig történő kiáztatása után történt (a mosóvíz rostok közé behatolását felületaktív anyaggal segítettük).Újrafűzése a jobb, megfelelő tartás érdekében a korszak jellegzetes cérnafűzéses módján történt. Az alkalmazott kivitel három, míg az eredeti egyetlen leöltést alkalmaz az ívekben szálanként (ezt a kivitelt tipikusan ideiglenes megoldásként alkalmazták a könyvkiadók-nyomdák, hogy utána könnyen bontva ezt az ideiglenes megoldást, mindenki a saját ízlésének megfelelően köttesse be, ez a folyamat maradt ki jelen esetben).Borítója kasírozható volt, ezért hasonló színű, anyagú papírral belülről megragasztva lehetett erősíteni.