Versenykiírás
Figyelem!
Ez egy archív dokumentum, amit tájékoztató jelleggel őriztünk meg. Jellegéből adódóan nem gondozzuk, nem frissítjük, ezért pontatlanságokat, túlhaladott információkat tartalmazhat.
Kérjük, ezek figyelembe vételével használja!

A versenykiírás letölthető innen.

A verseny meghirdetője:
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet - Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

A verseny célja:
A tehetséggondozás, a tanulók információs műveltségének és azon belül is a könyvtárhasználati eszköztudásuknak, szövegértésüknek, logikus gondolkodásuknak és kreativitásuknak a fejlesztése. Mindemellett célja az önálló tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése, az iskolai tanulási folyamat során részekre bontott ismertelemeket egységbe foglaló, szintetizáló, az információs műveltséget és a forráshasználati képességeket mozgósító tudás mérése, értékelése.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
Belépő kategória: 5-6. évfolyamos tanulók
I. kategória: 7-8. évfolyamos tanulók
II. kategória: 9-10. évfolyamos tanulók

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny magyar nyelvű egyéni verseny, bármely magyarországi iskola (gimnázium, szakközépiskola és szakiskola) 5-10. évfolyamos tanterv szerint tanuló diákja nevezhet.
A diszgráfiás, diszlexiás, diszkalkuliás és nagyothalló tanulók számára biztosítjuk a +50%-os felkészülési időt és a feladat felolvastatásának lehetőségét.

A versenyen való részvétel kizáró okai:
Nem vehet részt a verseny fővárosi/megyei fordulóján az, aki írásban nem nevezett, és az, aki a nevezési díjat nem fizette meg.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
A tömegközlekedés

A verseny témájához – könyvtárhasználati, információkeresési verseny lévén – nincsen megadott bibliográfia. A felkészülés és a verseny során a tanulók használhatnak nyomtatott és elektronikus bibliográfiákat, lexikonokat, enciklopédiákat, egyéb kézikönyveket, monográfiákat, tanulmányköteteket, időszaki kiadványokat, katalógusokat, egyéb forrásokat.

A nevezés módja, határideje:
A megyei fordulóra való nevezés határideje: 2009. december 12.
A nevezés módját a megyei/fővárosi versenyszervezők határozzák meg.
A megyei/fővárosi szervezők elérhetőségei és a nevezési lap a verseny honlapjáról elérhetők.

Nevezési díj:
A megyei fordulókat szervező pedagógiai szakmai szolgáltatók saját döntésük alapján nevezési, szervezési díjat szedhetnek. Az országos fordulóra nevezési díj nincs.

Fordulók:
1. forduló: iskolai forduló
időpontját és helyszínét a közoktatási intézmények határozzák meg.
2. forduló: megyei fővárosi forduló
helyszínét a megyei/fővárosi szervezők határozzák meg
írásbeli időpontja: 2010. január 25.
szóbeli időpontja: 2010. január 25 - február 1. között
3. forduló: országos döntő
írásbeli időpontja: 2010. március 8.
helyszínét a megyei/fővárosi szervezők határozzák meg
szóbeli időpontja: 2010. április 26-27. (Csak az I. és II. kategória számára)
helyszíne: Az erre külön kiírt pályázatot megnyerő iskolai könyvtár

A nevezések számától függően a megyei/fővárosi szervező előselejtezőt hirdethet.

Az egyes fordulók az I. és II. kategóriában írásbeli és szóbeli részből állnak. A Belépő kategóriában az országos döntő csak írásbeli részből áll. A megyei/fővárosi és az országos fordulóra az írásbeli feladatsort az országos versenyszervező biztosítja.
Az írásbeli feladatsor a verseny témájához sok szempontból kapcsolódó, azt több tudományterület felől megközelítő forráshasználati és könyvtárhasználati feladatokat tartalmaz, melyeken keresztül komplexen – a szóbeli fordulókon egy projektfeladaton keresztül – kell bemutatniuk a tanulóknak információs műveltségüket. Az I. és II. kategóriában vannak számítógéphasználati feladatok is.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
1. forduló:
A közoktatási intézmény dönt a továbbjutókról, és biztosítja ezzel a 2. fordulóba való nevezés jogát.
2. forduló:
A továbbjutás feltétele az írásbeli és a szóbeli versenyeken való 1-3. helyezés. Továbbá, hogy az elért pontszám nem lehet kevesebb a teljes írásbeli pontszám 70%-ánál.
3. forduló:
Az I-II. kategóriában az országos írásbeliről a szóbeli döntőbe jutás feltétele:
az írásbelin elért 1-8. helyezés. Továbbá, hogy az elért pontszám nem lehet kevesebb a teljes írásbeli pontszám 70%-ánál.

Az eredmények közzétételének módja:
Az OFI - Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum honlapján (www.opkm.hu) és a szaksajtóban.

Díjazás:
- Valamennyi döntőbe jutott diák és felkészítője emléklapot kap.
- A kategória első három helyezett diákja és felkészítője oklevelet és könyvjutalmat kap.
- Lehetőség van különdíj kiosztására is a zsűri javaslata szerint.
- A legeredményesebb tanuló1 az iskolája könyvtára számára egy akkreditált iskolai HUNTÉKA integrált könyvtári szoftvert nyer az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete és a Monguz Információtechnológiai Kft. jóvoltából.2 (1A szóbeli döntőben kategóriától függetlenül legjobb eredményt elérő versenyző. 2 Két éves követést ajánlunk fel, amennyiben a nyertes könyvtár már HunTéka felhasználó. Ha a könyvtár más szoftvert használ, akkor cégeink egyéb termékei közül (pl. elektronikus dokumentum-kezelő szoftver) választhat egyet.)
- Az országos írásbeli fordulón legjobb eredmény elért 5-6. évfolyamos tanuló egy elektromos rollert, a nyer a Wédimax Építő Kft. jóvoltából.

A szervezők elérhetősége:
A verseny honlapja: https://www.opkm.hu
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet - Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
Dömsödy Andrea, iskolai könyvtári szakreferens, országos versenyszervező
Cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.; Postacím: 1363 Budapest, Pf. 49.
E-mail: domsody.andrea@opkm.hu; Telefon: 06-1-323-55-55

A verseny további feltételeiről tájékozódjon a versenyszabályzatból!

Budapest, 2009. november 10.