Publikált információk
Az iskolai könyvtári szakfelügyelettel kapcsolatos publikációk

 

Bibliográfia

 

2011. szeptember 2.

 

Jogszabályok
14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről In: Kulturális Közlöny, 2001.,16. sz., 802-804. p.

Közlemény az iskolai könyvtárak szakfelügyeletének részletes szempontrendszeréről In: Kulturális Közlöny, 2002., 11. sz. 594. p.

A 2004-es vizsgálat
Celler Zsuzsanna - Csík Tibor: Az iskolai (kollégiumi) könyvtárakban 2004-ben végzett könyvtári szakfelügyeleti vizsgálat In: Könyv és Nevelés, 2005., 4. sz. 16-28. p. (http://www.tanszertar.hu/eken/2005_04/c_cs.htm)

Kérdőív az iskolai könyvtári szakfelügyeleti vizsgálathoz In: Iskolakönyvtáros, 2004., 3-4. (26.) sz. 21-27. p.

A 2006-os vizsgálat
Balogh Mihály: Jelentés az iskolai (kollégiumi) könyvtárakban 2006-ban végzett szakfelügyeleti vizsgálatról In: Könyv és Nevelés, 2007. (9. évf.) 2. sz., 7-22. p., (http://www.tanszertar.hu/eken/2007_02/bm_0702.htm)

Balogh Mihály: Jelentés az iskolai (kollégiumi) könyvtárakban 2006-ban végzett könyvtári szakfelügyeleti vizsgálatról In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2007., 1. sz. 35-46. p.

Csík Tibor - Celler Zsuzsanna: Jelentés az iskolai könyvtárak 2006-os szakfelügyeleti vizsgálatáról In: Könyv és Nevelés, 2007., 3. sz. (http://www.tanszertar.hu/eken/2007_03/cst_czs_0703.htm)

A 2007-es vizsgálat
Balogh Mihály - Dömsödy Andrea: Jelentés az iskolai (kollégiumi) könyvtárakban 2007-ben végzett könnytári szakfelügyeleti vizsgálatról In: Elektronikus Könyv és nevelés, 2008. 4. sz. URL: http://www.tanszertar.hu/eken/2008_04/bm_da_0804.htm

A 2008-as vizsgálat
Varga Katalin - Dömsödy Andrea: Vezető szakfelügyelői jelentés az iskolai könyvtárakban végzett 2008-as könyvtári szakfelügyeleti vizsgálatról In: Könyv és Nevelés, 2009. 4. sz. 10-25. p. URL: http://www.tanszertar.hu/eken/2009_04/vk_da_0904.htm

A 2009-es vizsgálat
Varga Katalin - Dömsödy Andrea: Vezető szakfelügyelői jelentés az iskolai könyvtárakban végzett 2009-es könyvtári szakfelügyeleti vizsgálatról In: Könyv és Nevelés, 2010. 3. sz., 8-27. p. (http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/vezeto_szakfelugyeloi_jelentes_az_iskolai__konyvtarakban_vegzett_2009es_konyvtari_szakfelugyeleti_vizsgalatrol)


Az iskolai könyvtári szakfelügyelettel kapcsolatos egyéb publikációk (időrendben)

Szakmári Klára: Mennyit ér a könyvtárostanár, ha szakértő-szakfelügyelő?! In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2010. 5.-sz., 9-11. p.

Dömsödy Andrea: Az iskolai könyvtári szakfelügyelet 2002-2008 között In: Richlich Ilona (szerk.): A könyvtári szakfelügyeletről, Tájékoztató a 2002-2008 közötti szakfelügyeleti vizsgálatok eredményeiről, (A könyvtári rendszer stratégiai fejlesztése, 4.) Bp., OKM, 72-84. p. (http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/dokumentumok/a_konyvtari_szakfelugyeletrol.pdf)

Suppné Tarnay Györgyi: Iskolai könyvtárak a hazai közoktatás minőségemeléséért, Megjegyzések az iskolai könyvtárak szakfelügyeleti vizsgálatai kapcsán In: Könyv és Nevelés, 2007., 3. sz. 23-30. p. (http://www.tanszertar.hu/eken/2007_03/stgy_0703.htm)

Blaskóné Brösztl Márta: A szakfelügyeleti vizsgálat fontossága In: Könyv és Nevelés, 2007., 2. sz. 28-30. p. (http://www.tanszertar.hu/eken/2007_02/bbm_0702.htm)

Nagyné Félix Anna - Benyóné Kovács Bettina: Szakfelügyelet az iskolai könyvtárostanárok szemével In: Könyv és Nevelés, 2007., 2. sz. (http://www.tanszertar.hu/eken/2007_02/nfa_bkb_0702.htm)


Rakonczás Szilvia: A szakfelügyelet keretében (érzelmektől nem mentes összegzés) In: Könyv és Nevelés, 2007., 2. sz. 23-25. p. (http://www.tanszertar.hu/eken/2007_02/rsz_0702.htm)

Balogh Mihály: Töprengés az iskolai könyvtári szakfelügyeletről In: Könyv és Nevelés, 2006., 4. sz. 14-23. p. (http://www.tanszertar.hu/eken/2006_04/bm_0604.htm)

Melykóné Tőzsér Judit: Iskolai könyvtárak a szakfelügyelet tükrében In: Könyv és Nevelés, 2006., 4. sz. 24-35. p. (http://www.tanszertar.hu/eken/2006_04/mtj_0604.htm)

Jaross Jánosné: Gondolatok az iskolai könyvtári szakfelügyeletről In: Iskolakönyvtáros, 2006., 1-2. sz. 46-47. p.

Balogh Mihály: Az iskolai könyvtárak átszervezése, Az iskolai könyvtári szakfelügyelet gyakorlati tapasztalataiból In: Dán Krisztina, Fehér Miklós (szerk.): Korszerű könyvtár, Finanszírozás, gyarapítás, menedzsment, Bp., Raabe, 2005., C 1.7, 32 p.

Szatmári Jánosné - Vidosa Lászlóné: Szakmai és felügyeleti vizsgálat haszna és eredményei In: Iskolakönyvtáros, 2005., 1-2. sz. 19-21. p.

Gérnyi Ferencné: A szakfelügyeleti ellenőrzésekről : elhangzott a „Korszerűen, szakszerűen Európában” című konferencián In: Iskolakönyvtáros, 2004., 3-4. sz. 11-12. p.

Lesku Miklósné: Szakmai ellenőrzés könyvtárostanár szemmel Elhangzott a „Korszerűen, szakszerűen Európában” című konferencián In: Iskolakönyvtáros, 2004., 3-4. sz. 14-15. p.

Dömsödy Andrea: A szakfelügyelet előkészítése és az OPKM feladatai In: Emmer Gáborné (szerk.): Az iskolai könyvtár új modellje a gyakorlatban, Bp., KTE, Flaccus, 2004., 37-41. p.

Emmer Gáborné: Az iskolai könyvtárak könyvtári szakfelügyelete In: Iskolakönyvtáros, 2003. 1-2. sz. 26-30. p.

Balogh Mihály: Az iskolai könyvtárak szakfelügyelete In: Pedagógiai információ határok nélkül, Budapest, 2002. október 10-12., A nemzetközi konferencián elhangzott előadások, Bp., OPKM, 2003., 80-91. p.

Emmer Gáborné: Az OPKM és az iskolai könyvtárak In: Könyv és Nevelés, 2002., 4. sz. 114-116. p.

Dömsödy Andrea: Az iskolai könyvtárak szakfelügyelete In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 2002., 3. sz. 5-6. p.

 

 

Összeáll.: Dömsödy Andrea