A versennyel kapcsolatos írások

Utolsó módosítás: 2021.12.13.

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny

 

Bibliográfia

1. Módszertani, történeti jellegű publikációk
2. Országos vonatkozású publikációk
3. Megyei vonatkozású publikációk
4. Publikált feladatlapok

5. Publikált versenyfelhívások

6. Publikált versenyszabályzatok

 

1. Módszertani, történeti jellegű publikációk - betűrendben

 

Dömsödy Andrea: A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny céljairól az iskolai forduló kapcsán. In: Bogyó Katalin, Cs. (szerk.): Könyvtárostanár. Bp., KTE, 2019.01.15. URL: https://konyvtarostanar.wordpress.com/2019/01/15/nyilt-level-a-bod-peter-orszagos-konyvtarhasznalati-verseny-celjairol-az-iskolai-fordulo-kapcsan/ Utolsó letöltés: 2019.07.22.

 

Dömsödy Andrea (összeáll.): A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny országos írásbeli fordulóján elért eredmények elemzése. 2018/2019. In: Bogyó Katalin, Cs. (szerk.): Könyvtárostanár. Bp., KTE, 2019.05.23. URL: https://konyvtarostanar.wordpress.com/2019/05/23/a-bod-peter-orszagos-konyvtarhasznalati-verseny-orszagos-irasbeli-fordulojan-elert-eredmenyek-elemzese-2018-2019/ Utolsó letöltés: 2019.05.29.

 

Dömsödy Andrea: Egy tehetséggondozó verseny, Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny In: Dán Krisztina - Fehér Miklós (szerk.): Korszerű könyvtár, Finanszírozás, gyarapítás, menedzsment, Z4.3, Bp., Raabe, 2009. április, 11 p.

 

Dömsödy Andrea: Könyvtárhasználati feladatbank In: Iskolakönyvtáros, 2010. 3. sz. 4. p.

 

Hock Zsuzsanna: Az Országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny 2012-2013 tapasztalatai. Mintaprogram egy nem formális verseny szolgálatában In: Könyv és Nevelés, 2013/3., 51-63. p,; URL: http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/az_orszagos_bod_peter_konyvtarhasznalati_verseny_20122013_tapasztalatai Utolsó letöltés: 2018.05.03.

 

Hock Zsuzsanna: A tehetséggondozás lehetőségei az iskolai könyvtárban In: Iskolakönyvtáros, 2009/1., 13-16. p.

 

Hock Zsuzsanna: Tehetséggondozás projektmódszerrel (Könyvtárpedagógiai füzetek 7.), Bp., MFPI, 2009., 56 p.

 

Hock Zsuzsanna: Tradíció és innováció a tehetséggondozásban, A Bod Péter Könyvtárhasználati verseny szóbeli fordulói (2005-2007) In: Könyvtári Levelező/lap, 2008/2., 20-22. p., URL: http://epa.oszk.hu/00300/00365/00075/pdf/KLL_EPA00365_2008-02_020-022.pdf Utolsó letöltés: 2010.09.29.

 

Kocsisné Varga Zita: Offline és online a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny versenybizottságában, In: Országos Pedagógiai Könyvtár honlap; 2021. 06. 22., URL: https://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=616 Utolsó letöltés: 2021.12.13.

 

Melykóné Tőzsér Judit (összeáll.): A Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny megyei fordulójának feladatai, 1996-2000, Eger, Heves M. Önkormányzat Ped. Int., 2001, 209 p.

 

Zsoldosné Cselényi Gyöngyi: Hogy készítsük fel a tanulókat a könyvtárhasználati versenyekre? Módszertani segédanyag könyvtárostanárok számára, (Könyvtárostanárok füzete, 2.) Bp., Kráter Műhely Egyes. - Bod Péter Társ., 1994, 58 p.

 

Zsoldos Jánosné: Nem „kiskönyvtárosokat” tudatos könyvtárhasználókat szeretnénk nevelni, Gondolatok a Bod Péter könyvtárhasználati versenyről In: Könyvtári Levelező/Lap, 1997/9., 6-8. p.

 

Zsoldos Jánosné: Országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Feladatsorok és eredmények, 1993-2002, Nyíregyháza, Kölcsey Gimn., 2002., 112 p.

 

(Vargáné Herman Anna: Zsoldos Jánosné: Az Országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 2003/2., 34. p.)

 

(Vargáné Herman Anna: Az Országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny [könyvismertetés] In: Pedagógiai Műhely, 2003/1., 71-72. p.)

 

(Zselinszky Lászlóné: Zsoldos Jánosné: Az Országos Bod Péter könyvtárhasználati verseny Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében In: Iskolakönyvtáros, 2003/1-2., 34. p., URL: http://epa.oszk.hu/01500/01575/00022/pdf/00022.pdf#page=34)

 

(Megjelent! Zsoldos Jánosné: Az Országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Feladatsorok és eredmények 1993-2002 In: Könyvtári Levelező/lap, 2002/10., 33. p.)

 

Zsoldos Jánosné: Tíz év az országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny szolgálatában, Feladatsorok és elemzések, 1993-2003, Nyíregyháza, Kölcsey Gimn., 2003., 130 p.

 

(Sipos Mária: Könyv az országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny szolgálatában In: Könyv és Nevelés, 2004/3, 38-39. p.)

 

(Sipos Mária: Zsoldos Jánosné: Tíz év az országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny szolgálatában [könyvismertetés] In: Pedagógiai Műhely, 2004/1., 69-71. p.)

 

(Ugrin Gáborné: Gondolatok Zsoldos Jánosné Tíz év az országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny szolgálatában című művének olvasása közben In: Könyvtári Levelező/lap, 2004/8., 25. p., URL: http://epa.oszk.hu/00300/00365/00033/pdf/KLL_EPA00365_2004-08_025-027.pdf Utolsó letöltés: 2010.09.29.)

 

Zsoldos Jánosné: Verseny után, verseny előtt, Útmutató a Bod Péter könyvtárhasználati verseny megyei fordulóinak szervezéséhez In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 1994/1-2., 65-67.p.

és: In: Zsoldosné Cselényi Gyöngyi: Hogy készítsük fel a tanulókat a könyvtárhasználati versenyekre? Módszertani segédanyag könyvtárostanárok számára, (Könyvtárostanárok füzete, 2.) Bp., Kráter Műhely Egyes. - Bod Péter Társ., 1994, 35-37. p.

 

Ugrin Gáborné: Könyvtárhasználati versenyek 1992 és 2007 között a közoktatásban, 15 év a Bod Péter könyvtárhasználati verseny alapítójának szemével In: Könyvtári Levelelező/lap, 2007/6., 34-37. p., URL: http://epa.oszk.hu/00300/00365/00067/pdf/KLL_EPA00365_2007-06_032-034.pdf Utolsó letöltés: 2010.09.29.

 

 

2. Országos vonatkozású publikációk- időrendben

 

Dömsödy Andrea (szerk.): Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2019/2020. tanév. Interjúk a legjobban teljesítő (első helyezett) versenyzőkkel. In: Könyvtárvilág. 2020. 3. sz. URL: https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2020/07/bod-peter-orszagos-konyvtarhasznalati-verseny-2019-2020-tanev/6557/ Utolsó letöltés: 2020.07.08.
 
Dömsödy Andrea: Rendhagyó online döntő. Beszámoló a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyről. In: Új Köznevelés, 2020. 5. sz., 11-16. p., URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/lapszamok/2020-5 Utolsó letöltés: 2020.06.02.
 
Hagymássy Krisztina: (Élmény)beszámoló egy MEGTARTOTT döntőről. In: Tóth Éva (főszerk.): Modern Iskola. KELLO, 2020.05.07. URL: https://moderniskola.hu/2020/05/elmenybeszamolo-egy-megtartott-dontorol/ Utolsó letöltés: 2020.05.11.
 
Dömsödy Andrea: A legjobb könyvtárhasználó diákok - itt a Bod verseny eredménye. In: KIT Hírlevél, 2020. 19. sz. URL: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=a_legjobb_konyvtarhasznalo_diakok_-_itt_a_bod_verseny_eredmenye Utolsó letöltés: 2020.05.11.
 
Dömsödy Andrea: Könyvtári vetélkedő, gyerekekkel - online zajlik a Bod döntő. In: KIT Hírlevél, 2020. 18. sz. URL: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=konyvtari_vetelkedo_gyerekekkel_-_online_zajlik_a_bod_donto Utolsó letöltés: 2020.05.04.
 
Dömsödy Andrea: Tájékoztató a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 26. évéről. In: Könyv és Nevelés, 2019. 2. sz. 114-124. p. URL: https://epa.oszk.hu/03300/03300/00028/pdf/EPA03300_konyv_es_neveles_2019_2_114-124.pdf Utolsó letöltés: 2019.11.29.
 
Dömsödy Andrea és mtsi: Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2018/2019. tanév. Interjúk a legjobban teljesítő (első helyezett) versenyzőkkel In: Könyvtárvilág, 2019/3., URL: https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2019/06/bod-peter-orszagos-konyvtarhasznalati-verseny-2018-2019-tanev-interjuk-a-legjobban-teljesito-elso-helyezett-versenyzokkel/5810/ Utolsó letöltés: 2019.06.27.
 
Könyvtári hírek. In: Szabó Melinda, P. (szerk.): Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium, 2016-2017, Évkönyv, Bp., Könyves Kálmán Gimnázium, 2017.35-37. p.
 
Körkép -5- (2017.04.28.), In: Újpesti Közéleti Televízió, Bp., 2017.05.04., 5:58 perc, URL: https://www.youtube.com/watch?v=OL8pXuFJqaE Utolsó letöltés: 2019.08.22.
 
Velek Domonkos tudósítása a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny döntőjéről In: P. Szabó Melinda (szerk.): konyvtar.kkg.hu, Az Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium könyvtárának honlapja, Bp., ÚKKG, 2017.05.27., URL: https://konyvtar.kkg.hu/?p=784 Utolsó letöltés: 2019.08.22.
 
A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny döntője In: CityTV, Bp., 2014.05.08., 10:37 perc, URL: https://www.youtube.com/watch?v=mPXoNKi__Fs Utolsó letöltés: 2019.08.22.
 
Tolnai József: Sikerrel zárult a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny In: Könyv és Nevelés, 2014/2. sz., 111-112. p.; URL: http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/sikerrel_zarult_a_bod_peter_orszagos_konyvtarhasznalati_verseny Utolsó letöltés: 2018.05.03.

 

Tolnai József: Jelentés a 2012/2013 tanévi Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyről In: Könyv és Nevelés, 2013/1., 87-91. p.; URL: http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/jelentes_a_20122013_tanevi_bod_peter_orszagos_konyvtarhasznalati_versenyrol Utolsó letöltés: 2018.05.03.

 

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny Előzetes versenykiírás a 2012/2013-as tanévre In: Iskolakönyvtáros, 2012/3-4. sz., 18-19. p. 

 

Dömsödy Andrea: Gyorsjelentés a 2011/2012. tanévi Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyről In: Könyv és Nevelés, 2012/1. sz., 105-108. p.; URL: http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/gyorsjelentes_a_20112012_tanevi_bod_peter_orszagos_konyvtarhasznalati_versenyrol

 

Vargáné Herman Anna - Kovácsné Bálint Mária: Írások a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2010/2011-es versenyévadjáról 5. - Bemutatkozik a 2011-es döntő házigazdája, a mátészalkai Esze Tamás Gimnázium és Könyvtára In: Könyvtári Levelező/Lap, 2011/10., 26-29. p.; URL: http://epa.oszk.hu/00300/00365/00119/pdf/kll1110_026-029.pdf

 

Fülöp Éva: Lelki gazdagodás az iskolai könyvtárban - Folytatódott a könyvtárhasználati verseny Kassán is In: Könyvtári Levelező/Lap, 2011/10., 29-31. p.; URL: http://epa.oszk.hu/00300/00365/00119/pdf/kll1110_029-031.pdf

 

Balogh Géza: A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyről - egy versenyző szemszögéből In: Könyvtári Levelező/Lap, 2011/9., 36-37. sz.; URL: http://epa.oszk.hu/00300/00365/00118/pdf/kll1109_036-037.pdf

 

Valakovicsné Lakatos Marianna: Írások a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2010/2011-es versenyévadjáról 4. - A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyről - egy felkészítő tanár szemszögéből In: Könyvtári Levelező/Lap, 2011/9., 35-36. p.; URL: http://epa.oszk.hu/00300/00365/00118/pdf/kll1109_035-036.pdf

 

Dömsödy Andrea: Az olvasóvá nevelés jegyében, Gyorsjelentés a 2010/2011. tanévi Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyről In: Könyv és Nevelés 2011/1., 86-89. p.; URL: http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/az_olvasova_neveles_jegyeben

 

Dömsödy Andrea: Adatok a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 18. évéről In: Könyvtári Levelező/Lap, 2011/7., 20-23. p.

 

Sipos Mária: A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyről - egy felkészítő tanár szemszögéből In: Könyvtári Levelező/Lap, 2011/7., 24-26. p.

 

Pető Nóra: A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyről - egy versenyző szemszögéből In: Könyvtári Levelező/Lap, 2011/7., 27-28. p.

 

Az Esze gimnázium adott otthont a döntőnek In: Kelet Magyarország, 2011. ápr. 27.

 

Fülöp Éva: Írások a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2009/2010-es versenyévadjáról. 3. rész In: Könyvtári Levelező/Lap, 2011/1., 30-32. p.

 

Írások a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2009/2010-es versenyévadjáról In: Könyvtári Levelező/Lap, 2010/10., 29-33. p., URL: http://epa.oszk.hu/00300/00365/00109/pdf/EPA00365_Konyvtari_Levelezo_Lap_2010_10.pdf

 

Dömsödy Andrea: Adatok a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 17. évéről In: Könyvtári Levelező/Lap, 2010/7., 19-22. p., URL: http://www.matarka.hu/clik.php?cikkmutat=1161294&mutat=http://epa.oszk.hu/00300/00365/00101/pdf/KLL_EPA00365_2010-07_019-022.pdf Utolsó letöltés: 2011.05.03.

 

Vitályos Ida: Gondolatok az országos döntő után - a házigazda szemével In: Könyvtári Levelező/Lap, 2010/7., 23-24. p., URL: http://www.matarka.hu/clik.php?cikkmutat=1161301&mutat=http://epa.oszk.hu/00300/00365/00101/pdf/KLL_EPA00365_2010-07_023-024.pdf Utolsó letöltés. 2011. 05. 03.

 

Dömsödy Andrea: A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny előző és aktuális versenyévada In: Könyvtári Levelező/Lap, 2010/2., 34-37. p.; URL: http://epa.oszk.hu/00300/00365/00104/pdf/EPA00365_Konyvtari_Levelezo_Lap_2010_02.pdf

 

Egy eredményes felkészítő könyvtárostanár és tanítványa, Veress Béla Károlyné; Duma Lilla 7. osztályos tanuló, Békés In: Könyvtári Levelező/Lap, 2010/2., 40-41. p.; http://epa.oszk.hu/00300/00365/00104/pdf/EPA00365_Konyvtari_Levelezo_Lap_2010_02.pdf

 

Jakubjanszki Edit: Versenyezni, versenyeztetni, versenyt rendezni jó! A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny döntőjének helyszíne: Békéscsaba In: Könyvtári Levelező/Lap, 2010/2., 38-40. p.; URL: http://epa.oszk.hu/00300/00365/00104/pdf/EPA00365_Konyvtari_Levelezo_Lap_2010_02.pdf

 

Dömsödy Andrea: Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny, Beszámoló és az aktuális tanév tervei In: Könyvtári Levelező/Lap, 2008/9., 14-17. p. URL: http://epa.oszk.hu/00300/00365/00082/pdf/KLL_EPA00365_2008-09_014-017.pdf Utolsó letöltés: 2010.09.29.

 

Dömsödy Andrea: Gyorsjelentés a 2007/2008. tanévi Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyről In: Könyv és Nevelés, 2008/2., 86-87. p. URL: http://www.tanszertar.hu/eken/2008_02/da_0802.htm Utolsó letöltés: 2010.09.29.

 

Hock Zsuzsanna: A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Vetélkedő feladatsoraihoz In: Iskolakönyvtáros, 2006/1-2., 3. p.

 

Képes beszámoló a Bod Péter Könyvtárhasználati Versenyről In: Iskolakönyvtáros, 2006/1-2., 4. p.

 

Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny eredménye In: Iskolakönyvtáros, 2005/1-2., 14. p., URL: http://epa.oszk.hu/01500/01575/00024/pdf/00024.pdf#page=17

 

Benkő Ilona: Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny 2002/2003, A döntő eredménye In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 2003/2., 11. p.

 

Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny 2002/2003., A döntő eredménye, 2003. április 25. Budapest, Városmajori Gimnázium [+ Versenyszabályzat] In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 2003/2., 11-16. p.

 

Bod Péter Könyvtárhasználati verseny 2002/2003 [Eredmény] In: Iskolakönyvtáros, 2003/1-2., 33-34. p., URL: http://epa.oszk.hu/01500/01575/00022/pdf/00022.pdf#page=29

 

A 2001/2002. évi Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny In: Könyv és Nevelés, 2002/2., 111. p. URL: http://olvasas.opkm.hu/index.php?menuId=125&action=article&id=332 Utolsó letöltés: 2011.05.04.

 

Benkő Ilona: A 2000/2001. tanévi országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny adatai In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 2001/3., 19-24. p.

 

Benkő Ilona: Az 1999/2000. tanévi Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny adatai In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 2000/2001/1., 1-2. p.

 

Zsoldos Jánosné: Az 1998/99. tanévi Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny adatai In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 1999/1., 12-27. p.

 

Zsoldos Jánosné: Az 1997/98. tanévi Bod Péter Verseny értékelése In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 1998/2., 13-17. p.

 

Zsoldos Jánosné: Az 1996/97. tanévi Bod Péter Verseny értékelése In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 1997/2., 1-6. p.

 

Mészáros Antal: Iránytű a Gutenberg-galaxishoz, avagy a könyv- és könyvtárhasználati vetélkedő tanulságai In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 1996/4., 23-27. p.

 

Zsoldos Jánosné: Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny 1996 In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 1996/1., 10-17. p.

 

Zsoldos Jánosné: Ahogy a zsűrielnök látta, A Bod Péter könyvtárhasználati verseny tapasztalatai In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 1995/4., 31-36. p.

 

A 3. Országos Bod Péter Könyvtárhasználati versenyről, 2. rész, [Eredmény] (Zsoldos Jánosné zsűrielnök írása a témáról az előző számban jelent meg) In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 1995/1. 32-36. p.

 

Zsoldos Jánosné: Országos könyvtárhasználati verseny In: Köznevelés,  1994/30.  12. p.

 

3. Megyei vonatkozású publikációk - időrendben

 

HBN: A világűr titkait vizsgálták. In: Hajdú-Bihari Napló, 2020/49., 12. p.
 
Kleinhappel Miklós: Tizenhárman versenyeztek a döntőbe jutásért. In: ELTE Savaria Egyetemi Központ Campus Hírlevél, 2020.02.20. URL: https://sek.elte.hu/content/tizenharman-versenyeztek-a-dontobe-jutasert.t.12091Utolsó letöltés: 2020.03.10.
 
A világűr és az ember. In: Óbuda, 2020/4., 8. p.
 
Sugár Gabi: A világűrbe repültek a versenyzők a Kőkútiból. In: Szűr Annamária, Szénási Szimonetta (szerk.): KEMMA. Tatabánya, Mediaworks, 2020.02.25. URL: https://www.kemma.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-vilagurbe-repultek-a-versenyzok-a-kokutibol-2094081/?fbclid=IwAR09KekMNjvmlslQWEbM-Iza_DF2GqxoV3xhoYh9m21VHL5lX0c4L1IhihA Utolsó letöltés: 2020.03.12. és In: 24 óra, 2020/46., 3. p.
 
A világűr titkait kutatták a könyvtárban. In: Boros Norbert (főszerk.): Haon.hu. Debrecen, Mediaworks, 2020.02.18.,  
Utolsó letöltés: 2020.02.18.
 
A Bod Péter országos könyvtárhasználati tanulmányi verseny országos írásbeli fordulója. In: SRPSZKK, Szombathely, Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, é.n. URL: https://www.srpszkk.hu/hireink/bod-peter-konyvtarhasznalati-tanulmanyi-verseny-orszagos-irasbeli-forduloja Utolsó letöltés: 2020.03.10.
 
Könyvtárhasználati verseny volt a Földesben. In: Minap. Miskolc, MIKOM, 2020.02.18. URL: https://minap.hu/cikk/konyvtarhasznalati-verseny-volt-foldesben Utolsó letöltés: 2020.02.18.
 
Dér Vivien: Kilenc diák versengett a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei fordulóján. In: Tarczy Gyula (főszerk.): Nyíregyháza. Nyíregyháza Megyei Jogú Város hivatalos honlapja. Nyíregyháza, 2020.02.17. URL: https://www.nyiregyhaza.hu/post/kilenc-diak-versengett-a-bod-peter-orszagos-konyvtarhasznalati-verseny-megyei-fordulojan-2020-02-17 Utolsó letöltés: 2020.03.10. [videóbetéttel]
 
Szilágyi Viktória: Könyvtárhasználati ismereteiket mérették meg Békés megyei diákok – Galériával. In: Hatala Boglárka (főszerk.): Behir. Békéscsaba, Békéscsabai Médiacentrum Kft., 2020.02.17. URL: https://behir.hu/konyvtarhasznalati-ismereteiket-merettek-meg-bekes-megyei-diakok Utolsó letöltés: 2020.03.10. [videóbetéttel]
 
B.O.: Diákoknak rendeztek könyvtárhasználati versenyt Békéscsabán. In: Pocsaji Richárd (főszerk.): Beol, A Békés megyei hírportál. Bp., Mediaworks, 2020.02.17. URL: https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/diakoknak-rendeztek-konyvtarhasznalati-versenyt-bekescsaban-2504037/ Utolsó letöltés: 2020.03.11.
 
Koós Kata: A világűr témájában nyomoztak a diákok a könyvtárban – Fotók. In: Molnár András - Tóth Zoltán (szerk.): Delmagyar.hu. Szeged, Mediaworks, 2020.02.17., URL: https://www.delmagyar.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-vilagur-temajaban-nyomoztak-a-diakok-a-konyvtarban-fotok-4974807/ Utolsó letöltés: 2020.02.18.
 
Könyvtárhasználatból vetélkedtek. In: Kapospont. Kaposvár, 2020.02.17. URL: http://kapos.hu/hirek/kultura/2020-02-17/konyvtarhasznalatbol_vetelkedtek.html?fbclid=IwAR3ucR1BEOkWFAkvLZzpzOpD6Amc111sywh5izP3l259m375a5IRiTTLxh0 Utolsó letöltés: 2020.03.10.
 
Róth Balázs: Könyvtárhasználati versenyt rendeznek a Somogyiban. In: Kapitány Gergely (főszerk): SzegedMa. Szeged, Napfénymédia és Marketing Kft., 2020.02.14. URL: https://szegedma.hu/2020/02/konyvtarhasznalati-versenyt-rendeznek-a-somogyi-konyvtarban Utolsó letöltés: 2020.02.18.
 
Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny a Bródy Sándor könyvtárban. In: Eger. Eger, Média Eger Nonprofit Kft., é.n., URL: https://www.egriprogramok.hu/hu/esemenynaptar/153-unnepi-programok/26826-bod-peter-orszagos-koenyvtarhasznalati-verseny-a-brody-sandor-koenyvtarban.html Utolsó letöltés: 2020.03.10.
 
Bod Péter könyvtárhasználati verseny. In: Albert Zsófi és mtsi. (szerk.): Fazekas Suliújság. Bp., Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 2020.02.10. URL: http://suliujsag.fazekas.hu/2020/02/12/bod-peter-konyvtarhasznalati-verseny/ Utolsó letöltés: 2020.03.10.
 
Könyvtárhasználati verseny diákoknak. In: Komlós Attila (főszerk.): Hetedhéthatár. Kozármisleny, k.n., 2020.02.10. URL: http://hetedhethatar.hu/hethatar/?p=59356 Utolsó letöltés: 2020.02.18.
 
Országos harmadik könyvtárhasználatból. In: Ajkai Szó, 2019.05.28. URL: http://ajkaiszo.hu/orszagos-harmadik-konyvtarhasznalatbol/ Utolsó letöltés: 2019.06.27.
 
Hajdú Bihari döntősök: A nagy évszámok versenye – 1817 öröksége In: Hajdú-Bihari Napló, 2017.május 22., 7. p.
 
Polonyi Domonkos: Élményeim a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyen In: Frank Éva (szerk.): A Veres Péter Gimnázium évkönyve, 2016-2017, Bp., Veres Péter Gimnázium, 2017, 133-134. p.
 
Nyírő Gizella: A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny Baranya megyei fordulója In: Tudásmenedzsment, 2014/1., 224-226. p.; URL: http://epa.oszk.hu/02700/02750/00034/pdf/EPA02750_tudasmenedzsment_2014_01_224-226.pdf Utolsó letöltés: 2018.05.03.

 

Taroltak a Heves megyeiek a 2012/2013. tanévi Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyen In: Kapcsolat, 2013/1-2., 6. p.; URL: http://193.224.44.190/sites/default/files/attached/kapcs1301.pdf Utolsó letöltés: 2018.05.03.

 

Antal Balázsné: Könyvtárhasználati verseny Nyíregyházán - szon.hu In: Szabolcs Online, 1:45 perc, URL: https://www.youtube.com/watch?v=3_IwcBfzqzI Utolsó letöltés: 2019.08.22.

 

Csatóné Poczok Katalin: Bod Péter könyvtárhasználati verseny In: Kapcsolat, 2012/2., 6-7. p., URL: http://193.224.44.190/corvinaportal/sites/default/files/u15/kapcs1202_0.pdf Utolsó letöltés: 2018.05.03.

 

Csatóné Poczok Katalin: Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny Egerben In: Iskolakönyvtáros 2012/2., 19-21. p.

 

Siposné Nagy Julianna: Országos 10. helyezés a Bod Péter könyvtárhasználati versenyen In: Kaptár, Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója, 2011/1., 1-2. p., URL: http://hirlaptar.vfmk.hu/kaptar/2011/2011_01_114.pdf

 

Baán-Misz Zsóka: Mintakönyvtár, ruhaköltemények és lovagterem, Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny fővárosi szóbeli forduló In: Könyvtári Levelező/Lap, 2010/2., 42. p., http://epa.oszk.hu/00300/00365/00104/pdf/EPA00365_Konyvtari_Levelezo_Lap_2010_02.pdf

 

Albert Anikó: Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny 7. osztályos tanulók részére [feladatlap] In: Iskolakönyvtáros, 2010/2., 16-17. p.

 

Sóvágó Zsoltné: Bod Péter könyvtárhasználati verseny megyei fordulója In: Téka téma, 2010/1., 5. p., http://epa.oszk.hu/00300/00365/00104/pdf/EPA00365_Konyvtari_Levelezo_Lap_2010_02.pdf

 

Kelemen Aliz - Torma Józsefné: A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati verseny eseményei In: Könyvtári Kis Híradó, 2010/1-3., 26.p.

 

Csatóné Poczok Katalin - Melykóné Tőzsér Judit: Bod Péter könyvtárhasználati verseny Hatvanban In: Kapcsolat, A Heves megyei könyvtárosok lapja, 2008/1., 2. p.

 

Zsoldos Jánosné: Országos sikerek a Bod Péter Könyvtárhasználati Versenyen In: Könyvtári Kis Híradó, 2008/2., 13. p.

 

Törökné Jordán Katalin: Élménybeszámoló a Bod Péter Könyvtárhasználati versenyről [Budapest] In: Könyvtári Levelező/lap, 2008/4., 40-41. p., URL: http://epa.oszk.hu/00300/00365/00077/pdf/KLL_EPA00365_2008-04_040-041.pdf Utolsó letöltés: 2010.09.29.

 

Tóth István: „Batthyány és kora” Bod Péter könyvtárhasználati verseny a Budai Középiskolában In: Köznevelés, 2007/11., 23. p. URL: http://www.koznev.hu/a_cikk.php?rov=11&uid=317 Utolsó letöltés: 2010.09.22.

 

Sikeres diákok a Kőrösiben In: Nógrád megyei Hírlap, 2007/107., 2. p.

 

Begovné Kasza Ágnes: Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny In: Kapcsolat, A Heves Megyei Könyvtárosok Lapja, 2006/1., 2. p.

 

Csatóné Poczok Katalin: Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny In: Kapcsolat, A Heves Megyei Könyvtárosok Lapja, 2006/2., 2. p.

 

Vincze Mária: Az országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny megyei fordulója In: Baranyai könyvtári info, Baranyai önkormányzati könyvtárak lapja, 2006/1-2., 6. p.

 

Zsoldos Jánosné: A 2005/2006. évi Bod Péter Könyvtárhasználati Versenyről In: Könyvtári Kis Híradó, 2006/1-2., 21-22. p.

 

Szuromi Pálné: Tanulmányi sikerek In: Délmagyarország, 2006/83., 15. p.
 
Újpest Kiváló Tanulója díjban részesült In: Újpest, 2006/12.,  8. p.
 

 

Zsoldos Jánosné: Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny In: Könyvtári Kis Híradó, 2005/2., 10. p.

 

Begovné Kasza Ágnes: Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny In: Kapcsolat, A Heves Megyei Könyvtárosok Lapja, 2005/1., 8. p.

 

Zsoldos Jánosné: A Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny megyei fordulójának összegzése In: Könyvtári Kis Híradó, 2005/1., 11. p.

 

Slezák Istvánné: Komárom-Esztergom megyei helyezettek a Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny döntőjében In: Téka téma, A Komárom-Esztergom Megyei Könyvtárosok Híradója, 2004/2., 14-15. p.

 

Tanczerné Jakus Emőke: Bod Péter könyvtárhasználati verseny In: Téka téma, A Komárom-Esztergom Megyei Könyvtárosok Híradója, 2004/1., 5-6. p.

 

Zsoldos Jánosné: A Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny megyei döntője In: Könyvtári Kis Híradó, 2004/1., 18. p.

 

Sáráné Lukátsy Sarolta: „A Kner-nyomdát Tevan Andor alapította...” Tapasztalatok a Bod Péter könyvtárhasználati verseny 2003. évi Csongrád megyei döntőjétől In: Könyv és Nevelés, 2004/4., 11-17. p. URL: http://olvasas.opkm.hu/index.php?menuId=125&action=article&id=576

 

Szekszárd megyei jogú város aranykönyve 2003 In: Szekszárdi Vasárnap, 2004/24., 5-8. p.

 

Lipcsey-Magyar Emese: A Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny és egy résztvevője [Budapest] In: Iskolakönyvtáros, 2003/1-2., 31-32. p., URL: http://epa.oszk.hu/01500/01575/00022/pdf/00022.pdf#page=31

 

Szilassi Andrea: Gondolatok a Bod Péter könyvtárhasználati vetélkedő után In: Téka-téma, 2003/1., 5-6.p.

 

Szekeres Tibor: Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny 2001/2002 In: Vas Megyei Könyvtári Értesítő, 2002/2-3., 15-17.p.

 

Szekszárd megyei jogú város kiemelkedő teljesítményt elért tanulói, tanárai In: Szekszárdi Vasárnap, 2002/29., 12-13. p.

 

Patona Ferencné: Hagyományteremtés a megyei szintű Bod Péter könyvtárhasználati versenyeken Veszprém megyében In: Iskolakönyvtáros, 2000/4., 7. p.

 

Sáráné Lukátsy Sarolta: Kutatómunka vagy show-műsor? A Bod Péter könyvtárhasználati versenyek Csongrád megyei döntőiről, 1. rész In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 2000/3., 1-6. p.

 

Ifjú könyvtárbarátok versenye In: Délmagyarország, 1999/38., 10. p.
 
Könyvtárosok versenye In: Dunántúli Napló, 1998/65., 12. p.
 
Az erdélyi polihisztor emlékére In: Komárom-Esztergom Megyei 24 óra, 1998/31., 2. p.
 
A könyvtárhasználati verseny élén végeztek In: Dunántúli Napló, 1996/118., 9. p.
 
lefler: Otthonosan a könyvek között In: Új Kelet, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Hírlap, 1996/21., 3. p.
 
Könyvtárhasználati Verseny Szentesen In: Délmagyarország, 1996/21., 6. p.
 

Mészáros Antal: Iránytű a Gutenberg-galaxishoz, avagy a könyv- és könyvtárhasználati vetélkedő tanulságai [Győr-Moson-Sopron megye] In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 1996/4., 23-27. p.

 

lefler: Könyvtárhasználati verseny In: Új Kelet, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Hírlap, 1995/74., 7. p.

 

Wágner Lászlóné: A „Bod Péter könyvtárhasználati verseny” megyei és országos fordulójáról [Veszprém megye] In: Megyei Pedagógiai Körkép, 1994/2., 69-70. p.

 

Megyei döntőbe jutottak a gyerekek In: Nógrád Megyei Hírlap, 1993/292., 1.,3. p.

4. Publikált feladatlapok - időrendben

 

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2011/2012. tanév, megyei/fővárosi forduló I. kategória, 7-8. osztály, Írásbeli feladatlap megoldókulcs In: Iskolakönyvtáros, 2012/1., 12-18. p.

 

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2011/2012 Pest megyei forduló, Szóbeli feladatlap In: Iskolakönyvtáros, 2012/1., 11-12. p.

 

Simon Jánosné: Bod Péter Könyvtárhasználati verseny 2011/2012 tanév 7-8. évfolyam, kerületi forduló, Téma Kopernikusz és a Naprendszer In: Iskolakönyvtáros 2012/1., 19-24. p.

 

Dömsödy Andrea: Válogatás a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2011-es írásbeli fordulóinak feladatai közül In: Iskolakönyvtáros, 2011/3-4. sz., 7-8. évf., 8-11. p.

 

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny, 2009/2010. tanév, Országos döntő, Belépő kategória, 5-6. évfolyam, Írásbeli feladatlap, Megoldókulcs In: Iskolakönyvtáros, 2010. 2. sz., 10-15. p.

 

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny, 2009/2010. tanév, Országos írásbeli forduló, I. kategória, 7-8. évfolyam, Írásbeli feladatlap, Megoldókulcs In: Iskolakönyvtáros, 2010. 3. sz., 6-10. p.

 

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny, 2009/2010. tanév, Országos írásbeli forduló, II. kategória, 9-10. évfolyam, Írásbeli feladatlap, Megoldókulcs In: Iskolakönyvtáros, 2010. 3. sz., 11-18. p.

 

Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny országos elődöntő I. kategória 2005/2006 In: Iskolakönyvtáros, 2006/1-2., 5-9. p.

 

Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny országos elődöntő I. kategória 2005/2006, Megoldás In: Iskolakönyvtáros, 2006/1-2. 5-21. p.

 

Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny országos elődöntő II. kategória 2005/2006 In: Iskolakönyvtáros, 2006/1-2., 11-12. p.

 

Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny országos elődöntő II. kategória 2005/2006, Megoldás In: Iskolakönyvtáros, 2006/1-2., 18-21. p.

 

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei, Fővárosi elődöntő 2005 I. kategória, Megoldási kulcs In: Iskolakönyvtáros, 2005/1-2., 5-9. p., URL: http://epa.oszk.hu/01500/01575/00024/pdf/00024.pdf#page=5

 

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei, Fővárosi elődöntő 2005 II. kategória, Megoldási kulcs In: Iskolakönyvtáros, 2005/1-2., 10-13. p., URL: http://epa.oszk.hu/01500/01575/00024/pdf/00024.pdf#page=11

 

Sáráné Lukátsy Sarolta: „A Kner-nyomdát Tevan Andor alapította...” Tapasztalatok a Bod Péter könyvtárhasználati verseny 2003. évi Csongrád megyei döntőjétől In: Könyv és Nevelés, 2004/4., 11-17. p. URL: http://olvasas.opkm.hu/index.php?menuId=125&action=article&id=576

 

Kocsis Éva: Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny 2002/2003, Az elődöntő feladatai, III. kategória In: Módszertani Lapok. Könyvtárhasználattan, 2003/2., 17. p.

 

Szepesi Hajnal: Bod Péter könyvtárhasználati verseny, 2002. fővárosi döntő, Referenszkérdések a 3. korosztálynak, (9-10. évfolyam) Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 2002/3., 18-19. p.

 

Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny 2001/2002. Az országos döntő feladatai In: Módszertani Lapok. Könyvtárhasználattan, 2003/3., 15. p.

 

Zsoldos Jánosné: Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny 2001/2002., Az elődöntő feladatai a IV. kategória versenyzői számára In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 2002/4., 20-24. p.

 

Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny 2001/2002, Az elődöntő feladatai a III. kategória versenyzői számára In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 2003/2., 17-22. p.

 

Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny. 2001/2002, Az elődöntő feladatai az I. kategória versenyzői számára In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 2003/1., 13-16. p.

 

A nagy magyar utazók, feltalálók, tudósok című témához, Készült a Bod Péter Könyvtárhasználattani Verseny országos döntőjéhez (2001/2002. tanév) In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 2003/4., 3-15. p.

 

Kocsis Éva: Bod Péter könyv- és könyvtárhasználati verseny 2001/2002. tanév kerületi forduló, 2. rész In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 2002/4., 15-19. p.

 

Kocsis Éva: Bod Péter könyv- és könyvtárhasználati verseny 2001/2002. tanév kerületi forduló, 1. rész In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 2002/3., 19-24. p.

 

Zsoldos Jánosné: Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny 2000/2001, A döntő feladatai 2. rész In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 2002/1., 39-41. p.

 

Megoldás, Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny, 2000/2001 In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 2001/4., 15-31.p.

 

Megoldás, Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny, 2000/2001 In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 2001/3., 25-28. p.

 

Kocsis Éva: Bod Péter könyv- és könyvtárhasználati verseny, 2000/2001. tanév kerületi forduló In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 2001/2., 17-22. p.

 

Sáráné Lukátsy Sarolta: „Az olimpiák története”, Bod Péter könyvtárhasználati verseny - 2001. febr. 15. In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 2002/2., 17-19. p.

 

Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny 1999/2000, Az országos döntő feladatai In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 2000/2., 1-21. p.

 

Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny, 1999/2000, Az elődöntő feladatai a II. kategória számára In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 2000/1., 13-17. p.

 

Zsoldos Jánosné (összeáll.): Megoldás, Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny, 1999/2000 In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 2000/1., 3-12. p.

 

Zsoldos Jánosné: Az elődöntő feladatai a III. kategória versenyzői számára [1998/1999] In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 1999/2., 1-7. p.

 

Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny, 1997/1998 In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 1998/4., 1-16. p.

 

Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny 1997/98, A döntő feladatai In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 1998/1., 17-29. p.

 

Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny 1997/98, A döntő feladatainak folytatása In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 1998/2., 3-7. p.

 

Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny, 1996/97 In: Módszertani Lapok: Könyvtárhasználattan,1997/1., 1-31. p.

 

Sáráné Lukátsy Sarolta: Kutatómunka vagy show-műsor? A Bod Péter könyvtárhasználati versenyek Csongrád megyei döntőiről, 2. rész [1997] In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 2000/4., 1-15. p.

 

Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny 1995/96, Az írásbeli elődöntő feladatai In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 1996/1., 18-47. p.

 

Bod Péter Könyvtárhasználati verseny, 1994/95 In: Módszertani Lapok: Könyvtárhasználattan, 1997/3., 9-27. p.

 

Az 1993/1994. tanévi Bod Péter könyvtárhasználati verseny anyaga In: Zsoldosné Cselényi Gyöngyi: Hogy készítsük fel a tanulókat a könyvtárhasználati versenyekre? Módszertani segédanyag könyvtárostanárok számára, (Könyvtárostanárok füzete, 2.) Bp., Kráter Műhely Egyes. - Bod Péter Társ., 1994, 33-53. p.

 

5. Publikált versenyfelhívások – időrendben (nem teljes)

 

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny kiírás [2015/2016] In: Tóth Éva (főszerk.): Modern Iskola, Bp., KELLO, 2016.01.08. URL: https://moderniskola.hu/2016/01/bod-peter-orszagos-konyvtarhasznalati-verseny-kiiras/ Utolsó letöltés: 2019.08.22.Bod Péter könyvtárhasználati verseny [1994/1995] In: Művelődési Közlöny, 1994/21. 1332. p.

Könyvtárhasználati verseny In: Komárom-Esztergom Megyei 24 óra, 1993/241., 8. p.

Felhívás könyvtárostanárok számára In: Köznevelés, 1993/11. 13. p.

 

6. Publikált versenyszabályzatok – időrendben

 

Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny - versenyszabályzat In: Iskolakönyvtáros, 2004/3-4., 36. p.

 

Benkő Ilona - Zsoldos Jánosné: Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny 2002/2003, Versenyszabályzat In: Módszertani Lapok. Könyvtárhasználattan, 2003/2., 14. p.

 

Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny 2002/2003., A döntő eredménye, 2003. április 25. Budapest, Városmajori Gimnázium [+ Versenyszabályzat] In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 2003/2., 11-16. p.

 

Versenyszabályzat - Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny In: Iskolakönyvtáros, 2001/2-3., 31. p.

 

Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny, Versenyszabályzat In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 1996/4., 28-29. p.

 

Összeállította: Dömsödy Andrea
OPKM