Versenykiírás
Figyelem!
Ez egy archív dokumentum, amit tájékoztató jelleggel őriztünk meg. Jellegéből adódóan nem gondozzuk, nem frissítjük, ezért pontatlanságokat, túlhaladott információkat tartalmazhat.
Kérjük, ezek figyelembe vételével használja!

A versenykiírás letölthető innen.

A verseny meghirdetője

Oktatáskutató  és Fejlesztő Intézet - Országos Pedagógiai Könyvtár  és Múzeum

A verseny célja

A tehetséggondozás, a tanulók információs műveltségének és azon belül is a könyvtárhasználati eszköztudásuknak, szövegértésüknek, logikus gondolkodásuknak és kreativitásuknak a fejlesztése. Mindemellett célja az önálló tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése, az iskolai tanulási folyamat során részekre bontott ismertelemeket egységbe foglaló, szintetizáló, az információs műveltséget és a forráshasználati képességeket mozgósító tudás mérése, értékelése.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint

I. kategória: 7-8. évfolyamos tanulók

II. kategória: 9-10. évfolyamos tanulók

A jelentkezés és a részvétel feltételei

A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny magyar nyelvű egyéni verseny, bármely iskolatípus 7-10. évfolyamos tanterv szerint tanuló diákja nevezhet.

  A diszgráfiás, diszlexiás, diszkalkuliás és nagyothalló tanulók számára biztosítjuk a + 50%-os felkészülési időt és a feladat felolvastatásának lehetőségét.

A versenyen való  részvétel kizáró okai

Nem vehet részt a verseny fővárosi/megyei fordulóján az, aki írásban nem nevezett, és az, aki a nevezési díjat nem fizette meg. Továbbá az, akinek felkészítő tanára a versenybizottság tagja.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom

Gyermek- és ifjúsági irodalom az EU-ban

A verseny témájához – könyvtárhasználati, információkeresési verseny lévén – nincsen megadott bibliográfia. A felkészülés és a verseny során a tanulók használhatnak nyomtatott és elektronikus bibliográfiákat, lexikonokat, enciklopédiákat, egyéb kézikönyveket, monográfiákat, tanulmányköteteket, időszaki kiadványokat, katalógusokat, egyéb forrásokat.

A nevezés módja, határideje

A nevezés módját a megyei/fővárosi versenyszervezők határozzák meg. A megyei/fővárosi szervezők elérhetőségei és a nevezési lap a verseny honlapjáról lesznek elérhetők.

A nevezés határideje: 2010. december 20. (A megyei szervezők a nevezési határidő előtt előselejtezőt szervezhetnek.)

Nevezési díj

A megyei fordulókat szervező pedagógiai szakmai szolgáltatók saját döntésük alapján nevezési, szervezési díjat szedhetnek. Az országos fordulóra nevezési díj nincs.


Fordulók

      1. forduló: iskolai forduló

              időpontját és helyszínét a közoktatási intézmények határozzák meg.

      2. forduló: megyei fővárosi forduló

              helyszínét a megyei/fővárosi szervezők határozzák meg

              írásbeli időpontja: 2011. január 31.

              szóbeli időpontja: 2011. január 31 - február 7. között

      3. forduló: országos forduló

              írásbeli időpontja: 2011. március 7.

              szóbeli időpontja: 2011. április 19-20.

              helyszíne: Az erre külön kiírt pályázatot megnyerő iskolai könyvtár

Az egyes fordulók  írásbeli és szóbeli részből állnak. A megyei/fővárosi és az országos fordulóra az írásbeli feladatsort az országos versenyszervező  biztosítja.

  Az írásbeli feladatsor a verseny témájához sok szempontból kapcsolódó, azt több tudományterület felől megközelítő forráshasználati és könyvtárhasználati feladatokat tartalmaz, melyeken keresztül komplexen – a szóbeli fordulókon egy projektfeladaton keresztül – kell bemutatniuk a tanulóknak információs műveltségüket.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:

1. forduló:

      A közoktatási intézmény dönt a továbbjutókról, és biztosítja ezzel a 2. fordulóba való nevezés jogát.

2. forduló:

      A továbbjutás feltétele az írásbeli és a szóbeli versenyeken való 1-3. helyezés. Továbbá, hogy az elért pontszám nem lehet kevesebb a teljes írásbeli pontszám 70%-ánál.

3. forduló:

      Az országos írásbeliről a szóbeli döntőbe jutás feltétele: Az írásbelin elért 1-8. helyezés. Továbbá, hogy az elért pontszám nem lehet kevesebb a teljes írásbeli pontszám 70%-ánál.

Az eredmények közzétételének módja:

Az OFI - Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum honlapján (www.opkm.hu) és a szaksajtóban.

Díjazás:

- A kategóriánkénti első három helyezett kiemelt könyvjutalmat kap.

- Valamennyi döntőbe jutott diák és felkészítője oklevelet és könyvjutalmat kap.

- A 9-15. helyezett tanulók, amennyiben elérték a 70%-os eredményt oklevelet kapnak.

- Lehetőség van különdíj kiosztására is a zsűri javaslata szerint.

A szervezők elérhetősége:

A verseny honlapja: https://www.opkm.hu
Oktatáskutató  és Fejlesztő Intézet - Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
Dömsödy Andrea, iskolai könyvtári szakreferens, országos versenyszervező
Cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.; Postacím: 1363 Budapest, Pf. 49.
E-mail: domsody.andrea@opkm.hu; Telefon: 06-1-323-55-55
 

A verseny további feltételeiről tájékozódjon a versenyszabályzatból és a verseny honlapján található információkból!
 

Budapest, 2010. szeptember 3.